Advanced

Reliabiliteten ur tre aspekter hos ett nytt svenskt grammatiktest

Clarén, Sara and Hellsten, Sara (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
I Sverige råder stor brist på standardiserade logopediska instrument. Det är därfår angeläget
att ta fram sådana. Ett grammatiktest är under fardigställande av Kristina Hansson och Ulrika
Nettelbladt vid institutionen får logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds Universitet.
Grammatiktestet skall standardiseras och beräkningarna av reliabiliteten är ett led i detta
arbete. Det grundar sig på modem forskning kring grammatiska svårigheter hos svensktalande
barn med språkstörning och bygger på processbarhetsteorin. Testet är avsett att användas får
att diagnostisera bam med grammatisk språkstöming.
Vi har i denna uppsats undersökt Grammatiktestets reliabilitet ur tre aspekter; test-retestreliabiliteten,
interbedömarreliabiliteten... (More)
I Sverige råder stor brist på standardiserade logopediska instrument. Det är därfår angeläget
att ta fram sådana. Ett grammatiktest är under fardigställande av Kristina Hansson och Ulrika
Nettelbladt vid institutionen får logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds Universitet.
Grammatiktestet skall standardiseras och beräkningarna av reliabiliteten är ett led i detta
arbete. Det grundar sig på modem forskning kring grammatiska svårigheter hos svensktalande
barn med språkstörning och bygger på processbarhetsteorin. Testet är avsett att användas får
att diagnostisera bam med grammatisk språkstöming.
Vi har i denna uppsats undersökt Grammatiktestets reliabilitet ur tre aspekter; test-retestreliabiliteten,
interbedömarreliabiliteten samt Chronbachs alfa (homogeniteten).
Vår undersökning utfördes på 47 normalspråkiga svenska barn i förskoleåldern. Varje barn
testades av samma testledare två gånger med en månads mellanmm. Barnens svar poängsattes
av två oberoende bedömare. Båda bedömama poängsatte alla barn. Transkriptionerna av
barnens svar stämde i de flesta fall väl överens mellan de två bedömarna. I de fall
bedömningama av svaren var olika berodde det oftast på olikheter i bedömamas
transkriptioner.
Resultatet visar att reliabiliteten är hög ur alla tre aspekterna ( test-retest-reliabilitet 0,70,
interbedömarreliabilitet 0,99, Cronbachs alfa 0,84). Detta innebär att en fårbättring av ett
barns testresultat fri\n en gång till en annan i hög grad beror på att barnet utvecklats, och inte
på slumpen. Det visar också att man kanjämföra och dra slutsatser utifrån två olika personers
bedömningar av samma barn, och att testet i hög grad mäter bara en faktor (troligtvis
grammatisk förmåga).
Resultatenjämfördes med reliabiliteten hos Reynell developmentallanguage scales (Reynell,
1987). Grammatiktestet klarar en sådan jämförelse bra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Clarén, Sara and Hellsten, Sara
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2930490
date added to LUP
2012-07-24 14:14:51
date last changed
2012-07-24 14:14:51
@misc{2930490,
 abstract   = {I Sverige råder stor brist på standardiserade logopediska instrument. Det är därfår angeläget
att ta fram sådana. Ett grammatiktest är under fardigställande av Kristina Hansson och Ulrika
Nettelbladt vid institutionen får logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds Universitet.
Grammatiktestet skall standardiseras och beräkningarna av reliabiliteten är ett led i detta
arbete. Det grundar sig på modem forskning kring grammatiska svårigheter hos svensktalande
barn med språkstörning och bygger på processbarhetsteorin. Testet är avsett att användas får
att diagnostisera bam med grammatisk språkstöming.
Vi har i denna uppsats undersökt Grammatiktestets reliabilitet ur tre aspekter; test-retestreliabiliteten,
interbedömarreliabiliteten samt Chronbachs alfa (homogeniteten).
Vår undersökning utfördes på 47 normalspråkiga svenska barn i förskoleåldern. Varje barn
testades av samma testledare två gånger med en månads mellanmm. Barnens svar poängsattes
av två oberoende bedömare. Båda bedömama poängsatte alla barn. Transkriptionerna av
barnens svar stämde i de flesta fall väl överens mellan de två bedömarna. I de fall
bedömningama av svaren var olika berodde det oftast på olikheter i bedömamas
transkriptioner.
Resultatet visar att reliabiliteten är hög ur alla tre aspekterna ( test-retest-reliabilitet 0,70,
interbedömarreliabilitet 0,99, Cronbachs alfa 0,84). Detta innebär att en fårbättring av ett
barns testresultat fri\n en gång till en annan i hög grad beror på att barnet utvecklats, och inte
på slumpen. Det visar också att man kanjämföra och dra slutsatser utifrån två olika personers
bedömningar av samma barn, och att testet i hög grad mäter bara en faktor (troligtvis
grammatisk förmåga).
Resultatenjämfördes med reliabiliteten hos Reynell developmentallanguage scales (Reynell,
1987). Grammatiktestet klarar en sådan jämförelse bra.},
 author    = {Clarén, Sara and Hellsten, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reliabiliteten ur tre aspekter hos ett nytt svenskt grammatiktest},
 year     = {2003},
}