Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

LTAS' förändring vid variation av röststyrkan?

Nordenberg, Maria (2003) LOGM81 20031
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Långtidsspektrum (L T AS) är ett effektivt sätt att dokumentera röststatus. Utseendet hos
LT AS påverkas dock av hur starkt man talar, varrör syftet med denna studie är att bidra med
normativa data för hur L TAS konfiguration förändras vid variation av röststyrkan, hos
manliga och kvinnliga otränade röster. Kliniskt skulle dessa data kunna användas fur att ge en
hänvisning om i vilken utsträckning en förändring av rösten beror på en förändrad röststyrka.
Eventuellt skulle också framkonrna resultat kunna användas till att kvantifiera röstavvikelser.
31 försökspersoner, varav 16 kvinnor och 15 män, gavs uppgiften att läsa en standardtext sju
gånger, med maximal variation av röstintensiteten uppmätt i form av genomsnittlig ljudnivå
... (More)
Långtidsspektrum (L T AS) är ett effektivt sätt att dokumentera röststatus. Utseendet hos
LT AS påverkas dock av hur starkt man talar, varrör syftet med denna studie är att bidra med
normativa data för hur L TAS konfiguration förändras vid variation av röststyrkan, hos
manliga och kvinnliga otränade röster. Kliniskt skulle dessa data kunna användas fur att ge en
hänvisning om i vilken utsträckning en förändring av rösten beror på en förändrad röststyrka.
Eventuellt skulle också framkonrna resultat kunna användas till att kvantifiera röstavvikelser.
31 försökspersoner, varav 16 kvinnor och 15 män, gavs uppgiften att läsa en standardtext sju
gånger, med maximal variation av röstintensiteten uppmätt i form av genomsnittlig ljudnivå
(Leq). Inspelning gjordes på DAT -bandspelare och överfördes därefter till dator för akustisk
analys. Sambandet mellan genomsnittlig ljudnivå, vid ett givet frekvensområde, och
röstintensiteten (Leq) kan beskrivas av ekvationens lutningskonstant, den s.k.
nivåökningsfaktorn (Iq. Beräknade korrelationsvärden visade på ett mycket starkt linjärt
samband. K; är frekvensberoende och användes i studien för att beskriva hur LTAS'
konfiguration förändras vid variation av röstintensiteten (Leq). Medelvärde fOr denna
variation beräknades för gruppen män respektive kvinnor och visade sig ha en låg
standardavvikelse i båda grupperna. Framkonrna medelvärden bekräftar resultat från tidigare
forskning, som säger att energinivån vid en ökad röstintensitet (Leq), ökar i större
utsträckning vid höga frekvenser ( :?: 750Hz) än vid låga frekvenser ( < 750Hz).
Könsskillnader fanns vad gäller K;' s variation med frekvensen. Studiens resultat och metodik
kan användas i det kliniska arbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordenberg, Maria
supervisor
organization
course
LOGM81 20031
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2964870
date added to LUP
2012-07-25 11:31:38
date last changed
2012-07-25 11:31:38
@misc{2964870,
 abstract   = {Långtidsspektrum (L T AS) är ett effektivt sätt att dokumentera röststatus. Utseendet hos
LT AS påverkas dock av hur starkt man talar, varrör syftet med denna studie är att bidra med
normativa data för hur L TAS konfiguration förändras vid variation av röststyrkan, hos
manliga och kvinnliga otränade röster. Kliniskt skulle dessa data kunna användas fur att ge en
hänvisning om i vilken utsträckning en förändring av rösten beror på en förändrad röststyrka.
Eventuellt skulle också framkonrna resultat kunna användas till att kvantifiera röstavvikelser.
31 försökspersoner, varav 16 kvinnor och 15 män, gavs uppgiften att läsa en standardtext sju
gånger, med maximal variation av röstintensiteten uppmätt i form av genomsnittlig ljudnivå
(Leq). Inspelning gjordes på DAT -bandspelare och överfördes därefter till dator för akustisk
analys. Sambandet mellan genomsnittlig ljudnivå, vid ett givet frekvensområde, och
röstintensiteten (Leq) kan beskrivas av ekvationens lutningskonstant, den s.k.
nivåökningsfaktorn (Iq. Beräknade korrelationsvärden visade på ett mycket starkt linjärt
samband. K; är frekvensberoende och användes i studien för att beskriva hur LTAS'
konfiguration förändras vid variation av röstintensiteten (Leq). Medelvärde fOr denna
variation beräknades för gruppen män respektive kvinnor och visade sig ha en låg
standardavvikelse i båda grupperna. Framkonrna medelvärden bekräftar resultat från tidigare
forskning, som säger att energinivån vid en ökad röstintensitet (Leq), ökar i större
utsträckning vid höga frekvenser ( :?: 750Hz) än vid låga frekvenser ( < 750Hz).
Könsskillnader fanns vad gäller K;' s variation med frekvensen. Studiens resultat och metodik
kan användas i det kliniska arbetet.},
 author    = {Nordenberg, Maria},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {LTAS' förändring vid variation av röststyrkan?},
 year     = {2003},
}