Advanced

Kunskap och oro - hur påverkas musikers attityder? En enkätundersökning om hörsel, skadliga ljud och hörselskydd

Lood, Sofie; Petersén, Kristian and Sjögren, Andreas (2008) AUD414 20081
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Vi har försökt att bredda bilden av den musiker som generellt undersöks i vetenskapliga
studier. Viljan har varit att gräva djupare i frågan om attityder, såsom hur en musiker ser på
sin hörsel, hur en musiker handlar i vissa situationer och hur mycket kunskap en musiker har
om just hörsel, skadliga ljud och hörselskydd. Vårt syfte är att visa att kunskap om ämnet gör
att musiker väljer att skydda sin hörsel och agera mer aktivt i hörselkrävande situationer.
Med hjälp av en enkät på 78 huvudfrågor och tillhörande bifrågor har vi fått in 256 st
användbara svar från musiker i fyra olika huvudkategorier: yrkesmusiker, musiklärare,
musikstuderande och hobbymusiker. Dessa går sedan att undersöka i ytterligare
gruppindelningar, såsom... (More)
Vi har försökt att bredda bilden av den musiker som generellt undersöks i vetenskapliga
studier. Viljan har varit att gräva djupare i frågan om attityder, såsom hur en musiker ser på
sin hörsel, hur en musiker handlar i vissa situationer och hur mycket kunskap en musiker har
om just hörsel, skadliga ljud och hörselskydd. Vårt syfte är att visa att kunskap om ämnet gör
att musiker väljer att skydda sin hörsel och agera mer aktivt i hörselkrävande situationer.
Med hjälp av en enkät på 78 huvudfrågor och tillhörande bifrågor har vi fått in 256 st
användbara svar från musiker i fyra olika huvudkategorier: yrkesmusiker, musiklärare,
musikstuderande och hobbymusiker. Dessa går sedan att undersöka i ytterligare
gruppindelningar, såsom kön, ålder, instrument, genre. Fyra egenskaper har utkristalliserat
sig: oro, passivitet, kunskap och självupplevd hörselproblematik, som vi sedan har kunnat
jämföra och försökt att se olika samband emellan.
Resultatet av jämförelsen mellan de fyra egenskaperna oro, passivitet, kunskap och
självupplevd problematik gav följande samband:
Hörselskyddsanvändare har högre medelvärde på kunskapsfrågorna än ickehörselskyddsanvändare.
De som uppger någon form av självupplevd hörselproblematik (hörselnedsättning, tinnitus,
hyperacusis) har högre medelvärde på kunskapsfrågorna.
De som använder hörselskydd har i mindre utsträckning svarat att de är oroliga än dem som
inte använder hörselskydd.
De som uppger att de inte har några hörselproblem har i mindre utsträckning svarat att de är
oroliga än de som har hörselproblem.
De som uppger någon form av hörselproblem uppvisar ett lägre medelvärde på
pass i vi tetsfråg o rna.
De som uppger någon form av hörselproblem uppger i större utsträckning att de använder
hörselskydd.
De som har hög kunskapspoäng (8 eller mer) uppvisar ett lägre medelvärde på
pass i vitetsfrågorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lood, Sofie; Petersén, Kristian and Sjögren, Andreas
supervisor
organization
course
AUD414 20081
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
2969313
date added to LUP
2012-08-08 20:45:43
date last changed
2012-08-08 20:45:43
@misc{2969313,
 abstract   = {Vi har försökt att bredda bilden av den musiker som generellt undersöks i vetenskapliga
studier. Viljan har varit att gräva djupare i frågan om attityder, såsom hur en musiker ser på
sin hörsel, hur en musiker handlar i vissa situationer och hur mycket kunskap en musiker har
om just hörsel, skadliga ljud och hörselskydd. Vårt syfte är att visa att kunskap om ämnet gör
att musiker väljer att skydda sin hörsel och agera mer aktivt i hörselkrävande situationer.
Med hjälp av en enkät på 78 huvudfrågor och tillhörande bifrågor har vi fått in 256 st
användbara svar från musiker i fyra olika huvudkategorier: yrkesmusiker, musiklärare,
musikstuderande och hobbymusiker. Dessa går sedan att undersöka i ytterligare
gruppindelningar, såsom kön, ålder, instrument, genre. Fyra egenskaper har utkristalliserat
sig: oro, passivitet, kunskap och självupplevd hörselproblematik, som vi sedan har kunnat
jämföra och försökt att se olika samband emellan.
Resultatet av jämförelsen mellan de fyra egenskaperna oro, passivitet, kunskap och
självupplevd problematik gav följande samband:
Hörselskyddsanvändare har högre medelvärde på kunskapsfrågorna än ickehörselskyddsanvändare.
De som uppger någon form av självupplevd hörselproblematik (hörselnedsättning, tinnitus,
hyperacusis) har högre medelvärde på kunskapsfrågorna.
De som använder hörselskydd har i mindre utsträckning svarat att de är oroliga än dem som
inte använder hörselskydd.
De som uppger att de inte har några hörselproblem har i mindre utsträckning svarat att de är
oroliga än de som har hörselproblem.
De som uppger någon form av hörselproblem uppvisar ett lägre medelvärde på
pass i vi tetsfråg o rna.
De som uppger någon form av hörselproblem uppger i större utsträckning att de använder
hörselskydd.
De som har hög kunskapspoäng (8 eller mer) uppvisar ett lägre medelvärde på
pass i vitetsfrågorna.},
 author    = {Lood, Sofie and Petersén, Kristian and Sjögren, Andreas},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskap och oro - hur påverkas musikers attityder? En enkätundersökning om hörsel, skadliga ljud och hörselskydd},
 year     = {2008},
}