Advanced

Underlag till handlingsplan för hörselprevention hos produktionsarbetare

Sydborn, Marie (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Syftet med rapporten var att använda resultaten av hörselscreeningen, intervjuer gällande hörselhistorik och resultatet av genomförd bullermätning för att få fram ett underlag som kunde ligga till grund för ett förslag till handlingsplan för hörselprevention på företaget. Undersökningen genomfördes på ett sydsvenskt produktionsföretag med ett hundratal kollektivanställda. Hörselscreeningen med intervju utfördes på trettiosju av femtio erbjudna anställda i produktionen. Resultatet analyserades och data behandlades. Resultaten av framförallt hörselintervjuerna och det höga bortfallet i undersökningen visar att det finns ett stort behov av information och undervisning gällande hörselprevention framför allt på individnivå på arbetsplatsen.... (More)
Syftet med rapporten var att använda resultaten av hörselscreeningen, intervjuer gällande hörselhistorik och resultatet av genomförd bullermätning för att få fram ett underlag som kunde ligga till grund för ett förslag till handlingsplan för hörselprevention på företaget. Undersökningen genomfördes på ett sydsvenskt produktionsföretag med ett hundratal kollektivanställda. Hörselscreeningen med intervju utfördes på trettiosju av femtio erbjudna anställda i produktionen. Resultatet analyserades och data behandlades. Resultaten av framförallt hörselintervjuerna och det höga bortfallet i undersökningen visar att det finns ett stort behov av information och undervisning gällande hörselprevention framför allt på individnivå på arbetsplatsen. Detta gäller troligen både de anställda och företagsledningen. Slutligen ges i resultatdiskussionen i rapporten förslag på hörselpreventiva åtgärder i form av en handlingsplan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sydborn, Marie
supervisor
organization
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Buller, hörselprevention, handlingsplan
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2967796
date added to LUP
2012-08-01 11:24:54
date last changed
2012-08-01 11:24:54
@misc{2967796,
 abstract   = {Syftet med rapporten var att använda resultaten av hörselscreeningen, intervjuer gällande hörselhistorik och resultatet av genomförd bullermätning för att få fram ett underlag som kunde ligga till grund för ett förslag till handlingsplan för hörselprevention på företaget. Undersökningen genomfördes på ett sydsvenskt produktionsföretag med ett hundratal kollektivanställda. Hörselscreeningen med intervju utfördes på trettiosju av femtio erbjudna anställda i produktionen. Resultatet analyserades och data behandlades. Resultaten av framförallt hörselintervjuerna och det höga bortfallet i undersökningen visar att det finns ett stort behov av information och undervisning gällande hörselprevention framför allt på individnivå på arbetsplatsen. Detta gäller troligen både de anställda och företagsledningen. Slutligen ges i resultatdiskussionen i rapporten förslag på hörselpreventiva åtgärder i form av en handlingsplan.},
 author    = {Sydborn, Marie},
 keyword   = {Buller,hörselprevention,handlingsplan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Underlag till handlingsplan för hörselprevention hos produktionsarbetare},
 year     = {2009},
}