Advanced

Hörselrehabilitering via Internet - en randomiserad kontrollerad studie

Svensson, Monica and Törnqvist, Annica (2008) AUD414 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syftet med HörNet var att undersöka om vi med hjälp av en strukturerad, individuell
internetutbildning kunde minska hörselskadades handikappupplevelse. Vidare ville vi
undersöka om internetutbildningen ledde till forbättrad hörapparatnytta, om deltagarna
upplevde minskad oro och nedstämdhet samt om de var mer nöjda med sina hörapparater efter
utbildningen.
Utbildningen bestod av fem veckornoduler med inriktning på bland annat hörselsitu1ets
uppbyggnad, hörselskador, hörselns fem dimensioner, hörapparatens uppbyggnad samt
copingstrategier. Femtionio personer deltog i studien och delades slumpmässigt till
utbildningsgrupp respektive kontrollgrupp. Utbildningsgruppen fick genomgå en utbildning
om hörsel och hörapparater via en... (More)
Syftet med HörNet var att undersöka om vi med hjälp av en strukturerad, individuell
internetutbildning kunde minska hörselskadades handikappupplevelse. Vidare ville vi
undersöka om internetutbildningen ledde till forbättrad hörapparatnytta, om deltagarna
upplevde minskad oro och nedstämdhet samt om de var mer nöjda med sina hörapparater efter
utbildningen.
Utbildningen bestod av fem veckornoduler med inriktning på bland annat hörselsitu1ets
uppbyggnad, hörselskador, hörselns fem dimensioner, hörapparatens uppbyggnad samt
copingstrategier. Femtionio personer deltog i studien och delades slumpmässigt till
utbildningsgrupp respektive kontrollgrupp. Utbildningsgruppen fick genomgå en utbildning
om hörsel och hörapparater via en webbsida på Internet och fick hemuppgifter utifrån boken
När ljuden blir svagare samt pedagogiskt stöd. Kontrollgruppen fick tillgång till ett
diskussionsforum på Internet. standardiserade självskattningsformulär administrerades fore
och efter utbildningen.
Studien gav goda resultat, där det upplevda hörselhandikappet minskade signifikant får båda
grupperna, dock främst får testpersonerna i utbildningsgruppen. Resultaten visade även att
hörapparatnyttan ökade signifikant i båda grupperna samt att upplevelsen av depression
minskade signifikant for deltagarna i utbildningsgruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Monica and Törnqvist, Annica
supervisor
organization
course
AUD414 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2969261
date added to LUP
2012-08-08 19:42:18
date last changed
2012-08-08 19:42:18
@misc{2969261,
 abstract   = {Syftet med HörNet var att undersöka om vi med hjälp av en strukturerad, individuell
internetutbildning kunde minska hörselskadades handikappupplevelse. Vidare ville vi
undersöka om internetutbildningen ledde till forbättrad hörapparatnytta, om deltagarna
upplevde minskad oro och nedstämdhet samt om de var mer nöjda med sina hörapparater efter
utbildningen.
Utbildningen bestod av fem veckornoduler med inriktning på bland annat hörselsitu1ets
uppbyggnad, hörselskador, hörselns fem dimensioner, hörapparatens uppbyggnad samt
copingstrategier. Femtionio personer deltog i studien och delades slumpmässigt till
utbildningsgrupp respektive kontrollgrupp. Utbildningsgruppen fick genomgå en utbildning
om hörsel och hörapparater via en webbsida på Internet och fick hemuppgifter utifrån boken
När ljuden blir svagare samt pedagogiskt stöd. Kontrollgruppen fick tillgång till ett
diskussionsforum på Internet. standardiserade självskattningsformulär administrerades fore
och efter utbildningen.
Studien gav goda resultat, där det upplevda hörselhandikappet minskade signifikant får båda
grupperna, dock främst får testpersonerna i utbildningsgruppen. Resultaten visade även att
hörapparatnyttan ökade signifikant i båda grupperna samt att upplevelsen av depression
minskade signifikant for deltagarna i utbildningsgruppen.},
 author    = {Svensson, Monica and Törnqvist, Annica},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hörselrehabilitering via Internet - en randomiserad kontrollerad studie},
 year     = {2008},
}