Advanced

Hörsel och språk - Utveckling och prövning av ett testbatteri på normalhörande barn med typisk språkutveckling i skolår ett och skolår tre

Karlsson, Karin and Lundgren, Lina (2006) AUD414 20061
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Vi vet att ungefår hälften av alla barn med hörselnedsättning har en språklig fårsening och att
en undergrupp av dessa barn har en språkstöming. Att tidigt identifiera riskbarn får
språkstörning är viktigt. Problem med auditiv perception har av vissa forskare ansetts vara
bakgrundsmekanismen till språkstörning hos barn. Att det därfår är viktigt med samarbete
mellan logopedi och audiologi i Sverige betonas från början av respektive utbildning.
I denna studie har ett testbatteri utprovats. Det består av ett antal hörseltester, test av
läsförståelse och arbetsminnestester. Med hörsel menas här allljudbearbetning som sker från
ytterörat upp till de delar av hjärnan som bearbetar auditiva stimuli. Vi testade sammanlagt 40
barn i skolår... (More)
Vi vet att ungefår hälften av alla barn med hörselnedsättning har en språklig fårsening och att
en undergrupp av dessa barn har en språkstöming. Att tidigt identifiera riskbarn får
språkstörning är viktigt. Problem med auditiv perception har av vissa forskare ansetts vara
bakgrundsmekanismen till språkstörning hos barn. Att det därfår är viktigt med samarbete
mellan logopedi och audiologi i Sverige betonas från början av respektive utbildning.
I denna studie har ett testbatteri utprovats. Det består av ett antal hörseltester, test av
läsförståelse och arbetsminnestester. Med hörsel menas här allljudbearbetning som sker från
ytterörat upp till de delar av hjärnan som bearbetar auditiva stimuli. Vi testade sammanlagt 40
barn i skolår ett och skolår tre, tio pojkar och tio flickor från varje år. De barn vi testade hade
varken någon känd hörsel- eller språkproblematik. Tanken var att ta fram ett normalmaterial
till testbatteriet som senare ska kunna användas i klinisk bedömning av barn med språkliga
problem med eller utan en samtidig hörselnedsättning. Vårt intresse i denna studie låg i att
kontrollera om det fanns nära samband mellan resultaten på språk- och hörseltest hos
normalhörande barn med typisk språkutveckling. Vi fann inte så många korrelationer mellan
dessa. Det fanns dock signifikanta samband i år ett mellan taluppfattning i brus och komplext
arbetsminne, identifikation av fonem i nonord samt fonologiskt korttidsminne. I år tre
korrelerade frekvensdiskrimination och läsförståelse.
När barnen i år ett och år tre slogs ihop till en grupp och åldersinflytandet räknades bort fanns
det signifikanta samband kvar mellan frekvensdiskrimination och läsförståelse samt mellan
frekvensdiskrimination och komplext arbetsminne. Detta gällde även mellan taluppfattning i
brus och följande: identifikation av fonem i nonord och fonologiskt korttidsminne. Ett
signifikant samband fanns också mellan frekvensresolution och fonologiskt korttidsminne.
Vi fårväntade oss signifikanta skillnader i resultaten mellan barnen i år ett och i år tre. Detta
fann vi också gällande taluppfattning i brus, komplext arbetsminne samt läsförståelse.
Resultaten förvånade oss eftersom vi fårväntat oss att barnen i år tre skulle prestera bättre
generellt. Vi fårväntade oss också en skillnad mellan pojkarnas och flickornas resultat, vilket
vi inte fann.
Som tidigare visats finns en rad samband mellan hörsel och språk hos normalhörande barn
med typisk språkutveckling. Sambandet mellan taluppfattning i brus och språktestema var
väntat. Vi tror att testbatteriet med vissa förändringar ka (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Karin and Lundgren, Lina
supervisor
organization
course
AUD414 20061
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2969237
date added to LUP
2012-08-08 17:44:19
date last changed
2012-08-08 17:44:19
@misc{2969237,
 abstract   = {Vi vet att ungefår hälften av alla barn med hörselnedsättning har en språklig fårsening och att
en undergrupp av dessa barn har en språkstöming. Att tidigt identifiera riskbarn får
språkstörning är viktigt. Problem med auditiv perception har av vissa forskare ansetts vara
bakgrundsmekanismen till språkstörning hos barn. Att det därfår är viktigt med samarbete
mellan logopedi och audiologi i Sverige betonas från början av respektive utbildning.
I denna studie har ett testbatteri utprovats. Det består av ett antal hörseltester, test av
läsförståelse och arbetsminnestester. Med hörsel menas här allljudbearbetning som sker från
ytterörat upp till de delar av hjärnan som bearbetar auditiva stimuli. Vi testade sammanlagt 40
barn i skolår ett och skolår tre, tio pojkar och tio flickor från varje år. De barn vi testade hade
varken någon känd hörsel- eller språkproblematik. Tanken var att ta fram ett normalmaterial
till testbatteriet som senare ska kunna användas i klinisk bedömning av barn med språkliga
problem med eller utan en samtidig hörselnedsättning. Vårt intresse i denna studie låg i att
kontrollera om det fanns nära samband mellan resultaten på språk- och hörseltest hos
normalhörande barn med typisk språkutveckling. Vi fann inte så många korrelationer mellan
dessa. Det fanns dock signifikanta samband i år ett mellan taluppfattning i brus och komplext
arbetsminne, identifikation av fonem i nonord samt fonologiskt korttidsminne. I år tre
korrelerade frekvensdiskrimination och läsförståelse.
När barnen i år ett och år tre slogs ihop till en grupp och åldersinflytandet räknades bort fanns
det signifikanta samband kvar mellan frekvensdiskrimination och läsförståelse samt mellan
frekvensdiskrimination och komplext arbetsminne. Detta gällde även mellan taluppfattning i
brus och följande: identifikation av fonem i nonord och fonologiskt korttidsminne. Ett
signifikant samband fanns också mellan frekvensresolution och fonologiskt korttidsminne.
Vi fårväntade oss signifikanta skillnader i resultaten mellan barnen i år ett och i år tre. Detta
fann vi också gällande taluppfattning i brus, komplext arbetsminne samt läsförståelse.
Resultaten förvånade oss eftersom vi fårväntat oss att barnen i år tre skulle prestera bättre
generellt. Vi fårväntade oss också en skillnad mellan pojkarnas och flickornas resultat, vilket
vi inte fann.
Som tidigare visats finns en rad samband mellan hörsel och språk hos normalhörande barn
med typisk språkutveckling. Sambandet mellan taluppfattning i brus och språktestema var
väntat. Vi tror att testbatteriet med vissa förändringar ka},
 author    = {Karlsson, Karin and Lundgren, Lina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hörsel och språk - Utveckling och prövning av ett testbatteri på normalhörande barn med typisk språkutveckling i skolår ett och skolår tre},
 year     = {2006},
}