Advanced

Patenthavares möjlighet att hävda sina rättigheter enligt patentet - Tvistlösning vid patentintrång enligt svensk rätt

Kopp, Annika LU (2012) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
An infringement in the intellectual property of a small or medium-sized enterprise can result in disastrous consequences due to the companies’ continuous development. Coincidentally, a growing global industry and trading enhance a facilitated innovation environment, amongst public and private companies.

Despite, patents will get an underlying protection through registry and licensing, an inventor faces sorely problems concerning economic and legal safeguard of the intellectual property towards an infringer.

The main purpose of this thesis is to investigate whether established Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for patent holders who consider being subject of an infringement, to gain adequate opportunity to... (More)
An infringement in the intellectual property of a small or medium-sized enterprise can result in disastrous consequences due to the companies’ continuous development. Coincidentally, a growing global industry and trading enhance a facilitated innovation environment, amongst public and private companies.

Despite, patents will get an underlying protection through registry and licensing, an inventor faces sorely problems concerning economic and legal safeguard of the intellectual property towards an infringer.

The main purpose of this thesis is to investigate whether established Swedish laws inherently provide sufficient opportunities for patent holders who consider being subject of an infringement, to gain adequate opportunity to assert their intellectual property against larger companies.

Furthermore, this thesis analyses the alternative dispute resolution methods available to small and medium enterprises to reach a judicial decision, relatively fast and inexpensive, compared to the time and cost of proceedings in court hereby would mean. Based on the function of alternative dispute resolutions, this thesis investigates proposals initiated within the EU to develop more efficient dispute procedures for small and medium-sized enterprises.

Organisations and public institutes request different solutions in order to guarantee inventors protection. A new European patent court and a unified patent litigation system will facilitate civil actions as well as their expenses.

This thesis describes the methods such as mediation, conciliation, application of arbitral institutions, establishing new procedures for speedy trial and other alternative resolutions. The thesis monitors the government stimulus packages and other security solutions initiated at governmental level and made by interest organisations. These include the establishment of IPR (intellectual property right) companies, governmental legal aid and the introduction of private patent insurances.

The analysis includes a discussion about whether those dispute resolution methods appear to be reasonable for small and medium-sized companies to enforce their intellectual property against larger intrusive businesses. One conclusion on this part is that the alternative methods do not provide adequate means to enforce the intellectual property rights to larger companies, but they can be good options for a quick and inexpensive legal solution to a dispute when the parties are of uniform size. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett immaterialrättsligt intrång i en småföretagares rättigheter kan få ödesdigra konsekvenser för ett företags fortsatta utveckling. Samtidigt innebär en växande global handel mellan industriländer ett ökat behov av innovationsvänligt företagsklimat.

Trots att patent ger ett grundläggande rättsligt skydd genom registrering eller licensiering kan det vara svårt för en uppfinnare och småföretagare att processuellt och ekonomiskt försvara sig gentemot ett större företag som utnyttjar patentet.

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda om svensk rätt erbjuder patenthavare inom små och medelstora företag möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter gentemot större intrångsgörande företag.

Vidare behandlar detta arbete de... (More)
Ett immaterialrättsligt intrång i en småföretagares rättigheter kan få ödesdigra konsekvenser för ett företags fortsatta utveckling. Samtidigt innebär en växande global handel mellan industriländer ett ökat behov av innovationsvänligt företagsklimat.

Trots att patent ger ett grundläggande rättsligt skydd genom registrering eller licensiering kan det vara svårt för en uppfinnare och småföretagare att processuellt och ekonomiskt försvara sig gentemot ett större företag som utnyttjar patentet.

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda om svensk rätt erbjuder patenthavare inom små och medelstora företag möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter gentemot större intrångsgörande företag.

Vidare behandlar detta arbete de alternativa tvistlösningsmetoder som står till buds för att små och medelstora företag ska kunna nå ett rättsligt avgörande relativt snabbt och billigt i jämförelse med den tid och kostnad ett rättsligt förfarande i allmän domstol skulle innebära. Det handlar om medling, förlikning, tillämpande av skiljedomsinstitut, inrättande av nya förfaranden som snabbrättegång och förhandsavgörande. Med utgångspunkt i de alernativa tvistelösningarnas funktion, behandlar denna uppsats även de förslag som initierats på EU-nivå för att förenkla långa tvisteförfaranden för små och medelstora företag.

