Advanced

Utvärdering efter hälsoundersökning

Tångberg, Marlene (2009)
Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University
Abstract (Swedish)
Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården bör arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. (Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, § 2b).
Hälsoundersökningar på företagshälsovården utförs regelbundet på många av våra företagshälsovårdsmottagningar idag. Syftet med detta projekt var att få en utvärdering av kunden efter hälsoundersökningen, men även undersöka om de uppfattat hälsoundersökningens resultat. De undersökta arbetar på ett litet betongföretag och deltagarna i undersökningen besvarade en enkät, för att kartlägga de i syftet... (More)
Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården bör arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. (Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, § 2b).
Hälsoundersökningar på företagshälsovården utförs regelbundet på många av våra företagshälsovårdsmottagningar idag. Syftet med detta projekt var att få en utvärdering av kunden efter hälsoundersökningen, men även undersöka om de uppfattat hälsoundersökningens resultat. De undersökta arbetar på ett litet betongföretag och deltagarna i undersökningen besvarade en enkät, för att kartlägga de i syftet efterfrågade faktorerna. Svaren på frågorna visar upplevelsen av hälsoundersökningarna, uppfattade provresultat och förändrad livsstil. Resultatet visade också att ett konditionstest var önskvärt i samband med hälsoundersökningen. Undersökningen visade att det finns ett behov av samtal angående livsstil och arbetsmiljö i samband med hälsoundersökningen. Målet var att få en nöjd kund som återkommer till oss vid frågor kring sin egen hälsa och arbetsmiljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tångberg, Marlene
supervisor
organization
alternative title
En sammanställning med enkät vid hälsoundersökning
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Hälsoundersökning, utvärdering, livsstil
language
Swedish
additional info
Projektarbete i Företagssköterskeutbildning 2008-2009,
Lunds Universitet / Arbets- och miljömedicin Lund.

Omfattning 5 p (motsvarar 7,5 hp)
id
2967803
date added to LUP
2012-08-01 11:29:24
date last changed
2012-08-01 11:29:24
@misc{2967803,
 abstract   = {Företagshälsovården ska vara en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården bör arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. (Arbetsmiljölagen, AML 3 kap, § 2b).
Hälsoundersökningar på företagshälsovården utförs regelbundet på många av våra företagshälsovårdsmottagningar idag. Syftet med detta projekt var att få en utvärdering av kunden efter hälsoundersökningen, men även undersöka om de uppfattat hälsoundersökningens resultat. De undersökta arbetar på ett litet betongföretag och deltagarna i undersökningen besvarade en enkät, för att kartlägga de i syftet efterfrågade faktorerna. Svaren på frågorna visar upplevelsen av hälsoundersökningarna, uppfattade provresultat och förändrad livsstil. Resultatet visade också att ett konditionstest var önskvärt i samband med hälsoundersökningen. Undersökningen visade att det finns ett behov av samtal angående livsstil och arbetsmiljö i samband med hälsoundersökningen. Målet var att få en nöjd kund som återkommer till oss vid frågor kring sin egen hälsa och arbetsmiljö.},
 author    = {Tångberg, Marlene},
 keyword   = {Hälsoundersökning,utvärdering,livsstil},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering efter hälsoundersökning},
 year     = {2009},
}