Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

RoS-formuläret- ett självskattningsformulär för patienters upplevelser av röstbesvär Utveckling och utvärdering

Lindbom, Julia ; Peterson, Karin and Wedin, Sara (2001) LOGM81 20011
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Studien baseradespä ett patientfrägeformulär, RoS-formuläret, som har får avsikt att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär. Det utvecklas av en arbetsgrupp inom ett projekt vid
Institutionen får Logopedi och Foniatri, Lunds Universitet och Avdelningen får Röst- och
Talvård, Lunds Universitetssjukhus. Formuläret är indelat i fem delar, som benämns socialexpressiv
del,funktionell del, emotionell del, halssymtomdel och sångröstdel. Syftet med vår
studie var att vidareutveckla, validitets- och reliabilitetspröva RoS-formuläret samt att studera
hur det i sin nuvarande form fungerar i praktiken.
Förändringar gjordes i formuläret innan det användes i studien. Validitetssprövning utfårdes
genom attjärnfåra svar frän en patientgrupp med... (More)
Studien baseradespä ett patientfrägeformulär, RoS-formuläret, som har får avsikt att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär. Det utvecklas av en arbetsgrupp inom ett projekt vid
Institutionen får Logopedi och Foniatri, Lunds Universitet och Avdelningen får Röst- och
Talvård, Lunds Universitetssjukhus. Formuläret är indelat i fem delar, som benämns socialexpressiv
del,funktionell del, emotionell del, halssymtomdel och sångröstdel. Syftet med vår
studie var att vidareutveckla, validitets- och reliabilitetspröva RoS-formuläret samt att studera
hur det i sin nuvarande form fungerar i praktiken.
Förändringar gjordes i formuläret innan det användes i studien. Validitetssprövning utfårdes
genom attjärnfåra svar frän en patientgrupp med svar frän en kontrollgrupp. En expertgrupp
fick uttala sig om formulärets innehäll och layout. Formuläret reliabilitetsprövades genom att
patientgruppen fick fylla i tvä formulär vid olika tillfållen. ·
Frågornas fårhållande till varandra inom respektive del i formuläret studerades. De frågor som
gav ett extremt stort eller litet utslag kartlades. Genom systematisk genomgäng av ifyllda
formulär och intervjuer med patienter studerades patienters synpunkter på formuläret.
Vid validitetsprövning av formuläret noterades signifikanta skillnader mellan patient- och
kontrollgruppens resultat, med undantag av enstaka frågor. Vid reliabilitetsprövningen kunde
tiden mellan ifyllandel av de två formulären inte begränsas. Detta innebär att en
röstfårändring kan ha skett hos patientgruppen under tiden som de deltog i studien och vi kan
därfår inte fastställa formulärets reliabilitet.
Utifrän studiens resultat presenteras fårslag på fårändringar i formuläret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbom, Julia ; Peterson, Karin and Wedin, Sara
supervisor
organization
course
LOGM81 20011
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968459
date added to LUP
2012-08-06 22:19:49
date last changed
2012-08-06 22:19:49
@misc{2968459,
 abstract   = {Studien baseradespä ett patientfrägeformulär, RoS-formuläret, som har får avsikt att mäta
patienters upplevelser av röstbesvär. Det utvecklas av en arbetsgrupp inom ett projekt vid
Institutionen får Logopedi och Foniatri, Lunds Universitet och Avdelningen får Röst- och
Talvård, Lunds Universitetssjukhus. Formuläret är indelat i fem delar, som benämns socialexpressiv
del,funktionell del, emotionell del, halssymtomdel och sångröstdel. Syftet med vår
studie var att vidareutveckla, validitets- och reliabilitetspröva RoS-formuläret samt att studera
hur det i sin nuvarande form fungerar i praktiken.
Förändringar gjordes i formuläret innan det användes i studien. Validitetssprövning utfårdes
genom attjärnfåra svar frän en patientgrupp med svar frän en kontrollgrupp. En expertgrupp
fick uttala sig om formulärets innehäll och layout. Formuläret reliabilitetsprövades genom att
patientgruppen fick fylla i tvä formulär vid olika tillfållen. ·
Frågornas fårhållande till varandra inom respektive del i formuläret studerades. De frågor som
gav ett extremt stort eller litet utslag kartlades. Genom systematisk genomgäng av ifyllda
formulär och intervjuer med patienter studerades patienters synpunkter på formuläret.
Vid validitetsprövning av formuläret noterades signifikanta skillnader mellan patient- och
kontrollgruppens resultat, med undantag av enstaka frågor. Vid reliabilitetsprövningen kunde
tiden mellan ifyllandel av de två formulären inte begränsas. Detta innebär att en
röstfårändring kan ha skett hos patientgruppen under tiden som de deltog i studien och vi kan
därfår inte fastställa formulärets reliabilitet.
Utifrän studiens resultat presenteras fårslag på fårändringar i formuläret.},
 author    = {Lindbom, Julia and Peterson, Karin and Wedin, Sara},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RoS-formuläret- ett självskattningsformulär för patienters upplevelser av röstbesvär Utveckling och utvärdering},
 year     = {2001},
}