Advanced

Arsenik : förekomst, miljö och hälsoeffekter

Timms Eliasson, Isabelle LU (2012) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet GEOL01 20121
Department of Geology
Abstract
Arsenic is present everywhere in the world. It is found in the bedrock and is discharged by industries. Differents forms of arsenic varies in toxicity, the inorganic form is much more toxic then the organic form. The inorganic form is most common in drinking water and groundwater, meanwhile the inorganic form can occasionally be found in reasonable large quantities in fish and seafood. Today millions of people are affected by arsenic. Hu-mans get pigment changes that can lead to skin cancer (arsenic is the only chemical carcinogenic substans that may give skin cancer through intake) and cause other different forms of cancer, for example in the lungs, bladder and liver. Non- carcinogenic effects are diabetes, cardiovascular diseases and... (More)
Arsenic is present everywhere in the world. It is found in the bedrock and is discharged by industries. Differents forms of arsenic varies in toxicity, the inorganic form is much more toxic then the organic form. The inorganic form is most common in drinking water and groundwater, meanwhile the inorganic form can occasionally be found in reasonable large quantities in fish and seafood. Today millions of people are affected by arsenic. Hu-mans get pigment changes that can lead to skin cancer (arsenic is the only chemical carcinogenic substans that may give skin cancer through intake) and cause other different forms of cancer, for example in the lungs, bladder and liver. Non- carcinogenic effects are diabetes, cardiovascular diseases and damage in the hematopoiesis in the bone marrow. Arsenic is present in ores. In gold, copper and lead ore there can be up to 3 % arsenic. The form of arsenic is depending on oxidation, and is especially affecting the arsenic in the groundwater. Arsenic is bonded to ferric hydroxide, and if the pH is rises, the arsenic will occur in a free form. Arsenic used to be a part in wood preservat-ion, and even if the industrial arsenic has been reduced in recent years, it is still out there in the environment. In a close future this will have to be deposited, and taken care of. But the rate of arsenic as an air pollution has dropped both in Sweden and Europe the last 30 years. (Less)
Abstract (Swedish)
Arsenik finns överallt i naturen, i berggrunden och som punktutsläpp från industrier. Olika kemiska former av arsenik är olika giftiga för människan, den oorganiska är betydligt mer giftig än den organiska. Man kommer främst i kontakt med den oorganiska via dricksvatten och grundvatten medan organisk arsenik kan finnas i stora mängder i fisk och skaldjur. Idag påverkas miljontals människor varje dag av arsenikförgiftningssyntom. Man drabbas av pigmentförändringar vid intag som kan leda vidare till hudcancer (arsenik är det enda kemiska carcinogena ämnet som kan ge hudcancer genom intag), samt andra cancerformer, bland annat i lungor, urinblåsa och lever. Icke- cancerrelaterade skador är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och skador på... (More)
Arsenik finns överallt i naturen, i berggrunden och som punktutsläpp från industrier. Olika kemiska former av arsenik är olika giftiga för människan, den oorganiska är betydligt mer giftig än den organiska. Man kommer främst i kontakt med den oorganiska via dricksvatten och grundvatten medan organisk arsenik kan finnas i stora mängder i fisk och skaldjur. Idag påverkas miljontals människor varje dag av arsenikförgiftningssyntom. Man drabbas av pigmentförändringar vid intag som kan leda vidare till hudcancer (arsenik är det enda kemiska carcinogena ämnet som kan ge hudcancer genom intag), samt andra cancerformer, bland annat i lungor, urinblåsa och lever. Icke- cancerrelaterade skador är diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och skador på blodmärgen. Arsenik förekommer i olika malmer, i guld, koppar och blymalmer kan det finnas upp till 3 % arsenik. Arsenikens form påverkas av oxidationsförhållandena. Detta påverkar grundvattnets arsenikhalt och kan göra stor skillnad. Arsenik binds till järnhydroxider, och höjs pH- halten kommer arseniken gå i lösning. Arsenik användes mycket inom trä-impregnering förr, och trots hårdare krav idag finns virket fortfarande ute i miljön. Detta kommer inom en snar framtid att behöva deponeras och tas omhand, och då kommer de verkliga problemen. Arsenikmängden har däre-mot minskat som luftförorening i stort sett i hela Sverige, och även i hela Europa de senaste 30 åren. (Less)
Abstract (Swedish)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Arsenik finns överallt i naturen och släpps även ut genom industrier. Det är ett klassiskt gift som färgat historien, men som även använts inom medicin. Arsenik är det enda kemiska cancerogena ämne som ger hudcancer vid förtäring. Det har även använts inom industrin under en lång tid, och deponering av arsenikhaltigt material kommer att orsaka stora miljöproblem.

