Advanced

Fehmarnbeltförbindelsens påverkan på företagens logistiska beslut

Surasto, Thomas LU (2012) MTT920 20121
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Fehmarnbeltförbindelsen är en tunnel mellan Rødby och Puttgarden, som ska stå klar 2020. Förbindelsen kommer att bli en direkt transportförbindelse mellan Skandinavien och kontinenten. Den kommer att bli ungefär 19 kilometer lång och bestå av en bilväg med två körfält i vardera färdriktning, samt en elektrifierad och dubbelspårig järnväg. I dagsläget förbinds Rødby och Puttgarden av en färjeförbindelse. En fast förbindelse förväntas öka gods-flödena via Fehmarnbelt eftersom Fehmarnbeltförbindelsen minskar avståndet mellan Hamburg och Köpenhamn med ungefär 160 kilometer, jämfört med vägen via Jylland. Det förväntas även att en del gods som går via färjeförbindelserna mellan Skandinavien och Tyskland kommer att omdirigeras via Fehmarnbelt... (More)
Fehmarnbeltförbindelsen är en tunnel mellan Rødby och Puttgarden, som ska stå klar 2020. Förbindelsen kommer att bli en direkt transportförbindelse mellan Skandinavien och kontinenten. Den kommer att bli ungefär 19 kilometer lång och bestå av en bilväg med två körfält i vardera färdriktning, samt en elektrifierad och dubbelspårig järnväg. I dagsläget förbinds Rødby och Puttgarden av en färjeförbindelse. En fast förbindelse förväntas öka gods-flödena via Fehmarnbelt eftersom Fehmarnbeltförbindelsen minskar avståndet mellan Hamburg och Köpenhamn med ungefär 160 kilometer, jämfört med vägen via Jylland. Det förväntas även att en del gods som går via färjeförbindelserna mellan Skandinavien och Tyskland kommer att omdirigeras via Fehmarnbelt eftersom den nya fasta förbindelsen bidrar med tidsvinster för transporterna.

Denna studie är en fallstudie som har undersökt de logistiska effekterna av Fehmarnbeltförbindelsen. Studien har tagit reda på hur organisationer förbereder och planerar strategiskt, med avseende till den nya fasta förbindelsen, genom att undersöka hur logistiska mönster förändras och utvecklas med hänvisning till Fehmarnbeltförbindelsen. Studien tar vidare reda på hur infrastrukturen bör utvecklas för att stödja Fehmarnbeltförbindelsen.

Syftet har också varit att undersöka hur upprättandet av en förbindelse kan påverka företagens logistik. Eftersom begreppet logistik är brett har studiens logistiska fokus delats in i tre fokusområden; lokaliserings- och expanderings-effekter, förändringar av godsflöden, samt intermodala transporter.

Datainsamlingen har bestått av en litteraturstudie och en kvalitativ studie. I litteraturstudien har det gjorts en inventering av tidigare studier, rapporter, avhandlingar, litteratur och artiklar relaterade till Fehmarnbelt. Den kvalitativa studien har bestått av intervjuer med företag i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Intervjuerna har skett på plats hos företagen. I de fall där företagens representanter inte kunde utföra intervjun på plats, tillämpades telefonintervjuer.

Studiens resultat visar främst att tidsvinsten, som företagen utvinner med Fehmarnbeltförbindelsen, är den logistiska effekt som påverkar företagen mest. Detta styrks i såväl litteraturstudien som i den kvalitativa delen av studien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Surasto, Thomas LU
supervisor
organization
alternative title
The Fehmarnbelt connection's impact on companies' logistical decisions
course
MTT920 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Fehmarnbelt, transports, infrastructure, localization and expansion effects, flow of goods, intermodal transports, packaging, logistics
other publication id
ISRN LUTMDN/TMFL–11/5094–SE
language
Swedish
id
3046047
date added to LUP
2012-09-03 08:21:28
date last changed
2012-09-03 08:21:28
@misc{3046047,
 abstract   = {Fehmarnbeltförbindelsen är en tunnel mellan Rødby och Puttgarden, som ska stå klar 2020. Förbindelsen kommer att bli en direkt transportförbindelse mellan Skandinavien och kontinenten. Den kommer att bli ungefär 19 kilometer lång och bestå av en bilväg med två körfält i vardera färdriktning, samt en elektrifierad och dubbelspårig järnväg. I dagsläget förbinds Rødby och Puttgarden av en färjeförbindelse. En fast förbindelse förväntas öka gods-flödena via Fehmarnbelt eftersom Fehmarnbeltförbindelsen minskar avståndet mellan Hamburg och Köpenhamn med ungefär 160 kilometer, jämfört med vägen via Jylland. Det förväntas även att en del gods som går via färjeförbindelserna mellan Skandinavien och Tyskland kommer att omdirigeras via Fehmarnbelt eftersom den nya fasta förbindelsen bidrar med tidsvinster för transporterna.

Denna studie är en fallstudie som har undersökt de logistiska effekterna av Fehmarnbeltförbindelsen. Studien har tagit reda på hur organisationer förbereder och planerar strategiskt, med avseende till den nya fasta förbindelsen, genom att undersöka hur logistiska mönster förändras och utvecklas med hänvisning till Fehmarnbeltförbindelsen. Studien tar vidare reda på hur infrastrukturen bör utvecklas för att stödja Fehmarnbeltförbindelsen. 

Syftet har också varit att undersöka hur upprättandet av en förbindelse kan påverka företagens logistik. Eftersom begreppet logistik är brett har studiens logistiska fokus delats in i tre fokusområden; lokaliserings- och expanderings-effekter, förändringar av godsflöden, samt intermodala transporter.

Datainsamlingen har bestått av en litteraturstudie och en kvalitativ studie. I litteraturstudien har det gjorts en inventering av tidigare studier, rapporter, avhandlingar, litteratur och artiklar relaterade till Fehmarnbelt. Den kvalitativa studien har bestått av intervjuer med företag i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Intervjuerna har skett på plats hos företagen. I de fall där företagens representanter inte kunde utföra intervjun på plats, tillämpades telefonintervjuer.

Studiens resultat visar främst att tidsvinsten, som företagen utvinner med Fehmarnbeltförbindelsen, är den logistiska effekt som påverkar företagen mest. Detta styrks i såväl litteraturstudien som i den kvalitativa delen av studien.},
 author    = {Surasto, Thomas},
 keyword   = {Fehmarnbelt,transports,infrastructure,localization and expansion effects,flow of goods,intermodal transports,packaging,logistics},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fehmarnbeltförbindelsens påverkan på företagens logistiska beslut},
 year     = {2012},
}