Advanced

Study of an electron-muon resonance in a R-parity violating supersymmetric model using ATLFAST-II

Perez Rivera, Genessis LU (2012) FYSM31 20121
Department of Physics
Particle Physics
Abstract (Swedish)
Supersymmetri (SUSY) är en av de teoretiskt bäst motiverade modellerna för fysik bortom standardmodellen (BSM), och en lovande kandidat för upptäckt vid Large Hadron Collider (LHC). ATLAS-kollaborationen har utfört omfattande sökningar efter SUSY-signaturer med hjälp av data från proton-proton kollisioner i LHC, tagna under 2010, 2011 och 2012 års tid vid energier på 7 TeV och mer nyligen 8 TeV. Dock har inga tecken på SUSY eller annan BSM-fysik kunnat påvisas än så länge.

Monte Carlo-simuleringar erbjuda en möjlighet att utforma nya analysmetoder och kvantifiera förväntad detektorprestanda. En av de främsta anledningarna till att producera stora mängder Monte Carlo-simulerad data är att kunna sätta starkare gränser på befintliga... (More)
Supersymmetri (SUSY) är en av de teoretiskt bäst motiverade modellerna för fysik bortom standardmodellen (BSM), och en lovande kandidat för upptäckt vid Large Hadron Collider (LHC). ATLAS-kollaborationen har utfört omfattande sökningar efter SUSY-signaturer med hjälp av data från proton-proton kollisioner i LHC, tagna under 2010, 2011 och 2012 års tid vid energier på 7 TeV och mer nyligen 8 TeV. Dock har inga tecken på SUSY eller annan BSM-fysik kunnat påvisas än så länge.

Monte Carlo-simuleringar erbjuda en möjlighet att utforma nya analysmetoder och kvantifiera förväntad detektorprestanda. En av de främsta anledningarna till att producera stora mängder Monte Carlo-simulerad data är att kunna sätta starkare gränser på befintliga SUSY-modeller, samt att utveckla analysmetoder som är känsliga för mer utmanande topologier. Detta innebär stora kostnader vad gäller processortid, och kan resultera i lång väntetid för användaren. Det är därmed av stor vikt att finna en snabb och precis metod för simulering av SUSY-data. ATLAS- kollaborationen har utvecklat ett snabbt simuleringspaket, ATLFast-II, som kraftigt reducerar ovannämnda väntetid. Användning av ATLFas-II för simulering av SUSY-data kan dock endast motiveras om det inte skulle innebära reducerad precision, och slutresultatet måste bedömas från fall till fall.

Det aktuella arbetet undersöker hur väl ATLFast-II presterar för en viss R-paritetsbrytande SUSY-modell som örutsäger existensen av en tung, neutral och kortlivad resonans (en tau-sneutrino) som faller sönder till ett elektron-myonpar med motsatta laddningar. Detta är den första studien av prestandan hos ATLFast-II i en R-paritetsbrytande SUSY-modell. (Less)
Abstract
Supersymmetry (SUSY) is one of the best theoretically motivated beyond the Standard Model (BSM) scenarios, and a favored candidate to be discovered by the experiments at the Large Hadron Collider (LHC). The ATLAS collaboration has been extensively searching for SUSY signatures using 2010, 2011 and 2012 data from LHC proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 7 TeV and recently at 8 TeV. However, so far no signs of SUSY or any other BSM physics has been found.

Monte Carlo simulation provides a way to design new physics analyses and quantify expected detector performance. The constraints on SUSY models are one of the main reasons for the production of a large number of Monte Carlo simulated samples, as there is the need to... (More)
Supersymmetry (SUSY) is one of the best theoretically motivated beyond the Standard Model (BSM) scenarios, and a favored candidate to be discovered by the experiments at the Large Hadron Collider (LHC). The ATLAS collaboration has been extensively searching for SUSY signatures using 2010, 2011 and 2012 data from LHC proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 7 TeV and recently at 8 TeV. However, so far no signs of SUSY or any other BSM physics has been found.

Monte Carlo simulation provides a way to design new physics analyses and quantify expected detector performance. The constraints on SUSY models are one of the main reasons for the production of a large number of Monte Carlo simulated samples, as there is the need to increase the analyses sensitivity to more challenging topologies. The simulation of a large number of Monte Carlo samples represents a big challenge in terms of central processing unit (CPU) time consumption and end-user waiting time. Then, it is of extreme importance to nd a fast and accurate way to simulate SUSY signal samples. The ATLAS collaboration has been developing a fast simulation package: ATLFast-II, where the above mentioned times are signicantly reduced. However, the use of ATLFast-II for signal sample production must be evaluated in a case by case basis and its use is justied only when there is no loss of accuracy in simulating physics
objects.

The current work investigates the performance of ATLFast-II in a particular R-parity violating (RPV) SUSY model predicting the existence of a heavy neutral short-lived resonance (a tau sneutrino) that decays to an electron-muon pair with opposite charges. It is the first dedicated study of the performance of ATLFast-II using a RPV SUSY model. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Perez Rivera, Genessis LU
supervisor
organization
course
FYSM31 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Supersymmetry, R-parity violation, ATLAS Fast Simulation of the detector, ATLFast-II, electron-muon pair, Particle Physics
language
English
id
3045061
date added to LUP
2012-09-06 09:43:04
date last changed
2012-11-12 22:05:03
@misc{3045061,
 abstract   = {Supersymmetry (SUSY) is one of the best theoretically motivated beyond the Standard Model (BSM) scenarios, and a favored candidate to be discovered by the experiments at the Large Hadron Collider (LHC). The ATLAS collaboration has been extensively searching for SUSY signatures using 2010, 2011 and 2012 data from LHC proton-proton collisions at a center-of-mass energy of 7 TeV and recently at 8 TeV. However, so far no signs of SUSY or any other BSM physics has been found.

Monte Carlo simulation provides a way to design new physics analyses and quantify expected detector performance. The constraints on SUSY models are one of the main reasons for the production of a large number of Monte Carlo simulated samples, as there is the need to increase the analyses sensitivity to more challenging topologies. The simulation of a large number of Monte Carlo samples represents a big challenge in terms of central processing unit (CPU) time consumption and end-user waiting time. Then, it is of extreme importance to nd a fast and accurate way to simulate SUSY signal samples. The ATLAS collaboration has been developing a fast simulation package: ATLFast-II, where the above mentioned times are signicantly reduced. However, the use of ATLFast-II for signal sample production must be evaluated in a case by case basis and its use is justied only when there is no loss of accuracy in simulating physics
objects.

The current work investigates the performance of ATLFast-II in a particular R-parity violating (RPV) SUSY model predicting the existence of a heavy neutral short-lived resonance (a tau sneutrino) that decays to an electron-muon pair with opposite charges. It is the first dedicated study of the performance of ATLFast-II using a RPV SUSY model.},
 author    = {Perez Rivera, Genessis},
 keyword   = {Supersymmetry,R-parity violation,ATLAS Fast Simulation of the detector,ATLFast-II,electron-muon pair,Particle Physics},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Study of an electron-muon resonance in a R-parity violating supersymmetric model using ATLFAST-II},
 year     = {2012},
}