Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hälsoläget hos rök- och kemdykande brandmän i en skånsk kommun

Stridsberg, Anna (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Kraven för tjänstbarhet vid rök- och kemdykning regleras i AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet. Kraven är samma för heltids- och deltidsbrandmän. De olika tjänstgöringsformerna har olika förutsättningar avseende exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Åldern spelar också en roll för olika faktorer i hälsan som i sin tur påverkar tjänstbarheten. Syfte: Med denna kartläggning ville författaren undersöka om det fanns skillnader i hälsoläget mellan heltids- och deltidsanställda samt äldre respektive yngre rök- och kemdykande brandmän i den aktuella kommunen. Metod: Genom gruppindelning efter ålder och tjänstgörings-form gjordes en genomgång av undersökningsresultatet från 2008 års läkarundersökning. Valda variabler matades... (More)
Kraven för tjänstbarhet vid rök- och kemdykning regleras i AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet. Kraven är samma för heltids- och deltidsbrandmän. De olika tjänstgöringsformerna har olika förutsättningar avseende exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Åldern spelar också en roll för olika faktorer i hälsan som i sin tur påverkar tjänstbarheten. Syfte: Med denna kartläggning ville författaren undersöka om det fanns skillnader i hälsoläget mellan heltids- och deltidsanställda samt äldre respektive yngre rök- och kemdykande brandmän i den aktuella kommunen. Metod: Genom gruppindelning efter ålder och tjänstgörings-form gjordes en genomgång av undersökningsresultatet från 2008 års läkarundersökning. Valda variabler matades in i en databas för bearbetning. Bestämning av p-värde gjordes för att värdera om resultaten hade statistisk säkerställd signifikans. Resultat: Resultaten visade på fler likheter än skillnader grupperna emellan. Skillnaderna fanns i fråga om antal tjänstgöringsår, hörsel och antal träningstillfällen/vecka. Generellt har äldre brandmän fler års tjänstgöring medan yngre har bättre hörsel och tränar oftare än de äldre. En förklaring till de små skillnaderna kan vara de tydliga regler avseende krav för godkännande enligt AFS 2005:6 vilket kan motivera till en livsstil som möjliggör fortsatt hälsa och fysisk förmåga att arbeta som rök- och kemdykande brandman. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stridsberg, Anna
supervisor
organization
alternative title
En kartläggning utifrån 2008 års lagstadgade läkarundersökning
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
medicinska kontroller, Rök- och kemdykare, Brandman, tjänstbarhet, hel- och deltidsanställd
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2967789
date added to LUP
2012-08-01 11:18:13
date last changed
2012-08-01 11:18:13
@misc{2967789,
 abstract   = {{Kraven för tjänstbarhet vid rök- och kemdykning regleras i AFS 2005:6, Medicinska kontroller i arbetslivet. Kraven är samma för heltids- och deltidsbrandmän. De olika tjänstgöringsformerna har olika förutsättningar avseende exempelvis möjlighet till träning på arbetstid. Åldern spelar också en roll för olika faktorer i hälsan som i sin tur påverkar tjänstbarheten. Syfte: Med denna kartläggning ville författaren undersöka om det fanns skillnader i hälsoläget mellan heltids- och deltidsanställda samt äldre respektive yngre rök- och kemdykande brandmän i den aktuella kommunen. Metod: Genom gruppindelning efter ålder och tjänstgörings-form gjordes en genomgång av undersökningsresultatet från 2008 års läkarundersökning. Valda variabler matades in i en databas för bearbetning. Bestämning av p-värde gjordes för att värdera om resultaten hade statistisk säkerställd signifikans. Resultat: Resultaten visade på fler likheter än skillnader grupperna emellan. Skillnaderna fanns i fråga om antal tjänstgöringsår, hörsel och antal träningstillfällen/vecka. Generellt har äldre brandmän fler års tjänstgöring medan yngre har bättre hörsel och tränar oftare än de äldre. En förklaring till de små skillnaderna kan vara de tydliga regler avseende krav för godkännande enligt AFS 2005:6 vilket kan motivera till en livsstil som möjliggör fortsatt hälsa och fysisk förmåga att arbeta som rök- och kemdykande brandman.}},
 author    = {{Stridsberg, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hälsoläget hos rök- och kemdykande brandmän i en skånsk kommun}},
 year     = {{2009}},
}