Advanced

Röst, andning, sväljning: Biverkningar hos patienter med glottisk larynxcancer 10-15 år efter avslutad strålbehandling

Kristensson, Malin and Wiklund, Anna (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur personer, strålbehandlade för tidig
glottisk larynxcancer för l 0-15 år sedan, subjektivt uppfattar sin röstkvalitet och röstfunktion
idag. Syftet var även att ta reda på om de anser sig ha besvär med sina röster/med halsen och i
så fall vilka besvär de har. Vi ville också se om problemen böljade i samband med sjukdomen
eller om de har uppkommit på senare år, samt diskutera möjliga orsaker till besvären. Utöver
detta önskade vi få kunskap htmtvida personerna anser sig ha besvär med andning och ätande/
sväljning och i så fall vilka besvären är. Vidare har vi låtit logopeder göra en perceptuell
analys av personernas röster. Detta möjliggjorde en jämförelse mellan personernas... (More)
Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur personer, strålbehandlade för tidig
glottisk larynxcancer för l 0-15 år sedan, subjektivt uppfattar sin röstkvalitet och röstfunktion
idag. Syftet var även att ta reda på om de anser sig ha besvär med sina röster/med halsen och i
så fall vilka besvär de har. Vi ville också se om problemen böljade i samband med sjukdomen
eller om de har uppkommit på senare år, samt diskutera möjliga orsaker till besvären. Utöver
detta önskade vi få kunskap htmtvida personerna anser sig ha besvär med andning och ätande/
sväljning och i så fall vilka besvären är. Vidare har vi låtit logopeder göra en perceptuell
analys av personernas röster. Detta möjliggjorde en jämförelse mellan personernas subjektiva
upplevelse av sin egen röstkvalitet och en perceptuell bedömning av personernas röster l 0-15
år efter avslutad strålbehandling. Då vi har två inspelningar av personernas röster (en gjord ca
ett och ett halvt år efter avslutad strålbehandling och en gjord i samband med denna studie)
möjliggjordes också en analys av de förändringar som skett under denna tid. Studien
baserades på ett frågeformulär ifyllt av 16 personer från södra regionen, strålbehandlade för
tidig glottisk larynxcancer mellan åren 1983-1988, samt på en perceptuell Iyssnarbedönming
av 14 av dessa personers röster. Resultaten av frågeformulärsstudien visade att försökspersonerna
uppfattade sin röstkvalitet och röstfunktion som relativt god. De upplevde sig inte
heller ha några större besvär med vare sig rösten, halsen, andning eller ätande/sväljning. (Det
fanns dock undantag.) Bland de problem som trots allt rapporterades var svårigheten att
sjunga, nedsatt styrka i rösten samt heshet de problem som var mest påtagliga. Resultatet från
lyssnarbedömningsstudien visade att logopederna inte instämde i försökspersonernas relativt
positiva upplevelser av sina egna röster. Hos alla försökspersoner har vi sett en förändring av
samtliga röstparametrar mellan de två inspelningstillfållena. Vad gällde parametern "grad av
röststörning" hade åtta försökspersoner högre grad av röststörning vid andra inspelningstillfallet,
av dessa hade fem tydliga försämringar. De förbättringar som har skett var mycket
små i jämförelse med försämringarna. Utifrån våra resultat har vi inte kunnat avgöra huruvida
förändringarna eller "grad av röststöming" enbart är en effekt av strålbehandling eller ej. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristensson, Malin and Wiklund, Anna
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968802
date added to LUP
2012-08-07 17:38:33
date last changed
2012-08-07 17:38:33
@misc{2968802,
 abstract   = {Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om hur personer, strålbehandlade för tidig
glottisk larynxcancer för l 0-15 år sedan, subjektivt uppfattar sin röstkvalitet och röstfunktion
idag. Syftet var även att ta reda på om de anser sig ha besvär med sina röster/med halsen och i
så fall vilka besvär de har. Vi ville också se om problemen böljade i samband med sjukdomen
eller om de har uppkommit på senare år, samt diskutera möjliga orsaker till besvären. Utöver
detta önskade vi få kunskap htmtvida personerna anser sig ha besvär med andning och ätande/
sväljning och i så fall vilka besvären är. Vidare har vi låtit logopeder göra en perceptuell
analys av personernas röster. Detta möjliggjorde en jämförelse mellan personernas subjektiva
upplevelse av sin egen röstkvalitet och en perceptuell bedömning av personernas röster l 0-15
år efter avslutad strålbehandling. Då vi har två inspelningar av personernas röster (en gjord ca
ett och ett halvt år efter avslutad strålbehandling och en gjord i samband med denna studie)
möjliggjordes också en analys av de förändringar som skett under denna tid. Studien
baserades på ett frågeformulär ifyllt av 16 personer från södra regionen, strålbehandlade för
tidig glottisk larynxcancer mellan åren 1983-1988, samt på en perceptuell Iyssnarbedönming
av 14 av dessa personers röster. Resultaten av frågeformulärsstudien visade att försökspersonerna
uppfattade sin röstkvalitet och röstfunktion som relativt god. De upplevde sig inte
heller ha några större besvär med vare sig rösten, halsen, andning eller ätande/sväljning. (Det
fanns dock undantag.) Bland de problem som trots allt rapporterades var svårigheten att
sjunga, nedsatt styrka i rösten samt heshet de problem som var mest påtagliga. Resultatet från
lyssnarbedömningsstudien visade att logopederna inte instämde i försökspersonernas relativt
positiva upplevelser av sina egna röster. Hos alla försökspersoner har vi sett en förändring av
samtliga röstparametrar mellan de två inspelningstillfållena. Vad gällde parametern "grad av
röststörning" hade åtta försökspersoner högre grad av röststörning vid andra inspelningstillfallet,
av dessa hade fem tydliga försämringar. De förbättringar som har skett var mycket
små i jämförelse med försämringarna. Utifrån våra resultat har vi inte kunnat avgöra huruvida
förändringarna eller "grad av röststöming" enbart är en effekt av strålbehandling eller ej.},
 author    = {Kristensson, Malin and Wiklund, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röst, andning, sväljning: Biverkningar hos patienter med glottisk larynxcancer 10-15 år efter avslutad strålbehandling},
 year     = {1999},
}