Advanced

Nonordsrepetition, nonordsdiskrimination och metafonologisk förmåga: Finns det några samband och hur påverkar nonordens stavelselängd?

Nyman, Angelique (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Repetition av nonord har ofta använts för bedömning av fonologiskt korttidsminne. Forskning har
även visat att samband finns mellan nonordsrepetition och olika språkliga förmågor. Detta har
hos forskare väckt ett intresse att utarbeta test för nonordsrepetition för användning i diagnostiskt
syfte vid bedömning av barn med språkliga svårigheter. Vilka förmågor nonordsrepetitionen
egentligen speglar har undersökts och diskuterats i många studier. Syftet med denna
undersökning var att ta reda på om nonordsrepetition har ett samband med auditiv diskrimination
av nonord samt huruvida de båda har ett samband med metafonologisk förmåga. Även
stavelselängdens påverkan på repetition respektive diskrimination av nonord undersöktes. 41 barn
i... (More)
Repetition av nonord har ofta använts för bedömning av fonologiskt korttidsminne. Forskning har
även visat att samband finns mellan nonordsrepetition och olika språkliga förmågor. Detta har
hos forskare väckt ett intresse att utarbeta test för nonordsrepetition för användning i diagnostiskt
syfte vid bedömning av barn med språkliga svårigheter. Vilka förmågor nonordsrepetitionen
egentligen speglar har undersökts och diskuterats i många studier. Syftet med denna
undersökning var att ta reda på om nonordsrepetition har ett samband med auditiv diskrimination
av nonord samt huruvida de båda har ett samband med metafonologisk förmåga. Även
stavelselängdens påverkan på repetition respektive diskrimination av nonord undersöktes. 41 barn
i åldrarna fyra-sex år testades angående repetition och auditiv diskrimination av nonord samt
metafonologisk förmåga i form av rimigenkänning och fonemidentifikation. Nonordsrepetitionen
bedömdes dels genom analys av antal korrekt producerade konsonanter i procent och dels som
rätt eller fel för va!je nonord. Resultaten visar att ett signifikant samband fanns både mellan
nonordsrepetition och auditiv diskrimination samt mellan de båda och metafonologisk förmåga.
Nonordsdiskrimination hade docK· en tydligare koppling till metafonologisk förrnåga än
nonordsrepetition. Ökad stavelselängd hos nonorden innebar en signifikant negativ påverkan på
både repetition och diskrimination av nonord. En signifikant könsskillnad fanns gällande
repetition och diskrimination av nonord på så sätt att flickor hade bättre resultat än pojkar på de
båda uppgifterna. Resultaten diskuteras utifrån aktuell forskning och implikationer inför framtida
forskning berörs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyman, Angelique
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968818
date added to LUP
2012-08-07 19:43:13
date last changed
2012-08-07 19:43:13
@misc{2968818,
 abstract   = {Repetition av nonord har ofta använts för bedömning av fonologiskt korttidsminne. Forskning har
även visat att samband finns mellan nonordsrepetition och olika språkliga förmågor. Detta har
hos forskare väckt ett intresse att utarbeta test för nonordsrepetition för användning i diagnostiskt
syfte vid bedömning av barn med språkliga svårigheter. Vilka förmågor nonordsrepetitionen
egentligen speglar har undersökts och diskuterats i många studier. Syftet med denna
undersökning var att ta reda på om nonordsrepetition har ett samband med auditiv diskrimination
av nonord samt huruvida de båda har ett samband med metafonologisk förmåga. Även
stavelselängdens påverkan på repetition respektive diskrimination av nonord undersöktes. 41 barn
i åldrarna fyra-sex år testades angående repetition och auditiv diskrimination av nonord samt
metafonologisk förmåga i form av rimigenkänning och fonemidentifikation. Nonordsrepetitionen
bedömdes dels genom analys av antal korrekt producerade konsonanter i procent och dels som
rätt eller fel för va!je nonord. Resultaten visar att ett signifikant samband fanns både mellan
nonordsrepetition och auditiv diskrimination samt mellan de båda och metafonologisk förmåga.
Nonordsdiskrimination hade docK· en tydligare koppling till metafonologisk förrnåga än
nonordsrepetition. Ökad stavelselängd hos nonorden innebar en signifikant negativ påverkan på
både repetition och diskrimination av nonord. En signifikant könsskillnad fanns gällande
repetition och diskrimination av nonord på så sätt att flickor hade bättre resultat än pojkar på de
båda uppgifterna. Resultaten diskuteras utifrån aktuell forskning och implikationer inför framtida
forskning berörs.},
 author    = {Nyman, Angelique},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nonordsrepetition, nonordsdiskrimination och metafonologisk förmåga: Finns det några samband och hur påverkar nonordens stavelselängd?},
 year     = {1999},
}