Advanced

Utprövning av tre svenska versioner av Token Test på en vuxen normalgrupp

Apt, Pia (2008) LOGM81 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Token test, som konstruerades för 45 år sedan av E. de Renzi och A. Vignolo, är ett afasitest
avsett att diagnostisera lätta, auditivt impressiva störningar vid afasi. Det väl validerade testet har
i ett flertal studier visat sig mer sensitivt än traditionella afasitest för denna uppgift. Idag används
Token test i många länder i flera omarbetade och även förkortade versioner.
Trots att tre versioner av Token test sedan många år tillbaka finns översatta till svenska och
används av logopeder i Sverige, existerar inga svenska normalvärden. Syftet med denna studie
har varit att fastställa normalvärden för de svenska versionerna av Token test samt att jämföra
testversionerna avseende dessa värden.
De tre testversionerna prövades ut på... (More)
Token test, som konstruerades för 45 år sedan av E. de Renzi och A. Vignolo, är ett afasitest
avsett att diagnostisera lätta, auditivt impressiva störningar vid afasi. Det väl validerade testet har
i ett flertal studier visat sig mer sensitivt än traditionella afasitest för denna uppgift. Idag används
Token test i många länder i flera omarbetade och även förkortade versioner.
Trots att tre versioner av Token test sedan många år tillbaka finns översatta till svenska och
används av logopeder i Sverige, existerar inga svenska normalvärden. Syftet med denna studie
har varit att fastställa normalvärden för de svenska versionerna av Token test samt att jämföra
testversionerna avseende dessa värden.
De tre testversionerna prövades ut på en grupp om 96 slumpvis utvalda, friska personer mellan 21
och 80 år med jämn köns- och åldersfördelning.
Gränsvärdena för normalprestation för varje testversion fastställdes. Dessa värden var i samtliga
testversioner högre än i motsvarande eller jämförbara testversioner på andra språk. Resultaten
understryker vikten av att pröva ut översatta, utländska hjärnskadetest på svenska normalgrupper.
Det fanns inga könsskillnader i testresultat i någon version. I de två längsta versionerna medförde
lägre ålder respektive högre utbildningsnivå signifikant bättre testresultat än högre ålder
respektive lägre utbildningsnivå. De två längsta testversionerna hade en jämförbar och högre
reliabilitet än den kortaste testversionen. Det fanns ett högre samband mellan testresultaten i
dessa två versioner än mellan resultatet av den kortaste versionen och de två övriga.
slutsatserna av resultaten är att de erhållna normalvärdena leder till en säkrare diagnostik av lätta
störningar i talförståelse vid afasi när Token test används. Den kortaste testversionen
rekommenderas endast för screeningändamål medan de längre testversionerna utan större
problem kan ersätta varandra vid noggrannare diagnostik, om det mer detaljerade
poängsättningsalternativet används. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Apt, Pia
supervisor
organization
course
LOGM81 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
impressiva störningar, Token test, normalvärden, afasi
language
Swedish
id
2863318
date added to LUP
2012-07-20 15:05:50
date last changed
2012-07-20 15:05:50
@misc{2863318,
 abstract   = {Token test, som konstruerades för 45 år sedan av E. de Renzi och A. Vignolo, är ett afasitest
avsett att diagnostisera lätta, auditivt impressiva störningar vid afasi. Det väl validerade testet har
i ett flertal studier visat sig mer sensitivt än traditionella afasitest för denna uppgift. Idag används
Token test i många länder i flera omarbetade och även förkortade versioner.
Trots att tre versioner av Token test sedan många år tillbaka finns översatta till svenska och
används av logopeder i Sverige, existerar inga svenska normalvärden. Syftet med denna studie
har varit att fastställa normalvärden för de svenska versionerna av Token test samt att jämföra
testversionerna avseende dessa värden.
De tre testversionerna prövades ut på en grupp om 96 slumpvis utvalda, friska personer mellan 21
och 80 år med jämn köns- och åldersfördelning.
Gränsvärdena för normalprestation för varje testversion fastställdes. Dessa värden var i samtliga
testversioner högre än i motsvarande eller jämförbara testversioner på andra språk. Resultaten
understryker vikten av att pröva ut översatta, utländska hjärnskadetest på svenska normalgrupper.
Det fanns inga könsskillnader i testresultat i någon version. I de två längsta versionerna medförde
lägre ålder respektive högre utbildningsnivå signifikant bättre testresultat än högre ålder
respektive lägre utbildningsnivå. De två längsta testversionerna hade en jämförbar och högre
reliabilitet än den kortaste testversionen. Det fanns ett högre samband mellan testresultaten i
dessa två versioner än mellan resultatet av den kortaste versionen och de två övriga.
slutsatserna av resultaten är att de erhållna normalvärdena leder till en säkrare diagnostik av lätta
störningar i talförståelse vid afasi när Token test används. Den kortaste testversionen
rekommenderas endast för screeningändamål medan de längre testversionerna utan större
problem kan ersätta varandra vid noggrannare diagnostik, om det mer detaljerade
poängsättningsalternativet används.},
 author    = {Apt, Pia},
 keyword   = {impressiva störningar,Token test,normalvärden,afasi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utprövning av tre svenska versioner av Token Test på en vuxen normalgrupp},
 year     = {2008},
}