Advanced

Röstens åldrande hos kvinnor - en studie av tre åldersgrupper

Almqvist, Mari and Andersen, Anna-Karin (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Det är inte ovanligt att äldre personer söker tilllogopedmottagningama fOr röstbesvär. Det är
sannolikt att denna patientgrupp kommer att växa, då antalet äldre blir allt fler.
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan röstförändringar och ålder hos
kvinnor i åldersgruppema 25-35, 50-60 san1t 70-80 år. Urvalet av försökspersoner gjordes från
samtliga röstinspelningar av kvi1mliga simmapatienter inom ovan nämnda åldersgrupper, gjorda
åren 1997-98 vid Foniatriska avdelningen i Lund, före strumaoperation. För att inkludera
röstinspelningen i studien skulle patienten ha ett nonnalt larynxstatus, samt sakna subjektiva
röstbesvär. Totalt kom 38 röster att ingå i studien. Perceptuella bedömningar utfördes av tre
erfama... (More)
Det är inte ovanligt att äldre personer söker tilllogopedmottagningama fOr röstbesvär. Det är
sannolikt att denna patientgrupp kommer att växa, då antalet äldre blir allt fler.
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan röstförändringar och ålder hos
kvinnor i åldersgruppema 25-35, 50-60 san1t 70-80 år. Urvalet av försökspersoner gjordes från
samtliga röstinspelningar av kvi1mliga simmapatienter inom ovan nämnda åldersgrupper, gjorda
åren 1997-98 vid Foniatriska avdelningen i Lund, före strumaoperation. För att inkludera
röstinspelningen i studien skulle patienten ha ett nonnalt larynxstatus, samt sakna subjektiva
röstbesvär. Totalt kom 38 röster att ingå i studien. Perceptuella bedömningar utfördes av tre
erfama röstlogopeder, som skattade tjugonio röstparametrar. Vmje röstparan1eter skattades på en
100 millimeter VAS-skala (visual analog scale). Logopedema skulle också uppskatta talarens
ålder. För samtliga röstparametrar gjordes en tvåvägs multipel variansanalys (MAN OV A), med
resultat att ingen signifikant skillnad över ålder kunde bekräftas. Vid beräkningar för vmje
enskild röstparameter (ANOVA) visades signifikant skillnad över ålder för tremor, aj01liska
inslag och instabil klang. Med stöd av tidigare forskning valdes fyra röstparametrar ut; läckage,
tremor, afoniska inslag samt instabilt register. En ny MANOV A på dessa fyra röstparametrar
gjordes, och resultatet visade då att det förelåg en signifikant skillnad med ökande ålder. En
grundtonsanalys av samtliga röster utfördes. Grundtonsmedelvärdet var lägst för den äldsta
åldersgruppen, men skillnadema mellan åldersgruppema var ej statistiskt signifikanta. I tidigare
studier har man noterat en långsam sänkning av grundtonen hos kvi1mor fram till 80 års ålder.
Därefter ökar frekvensen något. Vid framtida studier bör man inrikta sig mer på gruppen över 80,
då det forskats lite inom detta område. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Almqvist, Mari and Andersen, Anna-Karin
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968758
date added to LUP
2012-08-07 17:12:38
date last changed
2012-08-07 17:12:38
@misc{2968758,
 abstract   = {Det är inte ovanligt att äldre personer söker tilllogopedmottagningama fOr röstbesvär. Det är
sannolikt att denna patientgrupp kommer att växa, då antalet äldre blir allt fler.
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan röstförändringar och ålder hos
kvinnor i åldersgruppema 25-35, 50-60 san1t 70-80 år. Urvalet av försökspersoner gjordes från
samtliga röstinspelningar av kvi1mliga simmapatienter inom ovan nämnda åldersgrupper, gjorda
åren 1997-98 vid Foniatriska avdelningen i Lund, före strumaoperation. För att inkludera
röstinspelningen i studien skulle patienten ha ett nonnalt larynxstatus, samt sakna subjektiva
röstbesvär. Totalt kom 38 röster att ingå i studien. Perceptuella bedömningar utfördes av tre
erfama röstlogopeder, som skattade tjugonio röstparametrar. Vmje röstparan1eter skattades på en
100 millimeter VAS-skala (visual analog scale). Logopedema skulle också uppskatta talarens
ålder. För samtliga röstparametrar gjordes en tvåvägs multipel variansanalys (MAN OV A), med
resultat att ingen signifikant skillnad över ålder kunde bekräftas. Vid beräkningar för vmje
enskild röstparameter (ANOVA) visades signifikant skillnad över ålder för tremor, aj01liska
inslag och instabil klang. Med stöd av tidigare forskning valdes fyra röstparametrar ut; läckage,
tremor, afoniska inslag samt instabilt register. En ny MANOV A på dessa fyra röstparametrar
gjordes, och resultatet visade då att det förelåg en signifikant skillnad med ökande ålder. En
grundtonsanalys av samtliga röster utfördes. Grundtonsmedelvärdet var lägst för den äldsta
åldersgruppen, men skillnadema mellan åldersgruppema var ej statistiskt signifikanta. I tidigare
studier har man noterat en långsam sänkning av grundtonen hos kvi1mor fram till 80 års ålder.
Därefter ökar frekvensen något. Vid framtida studier bör man inrikta sig mer på gruppen över 80,
då det forskats lite inom detta område.},
 author    = {Almqvist, Mari and Andersen, Anna-Karin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röstens åldrande hos kvinnor - en studie av tre åldersgrupper},
 year     = {1999},
}