Advanced

Testmetodens inverkan på barns språkförståelse: TROG som bildvals- och act-outtest

Nordström, Nell and Persson, Annika (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka vilka skillnader som uppstod i resultat vid testning av
språkförståelse med två olika testmetoder, bildvalsmetoden och act-outmetodeii. Vi ville också
undersöka om, och i så fall på vilket sätt testresultaten skilde sig mellan två åldersgrupper, 3-3;6 år
och 4-4;6 år. Som bildvalsversion användes delar av den svenska översättningan av
språkförståelsetestet TROG. Samma uppgifter gavs också i en act-outversion som i så stor
utsträckning som möjligt följde uppgifterna i TROG vad gällde antal aktörer och antal valmöjligheter.
Försökspersonerna utgjordes av tolv treåringar och tolv fyraåringar. Varje försöksperson testades
med båda testversionema. För båda åldersgrupperna visade resultaten på högre... (More)
Syftet med studien var att undersöka vilka skillnader som uppstod i resultat vid testning av
språkförståelse med två olika testmetoder, bildvalsmetoden och act-outmetodeii. Vi ville också
undersöka om, och i så fall på vilket sätt testresultaten skilde sig mellan två åldersgrupper, 3-3;6 år
och 4-4;6 år. Som bildvalsversion användes delar av den svenska översättningan av
språkförståelsetestet TROG. Samma uppgifter gavs också i en act-outversion som i så stor
utsträckning som möjligt följde uppgifterna i TROG vad gällde antal aktörer och antal valmöjligheter.
Försökspersonerna utgjordes av tolv treåringar och tolv fyraåringar. Varje försöksperson testades
med båda testversionema. För båda åldersgrupperna visade resultaten på högre resultat vid testning
med act-outmetoden än bildvalsmetoden. Skillnaden mellan metoderna var tydligast för
fyraåringarna. En felsvarsanalys visade att fyraåringarna huvudsakligen gjorde fel som kunde
karakteriseras som grammatiska, medan treåringarna hade en jämnare fördelning mellan grammatiska
och lexikala fel. Dessutom analyserades hur de olika grammatiska strukturerna som ingick
påverkades av testmetoden. Denna analys visade att vissa strukturer, t ex personliga pronomen och
prepositioner påverkades mer än andra. Resultaten visar att det är viktigt att ta hänsyn till och variera
testmetod när man ska bedöma språkförståelse hos barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Nell and Persson, Annika
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968814
date added to LUP
2012-08-07 18:02:06
date last changed
2012-08-07 18:02:06
@misc{2968814,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka vilka skillnader som uppstod i resultat vid testning av
språkförståelse med två olika testmetoder, bildvalsmetoden och act-outmetodeii. Vi ville också
undersöka om, och i så fall på vilket sätt testresultaten skilde sig mellan två åldersgrupper, 3-3;6 år
och 4-4;6 år. Som bildvalsversion användes delar av den svenska översättningan av
språkförståelsetestet TROG. Samma uppgifter gavs också i en act-outversion som i så stor
utsträckning som möjligt följde uppgifterna i TROG vad gällde antal aktörer och antal valmöjligheter.
Försökspersonerna utgjordes av tolv treåringar och tolv fyraåringar. Varje försöksperson testades
med båda testversionema. För båda åldersgrupperna visade resultaten på högre resultat vid testning
med act-outmetoden än bildvalsmetoden. Skillnaden mellan metoderna var tydligast för
fyraåringarna. En felsvarsanalys visade att fyraåringarna huvudsakligen gjorde fel som kunde
karakteriseras som grammatiska, medan treåringarna hade en jämnare fördelning mellan grammatiska
och lexikala fel. Dessutom analyserades hur de olika grammatiska strukturerna som ingick
påverkades av testmetoden. Denna analys visade att vissa strukturer, t ex personliga pronomen och
prepositioner påverkades mer än andra. Resultaten visar att det är viktigt att ta hänsyn till och variera
testmetod när man ska bedöma språkförståelse hos barn.},
 author    = {Nordström, Nell and Persson, Annika},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Testmetodens inverkan på barns språkförståelse: TROG som bildvals- och act-outtest},
 year     = {1999},
}