Advanced

Utvärdering av ett datorstött mätsystem vid barnaudiometri, Visual Reinforcement Audiometry, VRA.

Bredberg Svärd, Cornelia and Karlsson, Katarina (2004) AUD414 20041
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Att diagnostisera en hörselnedsättning och inleda habilitering så tidigt som möjligt på små barn
har visat sig vara av stor betydelse. Genom åren har flera olika diagnostiska metoder utvecklats
får att kunna utföra hörselmätningar på små barn. I Linköping utarbetades 1996 ett datorstött
mätsystem för barnaudiometri. Systemet är en variant av tittlådeaudiometri, Visual
Reinforcement Audiometry (VRA). Syftet var att försöka eliminera en del av de osäkra moment
som YRA kan medföra, detta främst med tanke på att förälder och observatör är medvetna om
exakt när stimulus presenteras och kan därmed omedvetet påverka barnet. Med hjälp av
hörtelefoner med maskeringsbrus "blindas" observatör (i Sverige vanligen audionom) och
förälder så att... (More)
Att diagnostisera en hörselnedsättning och inleda habilitering så tidigt som möjligt på små barn
har visat sig vara av stor betydelse. Genom åren har flera olika diagnostiska metoder utvecklats
får att kunna utföra hörselmätningar på små barn. I Linköping utarbetades 1996 ett datorstött
mätsystem för barnaudiometri. Systemet är en variant av tittlådeaudiometri, Visual
Reinforcement Audiometry (VRA). Syftet var att försöka eliminera en del av de osäkra moment
som YRA kan medföra, detta främst med tanke på att förälder och observatör är medvetna om
exakt när stimulus presenteras och kan därmed omedvetet påverka barnet. Med hjälp av
hörtelefoner med maskeringsbrus "blindas" observatör (i Sverige vanligen audionom) och
förälder så att de inte vet om stimuli verkligen ges vid vmje mätcykeL Datorn beräknar även ett
noggrannhetsvärde mellan O-l 00 %, som kan ge en fingervisning på mätningens säkerhet. Syftet
med vårt arbete har varit att utvärdera det datorstödda mätsystemet genom att se hur det
fungerade i praktisk klinisk arbetssituation. Nitton barn i åldern l O till 26 månader deltog.
Försöken utfårdes på hörcentralen, Linköpings universitetssjukhus. Hörseltest på deltagama
utfördes med hjälp av YRA men med de tillägg som det datorstödda mätsystemet innefattar.
V åra resultat indikerar att det datorstödda mätsystemet är en bra metod för att få ett mått på
mätningens säkerhet, d.v.s. ett mått på bedömningen av barnets svar. Systemet har visat sig vara
användarvänligt men ytterligare kompletteringar behövs för att få det att fungera fullt ut. Några
av de nödvändiga kompletteringarna är att använda sig av dämpade hörlurar och att
tröskelsökningen inte understiger 20 dB HL. Som systemet ser ut idag ser vi det som ett
komplement till den nuvarande hörseldiagnostiken på barn, särskilt på de barn som visat stor
hörtröskel variation. När systemet kompletteras med förslag, fraintagna i detta arbete, kommer
systemet i sig självt att kunna användas till en stor del av barnen vid observationsaudiometri (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bredberg Svärd, Cornelia and Karlsson, Katarina
supervisor
organization
course
AUD414 20041
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2969201
date added to LUP
2012-08-08 17:04:07
date last changed
2012-08-08 17:04:07
@misc{2969201,
 abstract   = {Att diagnostisera en hörselnedsättning och inleda habilitering så tidigt som möjligt på små barn
har visat sig vara av stor betydelse. Genom åren har flera olika diagnostiska metoder utvecklats
får att kunna utföra hörselmätningar på små barn. I Linköping utarbetades 1996 ett datorstött
mätsystem för barnaudiometri. Systemet är en variant av tittlådeaudiometri, Visual
Reinforcement Audiometry (VRA). Syftet var att försöka eliminera en del av de osäkra moment
som YRA kan medföra, detta främst med tanke på att förälder och observatör är medvetna om
exakt när stimulus presenteras och kan därmed omedvetet påverka barnet. Med hjälp av
hörtelefoner med maskeringsbrus "blindas" observatör (i Sverige vanligen audionom) och
förälder så att de inte vet om stimuli verkligen ges vid vmje mätcykeL Datorn beräknar även ett
noggrannhetsvärde mellan O-l 00 %, som kan ge en fingervisning på mätningens säkerhet. Syftet
med vårt arbete har varit att utvärdera det datorstödda mätsystemet genom att se hur det
fungerade i praktisk klinisk arbetssituation. Nitton barn i åldern l O till 26 månader deltog.
Försöken utfårdes på hörcentralen, Linköpings universitetssjukhus. Hörseltest på deltagama
utfördes med hjälp av YRA men med de tillägg som det datorstödda mätsystemet innefattar.
V åra resultat indikerar att det datorstödda mätsystemet är en bra metod för att få ett mått på
mätningens säkerhet, d.v.s. ett mått på bedömningen av barnets svar. Systemet har visat sig vara
användarvänligt men ytterligare kompletteringar behövs för att få det att fungera fullt ut. Några
av de nödvändiga kompletteringarna är att använda sig av dämpade hörlurar och att
tröskelsökningen inte understiger 20 dB HL. Som systemet ser ut idag ser vi det som ett
komplement till den nuvarande hörseldiagnostiken på barn, särskilt på de barn som visat stor
hörtröskel variation. När systemet kompletteras med förslag, fraintagna i detta arbete, kommer
systemet i sig självt att kunna användas till en stor del av barnen vid observationsaudiometri},
 author    = {Bredberg Svärd, Cornelia and Karlsson, Katarina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av ett datorstött mätsystem vid barnaudiometri, Visual Reinforcement Audiometry, VRA.},
 year     = {2004},
}