Flera organisationer och statliga institutioner efterfrågar lösningar för att små innovativa företag ska få ökat ekonomiskt stöd att därigenom rättsligt kunna skydda sina patent. Uppsatsen granskar de statliga stödpaket och andra skyddslösningar som initierats i Sverige. Dessa är bland annat ett inrättande av IPR-bolag, statlig rättshjälp och införande av privata patentförsäkringar. Bland annat kan en ny europeisk patentdomstol och regelverk för gemenskapspatent komma att underlätta tvisteförfaranden och minska tvistekostnader.

I analysen förs en diskussion kring huruvida de nämnda tvistlösningsmetoderna är rimliga för att små och medelstora företag ska kunna hävda sina immateriella rättigheter gentemot ett större intrångsgörande företag. En slutsats som dras i denna del är att de alternativa förfarandena inte ger fullgod möjlighet att hävda de intellektuella rättigheterna gentemot större företag men att de kan vara goda alternativ för en snabb och billig rättslig lösning när tvisteparterna är jämnstora. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kopp, Annika LU
supervisor
organization
alternative title
The patentee's assertion of his rights under the patent - Dispute settlement in patent infringement under Swedish law
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt, processrätt, immaterialrätt, patentintrång, alternativ tvistlösning, konfliktlösning, EU-patent, patentförsäkring, IPR-bolag
language
Swedish
id
2966209
date added to LUP
2012-11-01 09:33:37
date last changed
2012-11-01 09:33:37
@misc{2966209,
 abstract   = {Ett immaterialrättsligt intrång i en småföretagares rättigheter kan få ödesdigra konsekvenser för ett företags fortsatta utveckling. Samtidigt innebär en växande global handel mellan industriländer ett ökat behov av innovationsvänligt företagsklimat. 

Trots att patent ger ett grundläggande rättsligt skydd genom registrering eller licensiering kan det vara svårt för en uppfinnare och småföretagare att processuellt och ekonomiskt försvara sig gentemot ett större företag som utnyttjar patentet. 

Huvudsyftet med denna uppsats är att utreda om svensk rätt erbjuder patenthavare inom små och medelstora företag möjligheter att hävda sina immateriella rättigheter gentemot större intrångsgörande företag. 

Vidare behandlar detta arbete de alternativa tvistlösningsmetoder som står till buds för att små och medelstora företag ska kunna nå ett rättsligt avgörande relativt snabbt och billigt i jämförelse med den tid och kostnad ett rättsligt förfarande i allmän domstol skulle innebära. Det handlar om medling, förlikning, tillämpande av skiljedomsinstitut, inrättande av nya förfaranden som snabbrättegång och förhandsavgörande. Med utgångspunkt i de alernativa tvistelösningarnas funktion, behandlar denna uppsats även de förslag som initierats på EU-nivå för att förenkla långa tvisteförfaranden för små och medelstora företag.

Flera organisationer och statliga institutioner efterfrågar lösningar för att små innovativa företag ska få ökat ekonomiskt stöd att därigenom rättsligt kunna skydda sina patent. Uppsatsen granskar de statliga stödpaket och andra skyddslösningar som initierats i Sverige. Dessa är bland annat ett inrättande av IPR-bolag, statlig rättshjälp och införande av privata patentförsäkringar. Bland annat kan en ny europeisk patentdomstol och regelverk för gemenskapspatent komma att underlätta tvisteförfaranden och minska tvistekostnader. 

I analysen förs en diskussion kring huruvida de nämnda tvistlösningsmetoderna är rimliga för att små och medelstora företag ska kunna hävda sina immateriella rättigheter gentemot ett större intrångsgörande företag. En slutsats som dras i denna del är att de alternativa förfarandena inte ger fullgod möjlighet att hävda de intellektuella rättigheterna gentemot större företag men att de kan vara goda alternativ för en snabb och billig rättslig lösning när tvisteparterna är jämnstora.},
 author    = {Kopp, Annika},
 keyword   = {Civilrätt,processrätt,immaterialrätt,patentintrång,alternativ tvistlösning,konfliktlösning,EU-patent,patentförsäkring,IPR-bolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patenthavares möjlighet att hävda sina rättigheter enligt patentet - Tvistlösning vid patentintrång enligt svensk rätt},
 year     = {2012},
}