Advanced

Passionen för MFF: En studie om supporterskaps identitetsskapande funktion i det individualiserade samhället

Gullberg, Leonard LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Västvärlden och industriländerna präglas i allt högre grad av globaliseringen och av en individualisering av samhällslivet. Detta innebär bland annat att människor i allt mindre utsträckning kan planera sina liv då de ständigt måste vara beredda på förändringar. Samtidigt har yrkesidentitetens tidigare tydliga identitetsskapande funktion minskat. Dessa förändringar och det jag benämner som en ”avtraditionalisering” av samhället har gjort att framförallt unga människor befinner sig i det sociologen Zygmunt Bauman kallar för otrygga livstillstånd.
Det är teorier om det på detta sätt förändrade samhällsliv som är fokus för min uppsats. Särskilt vill jag undersöka om supporterskap kan vara ett sätt att stärka de upplevelser av identitet och... (More)
Västvärlden och industriländerna präglas i allt högre grad av globaliseringen och av en individualisering av samhällslivet. Detta innebär bland annat att människor i allt mindre utsträckning kan planera sina liv då de ständigt måste vara beredda på förändringar. Samtidigt har yrkesidentitetens tidigare tydliga identitetsskapande funktion minskat. Dessa förändringar och det jag benämner som en ”avtraditionalisering” av samhället har gjort att framförallt unga människor befinner sig i det sociologen Zygmunt Bauman kallar för otrygga livstillstånd.
Det är teorier om det på detta sätt förändrade samhällsliv som är fokus för min uppsats. Särskilt vill jag undersöka om supporterskap kan vara ett sätt att stärka de upplevelser av identitet och gemenskap vilka enligt Bauman med flera urholkats under de senaste decennierna. Ett grundantagande för dessa teorier är att en viss grad av ordning, kontroll och kontinuitet är central för människans välbefinnande.
Mitt empiriska material består av supportrar till Malmö Fotbollförening (MFF). Som metod använder jag deltagande observation på läktarplats samt intervjuer med ett antal MFF-supportrar.
Undersökningen ger stöd för antaganden om att supporterskapet har betydelser för individen som går långt utanför idrottsintresset. Upplevelser av samhörighet och lojalitet uppfattas tydligt framträdande hos intervjuobjekten och de kännetecknar även delar av läktarkollektivets gemensamma uttryck i hejarramsor och kampsånger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Leonard LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
globalisering, individualisering, supporterskap, identitet, gemenskap, lojalitet, passion, maskulinitet, MFF
language
Swedish
id
2966243
date added to LUP
2012-08-13 09:37:21
date last changed
2012-08-13 09:37:21
@misc{2966243,
 abstract   = {Västvärlden och industriländerna präglas i allt högre grad av globaliseringen och av en individualisering av samhällslivet. Detta innebär bland annat att människor i allt mindre utsträckning kan planera sina liv då de ständigt måste vara beredda på förändringar. Samtidigt har yrkesidentitetens tidigare tydliga identitetsskapande funktion minskat. Dessa förändringar och det jag benämner som en ”avtraditionalisering” av samhället har gjort att framförallt unga människor befinner sig i det sociologen Zygmunt Bauman kallar för otrygga livstillstånd.
Det är teorier om det på detta sätt förändrade samhällsliv som är fokus för min uppsats. Särskilt vill jag undersöka om supporterskap kan vara ett sätt att stärka de upplevelser av identitet och gemenskap vilka enligt Bauman med flera urholkats under de senaste decennierna. Ett grundantagande för dessa teorier är att en viss grad av ordning, kontroll och kontinuitet är central för människans välbefinnande.
Mitt empiriska material består av supportrar till Malmö Fotbollförening (MFF). Som metod använder jag deltagande observation på läktarplats samt intervjuer med ett antal MFF-supportrar.
Undersökningen ger stöd för antaganden om att supporterskapet har betydelser för individen som går långt utanför idrottsintresset. Upplevelser av samhörighet och lojalitet uppfattas tydligt framträdande hos intervjuobjekten och de kännetecknar även delar av läktarkollektivets gemensamma uttryck i hejarramsor och kampsånger.},
 author    = {Gullberg, Leonard},
 keyword   = {globalisering,individualisering,supporterskap,identitet,gemenskap,lojalitet,passion,maskulinitet,MFF},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Passionen för MFF: En studie om supporterskaps identitetsskapande funktion i det individualiserade samhället},
 year     = {2012},
}