Advanced

En studie i kroppskännedom hos patienter med fonasteni

Lööf Mahler, Cecilia and Persson, Jessica (1999) LOGM81 19991
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
En vanlig uppfattning bland yrkeserfarna logopeder är att patienter med fonasteni ofta uppvisar
problem med muskelspänningar av olika slag, samt problem med hållning och
koordinationssvårigheter. Tidigare systematiska studier av kroppens relation till röstfunktionen
vid fonasteni har inte rapporterats. Syftet med den aktuella studien var att undersöka
kroppskännedom hos personer med fonasteni.
Nio kvinnliga patienter med fonasteni och nio kvinnor utan röstpro b lem, i motsvarande åldrar
(25-65 år), inkluderades i studien. De kroppsliga aspekterna bedömdes av sjukgymnaster som
arbetar med behandlingsmetoden Basal kroppslemmedom och som tillfunpar bedömningsmetoden
BAS-hälsa. Åtta patienter genomgick röstbehandling hos en av... (More)
En vanlig uppfattning bland yrkeserfarna logopeder är att patienter med fonasteni ofta uppvisar
problem med muskelspänningar av olika slag, samt problem med hållning och
koordinationssvårigheter. Tidigare systematiska studier av kroppens relation till röstfunktionen
vid fonasteni har inte rapporterats. Syftet med den aktuella studien var att undersöka
kroppskännedom hos personer med fonasteni.
Nio kvinnliga patienter med fonasteni och nio kvinnor utan röstpro b lem, i motsvarande åldrar
(25-65 år), inkluderades i studien. De kroppsliga aspekterna bedömdes av sjukgymnaster som
arbetar med behandlingsmetoden Basal kroppslemmedom och som tillfunpar bedömningsmetoden
BAS-hälsa. Åtta patienter genomgick röstbehandling hos en av författama och deras
förmåga att medverka vid logopedisic röstbehandling skattades (lO cm VAS skala) av den
behandlade logopeden. Patienterna fick dessutom göra subjektiv bedönming av sina egna
röster enligt lO cm VAS skala.
Ingen signifikant skillnad mellan fonastenipatienter och kontroller kunde påvisas i någon av
de testade aspekterna av kroppskännedom enligt BAS-hälsa. Det förelåg ingen korrelation
mellan resultaten på BAS-hälsa skattning och patienternas förmåga till medverkan vid
logopedisic röstbehandling, även om de två patienter som hade sämsta BAS-hälsa resultat
också visade sämst förmåga till medverkan vid behandling hos logoped. Inte heller kunde
man påvisa någon korrelation mellan patienternas egen röstbedömning och resultat vid BAShälsa
skattning.
Vi drar slutsatsen att för fortsatta studier av kroppsmönster hos patienter med fonasteni bör
mer ändamålsorienterade bedönmingar utföras, riktade mot de kroppsaspekter som kan ha
mer specifik relation till röstfunktionen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lööf Mahler, Cecilia and Persson, Jessica
supervisor
organization
course
LOGM81 19991
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2968833
date added to LUP
2012-08-07 19:56:16
date last changed
2012-08-07 19:56:16
@misc{2968833,
 abstract   = {En vanlig uppfattning bland yrkeserfarna logopeder är att patienter med fonasteni ofta uppvisar
problem med muskelspänningar av olika slag, samt problem med hållning och
koordinationssvårigheter. Tidigare systematiska studier av kroppens relation till röstfunktionen
vid fonasteni har inte rapporterats. Syftet med den aktuella studien var att undersöka
kroppskännedom hos personer med fonasteni.
Nio kvinnliga patienter med fonasteni och nio kvinnor utan röstpro b lem, i motsvarande åldrar
(25-65 år), inkluderades i studien. De kroppsliga aspekterna bedömdes av sjukgymnaster som
arbetar med behandlingsmetoden Basal kroppslemmedom och som tillfunpar bedömningsmetoden
BAS-hälsa. Åtta patienter genomgick röstbehandling hos en av författama och deras
förmåga att medverka vid logopedisic röstbehandling skattades (lO cm VAS skala) av den
behandlade logopeden. Patienterna fick dessutom göra subjektiv bedönming av sina egna
röster enligt lO cm VAS skala.
Ingen signifikant skillnad mellan fonastenipatienter och kontroller kunde påvisas i någon av
de testade aspekterna av kroppskännedom enligt BAS-hälsa. Det förelåg ingen korrelation
mellan resultaten på BAS-hälsa skattning och patienternas förmåga till medverkan vid
logopedisic röstbehandling, även om de två patienter som hade sämsta BAS-hälsa resultat
också visade sämst förmåga till medverkan vid behandling hos logoped. Inte heller kunde
man påvisa någon korrelation mellan patienternas egen röstbedömning och resultat vid BAShälsa
skattning.
Vi drar slutsatsen att för fortsatta studier av kroppsmönster hos patienter med fonasteni bör
mer ändamålsorienterade bedönmingar utföras, riktade mot de kroppsaspekter som kan ha
mer specifik relation till röstfunktionen.},
 author    = {Lööf Mahler, Cecilia and Persson, Jessica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie i kroppskännedom hos patienter med fonasteni},
 year     = {1999},
}