Arsenik finns överallt på jorden och påverkar miljontals människor varje dag. Det finns i dricksvatten, berggrunden och släpps ut av industrier. Olika former av arsenik är olika giftigt, den organiska arseniken finns i stora mängder i fisk, vilken man kan få i sig i nästan obegränsad mängd utan negativa hälsoeffekter. Får man däremot i sig... (More)
Populärvetenskaplig sammanfattning
Arsenik finns överallt i naturen och släpps även ut genom industrier. Det är ett klassiskt gift som färgat historien, men som även använts inom medicin. Arsenik är det enda kemiska cancerogena ämne som ger hudcancer vid förtäring. Det har även använts inom industrin under en lång tid, och deponering av arsenikhaltigt material kommer att orsaka stora miljöproblem.

Arsenik finns överallt på jorden och påverkar miljontals människor varje dag. Det finns i dricksvatten, berggrunden och släpps ut av industrier. Olika former av arsenik är olika giftigt, den organiska arseniken finns i stora mängder i fisk, vilken man kan få i sig i nästan obegränsad mängd utan negativa hälsoeffekter. Får man däremot i sig oorganisk arseniktrioxid – det ökända lönnmördargiftet – räcker det däremot endast med några tiondels gram för att ge en dödlig dos för människor. Arseniktrioxid finns med genom hela historien som ett klassiskt gift, alltifrån kung Erik XIV av Sverige som påstås ha ätit ärtsoppa med arsenik, till rykten om att ligga bakom den franska kejsaren Napoleon Bonapartes död. Napoleon hade höga halter av arsenik i kroppen, men detta kan bero på att det fanns mycket arsenik i till exempel tapeterna under 1700–1800-talet. Kroppen kan dock vänja sig vid arsenik och klara mycket höga halter, vilket är anledningen till att man kunnat använda arsenik inom medicin, bland annat mot syfilis och epilepsi. Även i dagens medicin används arsenik, men i betydligt mindre utsträckning. Arsenikintag ger dock en del allvarliga biverkningar såsom olika cancerformer, pigmentförändringar och skador på benmärgens blodbildning. Detta kan leda till döden.

I Sverige finns det mycket arsenik naturligt i berggrunden. Boliden i Västerbotten har varit världens största arsenikproducent under många år. Arseniken kommer ut i grundvattnet och detta påverkar särskilt markägare med egenborrade brunnar eftersom kommunalt vatten är mer kontrollerat. Men även den nuvarande gränsen för dricksvatten på 10 µg/liter accepterar fler cancerfall per invånare än det normalt tillåts för liknande ämnen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Timms Eliasson, Isabelle LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arsenic, health effects, soil, groundwater, poison, hälsoeffekter, mark, grundvatten, arsenik, gift
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet
report number
314
language
Swedish
id
3044209
date added to LUP
2012-08-29 14:27:20
date last changed
2012-08-29 14:27:20
@misc{3044209,
 abstract   = {Arsenic is present everywhere in the world. It is found in the bedrock and is discharged by industries. Differents forms of arsenic varies in toxicity, the inorganic form is much more toxic then the organic form. The inorganic form is most common in drinking water and groundwater, meanwhile the inorganic form can occasionally be found in reasonable large quantities in fish and seafood. Today millions of people are affected by arsenic. Hu-mans get pigment changes that can lead to skin cancer (arsenic is the only chemical carcinogenic substans that may give skin cancer through intake) and cause other different forms of cancer, for example in the lungs, bladder and liver. Non- carcinogenic effects are diabetes, cardiovascular diseases and damage in the hematopoiesis in the bone marrow. Arsenic is present in ores. In gold, copper and lead ore there can be up to 3 % arsenic. The form of arsenic is depending on oxidation, and is especially affecting the arsenic in the groundwater. Arsenic is bonded to ferric hydroxide, and if the pH is rises, the arsenic will occur in a free form. Arsenic used to be a part in wood preservat-ion, and even if the industrial arsenic has been reduced in recent years, it is still out there in the environment. In a close future this will have to be deposited, and taken care of. But the rate of arsenic as an air pollution has dropped both in Sweden and Europe the last 30 years.},
 author    = {Timms Eliasson, Isabelle},
 keyword   = {arsenic,health effects,soil,groundwater,poison,hälsoeffekter,mark,grundvatten,arsenik,gift},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universiet},
 title    = {Arsenik : förekomst, miljö och hälsoeffekter},
 year     = {2012},
}