Advanced

Personlig identitet och social kategorisering - Identitet i en småstad

Petersson, Hampus LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur intervjupersonerna, boende i ett villaområde i en mindre stad, konstruerar en identitet utifrån sin egna upplevda närmiljö. Med detta syfte ska även dessa två frågeställningar besvaras: Hur identifierar intervjupersonerna sig själva utifrån sin egna upplevda närmiljö? som följs av: Hur identifierar intervjupersonerna andra boende i samma stad utifrån sin egna upplevda närmiljö?
Uppsatsen består av material insamlat från sex semistrukturerade intervjuer av personer boende i samma villaområde. Metoden för tolkning av materialet bygger på en fenomenologisk och hermeneutisk grund. För att bidra med en teoretisk förståelse för mitt material har jag främst använt mig av Paul Ricoeurs uppdelning mellan... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur intervjupersonerna, boende i ett villaområde i en mindre stad, konstruerar en identitet utifrån sin egna upplevda närmiljö. Med detta syfte ska även dessa två frågeställningar besvaras: Hur identifierar intervjupersonerna sig själva utifrån sin egna upplevda närmiljö? som följs av: Hur identifierar intervjupersonerna andra boende i samma stad utifrån sin egna upplevda närmiljö?
Uppsatsen består av material insamlat från sex semistrukturerade intervjuer av personer boende i samma villaområde. Metoden för tolkning av materialet bygger på en fenomenologisk och hermeneutisk grund. För att bidra med en teoretisk förståelse för mitt material har jag främst använt mig av Paul Ricoeurs uppdelning mellan identitet som selfhood och sameness och John C Turners teori om social kategorisering. För att bidra med en förståelse för platsens betydelse för identitetsskapande har jag använt mig av John Agnews uppdelning mellan place och space.
Uppsatsens resultat visar att intervjupersonerna identifierar sig själva utifrån normer som råder i deras närmaste miljö. Intervjupersonerna tillskriver sig själva och sina grannar vissa egenskaper och attribut utifrån föreställningar om hur en boende i området anses vara. Denna identitet visar sedan hur de identifierar människor boende i andra områden i samma stad. Intervjupersonerna skapar sociala grupper baserade på olika egenskaper och attribut som de sedan ställer mot sin egna grupps normer. På så vis har intervjupersonerna, genom att definiera sig själva och sina grannar, distanserat sig från andra områden i staden och de människor som de inhyser. De har gjort tydliga gränser mellan vilka de anser sig tillhöra, och vilka de inte anser sig tillhöra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Petersson, Hampus LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
identitet, social kategorisering, småstad, Paul Ricoeur, John Agnew, John C Turner
language
Swedish
id
2969876
date added to LUP
2012-08-13 10:49:02
date last changed
2012-08-13 10:49:02
@misc{2969876,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur intervjupersonerna, boende i ett villaområde i en mindre stad, konstruerar en identitet utifrån sin egna upplevda närmiljö. Med detta syfte ska även dessa två frågeställningar besvaras: Hur identifierar intervjupersonerna sig själva utifrån sin egna upplevda närmiljö? som följs av: Hur identifierar intervjupersonerna andra boende i samma stad utifrån sin egna upplevda närmiljö?
	Uppsatsen består av material insamlat från sex semistrukturerade intervjuer av personer boende i samma villaområde. Metoden för tolkning av materialet bygger på en fenomenologisk och hermeneutisk grund. För att bidra med en teoretisk förståelse för mitt material har jag främst använt mig av Paul Ricoeurs uppdelning mellan identitet som selfhood och sameness och John C Turners teori om social kategorisering. För att bidra med en förståelse för platsens betydelse för identitetsskapande har jag använt mig av John Agnews uppdelning mellan place och space.
	Uppsatsens resultat visar att intervjupersonerna identifierar sig själva utifrån normer som råder i deras närmaste miljö. Intervjupersonerna tillskriver sig själva och sina grannar vissa egenskaper och attribut utifrån föreställningar om hur en boende i området anses vara. Denna identitet visar sedan hur de identifierar människor boende i andra områden i samma stad. Intervjupersonerna skapar sociala grupper baserade på olika egenskaper och attribut som de sedan ställer mot sin egna grupps normer. På så vis har intervjupersonerna, genom att definiera sig själva och sina grannar, distanserat sig från andra områden i staden och de människor som de inhyser. De har gjort tydliga gränser mellan vilka de anser sig tillhöra, och vilka de inte anser sig tillhöra.},
 author    = {Petersson, Hampus},
 keyword   = {identitet,social kategorisering,småstad,Paul Ricoeur,John Agnew,John C Turner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig identitet och social kategorisering - Identitet i en småstad},
 year     = {2012},
}