Advanced

Hörselombud inom äldreomsorgen- Behov av hörselkunskap och utbildning

Brorsson, Maria and Jensen Vilhelmsson, Anna (2006) AUD414 20061
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
De kommunala hörselombuden spelar en viktig roll för äldre med hörselskada. Hörselombuden
underlättar arbetsbelastningen för hörcentralerna genom att ”de finns på fältet”. Endast drygt hälften
av Sveriges kommuner har tillgång till något hörselombud och allt fler drar in dessa tjänster.
Syftet med vårt projekt är att prova ut lämplig hörselutbildning till äldreomsorgspersonal som kan
tänka sig att bli hörselombud på sin arbetsplats. Genom att först sända ut en enkät till ett större antal
äldreomsorgspersonal tänkte vi oss få en bild av kunskapsläget och intresset för hörselutbildning.
Utifrån resultatet av denna och studier av tidigare beskrivna utbildningar till hörselombud
genomförde vi en kurs för ett mindre antal personer. Denna... (More)
De kommunala hörselombuden spelar en viktig roll för äldre med hörselskada. Hörselombuden
underlättar arbetsbelastningen för hörcentralerna genom att ”de finns på fältet”. Endast drygt hälften
av Sveriges kommuner har tillgång till något hörselombud och allt fler drar in dessa tjänster.
Syftet med vårt projekt är att prova ut lämplig hörselutbildning till äldreomsorgspersonal som kan
tänka sig att bli hörselombud på sin arbetsplats. Genom att först sända ut en enkät till ett större antal
äldreomsorgspersonal tänkte vi oss få en bild av kunskapsläget och intresset för hörselutbildning.
Utifrån resultatet av denna och studier av tidigare beskrivna utbildningar till hörselombud
genomförde vi en kurs för ett mindre antal personer. Denna kurs utvärderades för att få feedback på
upplägget och för att få en uppfattning om vilka kunskaper de tillgodogjort sig.
För enkätundersökningen använde vi oss av ett frågeformulär från en tidigare undersökning i
samma ämne. De som skulle delta i enkätundersökningen bestod av personal från
äldreboenden i en stadsdel i Malmö kommun. Totalt lämnades 152 enkäter ut varav 81
lämnades på privata boenden och 71 på kommunala boenden. Vi vände oss både till
kommunal- och privatanställd personal för att kunna undersöka eventuella skillnader och
likheter beroende på arbetsgivare. Denna enkät visar att omvårdnadspersonal på äldreboenden
behöver mer kunskap och utbildning om hörsel och hörseltekniska hjälpmedel, och även
önskar mer utbildning.
Utbildningen till hörselombud baserades till viss del på enkätsvaren från kartläggningen och
hölls vid två tillfällen á tre timmar, totalt sex timmars utbildning. Två personalgrupper med
sju deltagare i varje bestämdes som lagom antal deltagare. Den ena gruppen bestod av
privatanställd personal och den andra gruppen av kommunalanställd personal. Av de totalt 14
personal som anmälde sig till utbildning var det 12 som deltog.
Ingen av deltagarna hade tidigare fått någon undervisning i hörselkunskap under de senaste tre
åren.
Bland både de kommunal- och privatanställda framgår det att alla delmoment i utbildningens
upplägg var viktiga. Deltagarna ansåg att utbildningens innehåll stämde bra överens med vad
de ville lära sig. Vi upplever att vi fått fram det viktigaste och mest grundläggande i vår
utbildning som man behöver känna till när det gäller hörsel och hörseltekniska hjälpmedel.
Att det finns så mycket att lära sig inom detta område var förvånande för några av deltagarna.
De trodde att utbildningen var fokuserad kring hörapparaten och att det inte fanns så mycket
annat kring detta ämne att lära sig. De lärde sig att det är viktigt att kunna se helheten när det
gäller en hörselnedsättning och att det inte bara är själva hörapparaten det handlar om. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brorsson, Maria and Jensen Vilhelmsson, Anna
supervisor
organization
course
AUD414 20061
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2969231
date added to LUP
2012-08-08 17:43:55
date last changed
2012-08-08 17:43:55
@misc{2969231,
 abstract   = {De kommunala hörselombuden spelar en viktig roll för äldre med hörselskada. Hörselombuden
underlättar arbetsbelastningen för hörcentralerna genom att ”de finns på fältet”. Endast drygt hälften
av Sveriges kommuner har tillgång till något hörselombud och allt fler drar in dessa tjänster.
Syftet med vårt projekt är att prova ut lämplig hörselutbildning till äldreomsorgspersonal som kan
tänka sig att bli hörselombud på sin arbetsplats. Genom att först sända ut en enkät till ett större antal
äldreomsorgspersonal tänkte vi oss få en bild av kunskapsläget och intresset för hörselutbildning.
Utifrån resultatet av denna och studier av tidigare beskrivna utbildningar till hörselombud
genomförde vi en kurs för ett mindre antal personer. Denna kurs utvärderades för att få feedback på
upplägget och för att få en uppfattning om vilka kunskaper de tillgodogjort sig.
För enkätundersökningen använde vi oss av ett frågeformulär från en tidigare undersökning i
samma ämne. De som skulle delta i enkätundersökningen bestod av personal från
äldreboenden i en stadsdel i Malmö kommun. Totalt lämnades 152 enkäter ut varav 81
lämnades på privata boenden och 71 på kommunala boenden. Vi vände oss både till
kommunal- och privatanställd personal för att kunna undersöka eventuella skillnader och
likheter beroende på arbetsgivare. Denna enkät visar att omvårdnadspersonal på äldreboenden
behöver mer kunskap och utbildning om hörsel och hörseltekniska hjälpmedel, och även
önskar mer utbildning.
Utbildningen till hörselombud baserades till viss del på enkätsvaren från kartläggningen och
hölls vid två tillfällen á tre timmar, totalt sex timmars utbildning. Två personalgrupper med
sju deltagare i varje bestämdes som lagom antal deltagare. Den ena gruppen bestod av
privatanställd personal och den andra gruppen av kommunalanställd personal. Av de totalt 14
personal som anmälde sig till utbildning var det 12 som deltog.
Ingen av deltagarna hade tidigare fått någon undervisning i hörselkunskap under de senaste tre
åren.
Bland både de kommunal- och privatanställda framgår det att alla delmoment i utbildningens
upplägg var viktiga. Deltagarna ansåg att utbildningens innehåll stämde bra överens med vad
de ville lära sig. Vi upplever att vi fått fram det viktigaste och mest grundläggande i vår
utbildning som man behöver känna till när det gäller hörsel och hörseltekniska hjälpmedel.
Att det finns så mycket att lära sig inom detta område var förvånande för några av deltagarna.
De trodde att utbildningen var fokuserad kring hörapparaten och att det inte fanns så mycket
annat kring detta ämne att lära sig. De lärde sig att det är viktigt att kunna se helheten när det
gäller en hörselnedsättning och att det inte bara är själva hörapparaten det handlar om.},
 author    = {Brorsson, Maria and Jensen Vilhelmsson, Anna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hörselombud inom äldreomsorgen- Behov av hörselkunskap och utbildning},
 year     = {2006},
}