Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Språksvårigheter vid AD/HD Kan Svenska CCC precisera pragmatiska svårigheter som konstaterats hos barn med AD/HD?

Hallberg, Marie and Palm, Jessica (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Språk- och talproblem är vanligt förekommande hos barn med neuropsykiatriska problem.
Den vanligaste psykiatriska diagnosen för barn med språkstörning är AD/HD. Både klinisk
erfarenhet och forskningslitteratur ger flera exempel på att språkliga problem vid AD/HD till
största delen befinner sig inom det pragmatiska området. Pragmatiska svårigheter innebär en
bristande förmåga att använda språket på ett lämpligt sätt i förhållande till samtalspartnern
och situationen. De kognitiva förmågor som är involverade vid pragmatisk språkanvändning
kallas de exekutiva funktionerna. Barkleys (I 997) förklaring till de svårigheter som är
centrala vid AD/HD är att det är just dessa exekutiva funktioner som är påverkade.
Den grupp vi studerat i... (More)
Språk- och talproblem är vanligt förekommande hos barn med neuropsykiatriska problem.
Den vanligaste psykiatriska diagnosen för barn med språkstörning är AD/HD. Både klinisk
erfarenhet och forskningslitteratur ger flera exempel på att språkliga problem vid AD/HD till
största delen befinner sig inom det pragmatiska området. Pragmatiska svårigheter innebär en
bristande förmåga att använda språket på ett lämpligt sätt i förhållande till samtalspartnern
och situationen. De kognitiva förmågor som är involverade vid pragmatisk språkanvändning
kallas de exekutiva funktionerna. Barkleys (I 997) förklaring till de svårigheter som är
centrala vid AD/HD är att det är just dessa exekutiva funktioner som är påverkade.
Den grupp vi studerat i denna uppsats· består av 42 barn med diagnosen AD/HD, vars
föräldrar fyllt i enkäterna 5-J 5- Nordiskt formulärför utredning av barns utveckling och
beteende och Svenska CCC (Children 's Communication Check/ist). En studie av enkätsvaren i
5-15 som tidigare gjorts av Bruce, Th';'rnlund och Nettelbladt (2003), visade att minst 50 o/o av
barnen hade svårt med pragmatik och språkförståelse.
Syftet med föreliggande arbete har varit att ta reda på om Svenska CCC kan precisera de
pragmatiska svårigheter som identifierats i 5-15. Våra resultat visade att Svenska CCC kan
precisera de pragmatiska svårigheterna under förutsättning att varje enskilt påstående
analyseras, eftersom barnens svårigheter visar sig inom delar av alla de pragmatiska
subskalorna. Barnen skattades ha störst svårigheter med att följa de samtalsregler normal
interaktion bygger på samt att planera sina yttranden så de blir förståeliga för samtalspartnern.
Endast ett fåtal barn skattades ha svårigheter med semantik och icke-verbal förmåga vilket är
anmärkningsvärt då dessa förmågor i tidigare forskning anses ha en stark koppling till
pragmatik och språkförståelse. Svenska CCC skiljer både mellan pragmatiska svårigheter och
språkstörning respektive autistiska drag men för vår studerade grupp hade det även behövts en
subskala som tar upp de kognitiva svårigheter som ligger bakom de kommunikationssvårigheter
barn med AD/HD visar upp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallberg, Marie and Palm, Jessica
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2930646
date added to LUP
2012-07-24 14:48:16
date last changed
2012-07-24 14:48:16
@misc{2930646,
 abstract   = {Språk- och talproblem är vanligt förekommande hos barn med neuropsykiatriska problem.
Den vanligaste psykiatriska diagnosen för barn med språkstörning är AD/HD. Både klinisk
erfarenhet och forskningslitteratur ger flera exempel på att språkliga problem vid AD/HD till
största delen befinner sig inom det pragmatiska området. Pragmatiska svårigheter innebär en
bristande förmåga att använda språket på ett lämpligt sätt i förhållande till samtalspartnern
och situationen. De kognitiva förmågor som är involverade vid pragmatisk språkanvändning
kallas de exekutiva funktionerna. Barkleys (I 997) förklaring till de svårigheter som är
centrala vid AD/HD är att det är just dessa exekutiva funktioner som är påverkade.
Den grupp vi studerat i denna uppsats· består av 42 barn med diagnosen AD/HD, vars
föräldrar fyllt i enkäterna 5-J 5- Nordiskt formulärför utredning av barns utveckling och
beteende och Svenska CCC (Children 's Communication Check/ist). En studie av enkätsvaren i
5-15 som tidigare gjorts av Bruce, Th';'rnlund och Nettelbladt (2003), visade att minst 50 o/o av
barnen hade svårt med pragmatik och språkförståelse.
Syftet med föreliggande arbete har varit att ta reda på om Svenska CCC kan precisera de
pragmatiska svårigheter som identifierats i 5-15. Våra resultat visade att Svenska CCC kan
precisera de pragmatiska svårigheterna under förutsättning att varje enskilt påstående
analyseras, eftersom barnens svårigheter visar sig inom delar av alla de pragmatiska
subskalorna. Barnen skattades ha störst svårigheter med att följa de samtalsregler normal
interaktion bygger på samt att planera sina yttranden så de blir förståeliga för samtalspartnern.
Endast ett fåtal barn skattades ha svårigheter med semantik och icke-verbal förmåga vilket är
anmärkningsvärt då dessa förmågor i tidigare forskning anses ha en stark koppling till
pragmatik och språkförståelse. Svenska CCC skiljer både mellan pragmatiska svårigheter och
språkstörning respektive autistiska drag men för vår studerade grupp hade det även behövts en
subskala som tar upp de kognitiva svårigheter som ligger bakom de kommunikationssvårigheter
barn med AD/HD visar upp.},
 author    = {Hallberg, Marie and Palm, Jessica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Språksvårigheter vid AD/HD Kan Svenska CCC precisera pragmatiska svårigheter som konstaterats hos barn med AD/HD?},
 year     = {2003},
}