Advanced

Akustisk metod för klinisk nasalitetsbedömning

Lindberg, Jonas (2001) LOGM81 20011
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Efter genomförd gomspaltsoperation kvarstår ofta viss nedsatt gomfunktion. Denna
funktionsnedsättning kan resultera i avvikande talresonans i form av nasalitet. För optimalt
omhändertagande krävs säker nasalitetsbedömning. Perceptuell bedömning är den rådande
metoden för detta ändamål. Det finns dock en brist med denna metod i form av osäkerhet
beroende på subjektiva faktorer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka möjligheten
till ett objektivt bedömningshjälpmedel av nasalitet baserad på accelerometerteknik. Studien
bestod av tre delmoment Den första delen innebar talinspelningar, där signalen i näshålan
registrerades av en accelerometermikrofon, samt akustisk analys av dessa inspelningar. Den
andra delen bestod av... (More)
Efter genomförd gomspaltsoperation kvarstår ofta viss nedsatt gomfunktion. Denna
funktionsnedsättning kan resultera i avvikande talresonans i form av nasalitet. För optimalt
omhändertagande krävs säker nasalitetsbedömning. Perceptuell bedömning är den rådande
metoden för detta ändamål. Det finns dock en brist med denna metod i form av osäkerhet
beroende på subjektiva faktorer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka möjligheten
till ett objektivt bedömningshjälpmedel av nasalitet baserad på accelerometerteknik. Studien
bestod av tre delmoment Den första delen innebar talinspelningar, där signalen i näshålan
registrerades av en accelerometermikrofon, samt akustisk analys av dessa inspelningar. Den
andra delen bestod av perceptuell bedömning av inspelningarna. Sista delen var en jämförelse
mellan resultaten i de två tidigare momenten med avsikt att undersöka deras
överensstämmelse. Elva försökspersoner deltog i studien. Samtliga var opererade för
unilateral genomgående läpp-, käk- och gomspalt Den perceptuella bedömningen utfördes av
två yrkesverksamma logopeder med erfarenhet av arbete inom området läpp-, käk- och
gomspalt För öppen nasalitet var korrelationen stark mellan det akustiska måttet och den
gemensamma perceptuella bedömningen. Motsvarande korrelation för sluten nasalitet var
dock endast svag. Med iakttagande av krav som kan ställas på akustiska metoder för klinisk
nasalitetsbedömning förefaller undersökt metod vara lämplig som objektivt
bedömningshjälpmedel för öppen nasalitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Jonas
supervisor
organization
course
LOGM81 20011
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968456
date added to LUP
2012-08-06 22:11:44
date last changed
2012-08-06 22:11:44
@misc{2968456,
 abstract   = {Efter genomförd gomspaltsoperation kvarstår ofta viss nedsatt gomfunktion. Denna
funktionsnedsättning kan resultera i avvikande talresonans i form av nasalitet. För optimalt
omhändertagande krävs säker nasalitetsbedömning. Perceptuell bedömning är den rådande
metoden för detta ändamål. Det finns dock en brist med denna metod i form av osäkerhet
beroende på subjektiva faktorer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka möjligheten
till ett objektivt bedömningshjälpmedel av nasalitet baserad på accelerometerteknik. Studien
bestod av tre delmoment Den första delen innebar talinspelningar, där signalen i näshålan
registrerades av en accelerometermikrofon, samt akustisk analys av dessa inspelningar. Den
andra delen bestod av perceptuell bedömning av inspelningarna. Sista delen var en jämförelse
mellan resultaten i de två tidigare momenten med avsikt att undersöka deras
överensstämmelse. Elva försökspersoner deltog i studien. Samtliga var opererade för
unilateral genomgående läpp-, käk- och gomspalt Den perceptuella bedömningen utfördes av
två yrkesverksamma logopeder med erfarenhet av arbete inom området läpp-, käk- och
gomspalt För öppen nasalitet var korrelationen stark mellan det akustiska måttet och den
gemensamma perceptuella bedömningen. Motsvarande korrelation för sluten nasalitet var
dock endast svag. Med iakttagande av krav som kan ställas på akustiska metoder för klinisk
nasalitetsbedömning förefaller undersökt metod vara lämplig som objektivt
bedömningshjälpmedel för öppen nasalitet.},
 author    = {Lindberg, Jonas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Akustisk metod för klinisk nasalitetsbedömning},
 year     = {2001},
}