Advanced

FaR® En utvärdering av Fysisk aktivitet på Recept

Pårup, Malin (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar och påverkar livskvalitet och funktionsförmåga positivt. Utifrån detta bör fysisk aktivitet ingå i det förebyggande arbetet och behandling av vissa sjukdomar. Ett sätt är att använda sig av receptbelagd motion, FaR®. Feelgood Företagshälsovård AB förskriver recept och tillhandahåller träning i egen regi. Tjänsten ser olika ut innehållsmässigt i landet och utvärderas i dagsläget inte. En utvärderingsstudie gjordes i Malmö för att undersöka deltagarnas upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept i syfte att förbättra och utveckla tjänsten. Som datainsamlingsmetod användes en enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna bearbetades och... (More)
Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar och påverkar livskvalitet och funktionsförmåga positivt. Utifrån detta bör fysisk aktivitet ingå i det förebyggande arbetet och behandling av vissa sjukdomar. Ett sätt är att använda sig av receptbelagd motion, FaR®. Feelgood Företagshälsovård AB förskriver recept och tillhandahåller träning i egen regi. Tjänsten ser olika ut innehållsmässigt i landet och utvärderas i dagsläget inte. En utvärderingsstudie gjordes i Malmö för att undersöka deltagarnas upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept i syfte att förbättra och utveckla tjänsten. Som datainsamlingsmetod användes en enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys som vetenskaplig metod. 46 enkäter skickades ut, 29 svarade vilket utgör 63%. Resultatet får därför tolkas med försiktighet. Undersökningen visade att de flesta upplevde att Fysisk aktivitet på Recept i sin helhet är bra eller mycket bra. Flertalet har tränat regelbundet och upplevt positiva hälsoeffekter. De som inte upplevt att träningen varit givande har saknat stöd av personlig tränare/hälsocoach. Resultatet visar att Feelgood bör se över sina rutiner i handläggandet av FaR® både inom företagshälsovården och sportenheten. Kommunikationen behöver förbättras och tjänsten diskuteras avseende innehåll och tidsperiod. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pårup, Malin
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Fysisk aktivitet på recept, Utvärdering, Feelgood
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2967768
date added to LUP
2012-08-01 10:57:27
date last changed
2012-08-01 10:57:27
@misc{2967768,
 abstract   = {Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar och påverkar livskvalitet och funktionsförmåga positivt. Utifrån detta bör fysisk aktivitet ingå i det förebyggande arbetet och behandling av vissa sjukdomar. Ett sätt är att använda sig av receptbelagd motion, FaR®. Feelgood Företagshälsovård AB förskriver recept och tillhandahåller träning i egen regi. Tjänsten ser olika ut innehållsmässigt i landet och utvärderas i dagsläget inte. En utvärderingsstudie gjordes i Malmö för att undersöka deltagarnas upplevelse av Fysisk aktivitet på Recept i syfte att förbättra och utveckla tjänsten. Som datainsamlingsmetod användes en enkät med både kvantitativa och kvalitativa frågor. De kvalitativa frågorna bearbetades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys som vetenskaplig metod. 46 enkäter skickades ut, 29 svarade vilket utgör 63%. Resultatet får därför tolkas med försiktighet. Undersökningen visade att de flesta upplevde att Fysisk aktivitet på Recept i sin helhet är bra eller mycket bra. Flertalet har tränat regelbundet och upplevt positiva hälsoeffekter. De som inte upplevt att träningen varit givande har saknat stöd av personlig tränare/hälsocoach. Resultatet visar att Feelgood bör se över sina rutiner i handläggandet av FaR® både inom företagshälsovården och sportenheten. Kommunikationen behöver förbättras och tjänsten diskuteras avseende innehåll och tidsperiod.},
 author    = {Pårup, Malin},
 keyword   = {Fysisk aktivitet på recept,Utvärdering,Feelgood},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FaR® En utvärdering av Fysisk aktivitet på Recept},
 year     = {2009},
}