Advanced

KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING Barnmorskors erfarenheter

Hosseini, Basira LU (2012) SBMM50 20121
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING

Barnmorskors erfarenheter

Författare: Basira Hosseini

Handledare: Anna-Karin Dykes


Magisteruppsats

Augusti 2012

Abstrakt

Invandring från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ha ökat och barnmorskan möter dessa kvinnor oftare inom vården. Det kan bland annat vara svårt att göra vaginalundersökning på kvinnorna och därmed följa förlossningsförloppet. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att möta och vårda könsstympade kvinnor samt deras uppleverser av att handlägga förlossning av könsstympade kvinnor. Metod: Kvalitativ metod med narrativa intervjuer valdes. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Tio barnmorskor intervjuades. Resultat: Totalt fem kategorier... (More)
KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING

Barnmorskors erfarenheter

Författare: Basira Hosseini

Handledare: Anna-Karin Dykes


Magisteruppsats

Augusti 2012

Abstrakt

Invandring från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ha ökat och barnmorskan möter dessa kvinnor oftare inom vården. Det kan bland annat vara svårt att göra vaginalundersökning på kvinnorna och därmed följa förlossningsförloppet. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att möta och vårda könsstympade kvinnor samt deras uppleverser av att handlägga förlossning av könsstympade kvinnor. Metod: Kvalitativ metod med narrativa intervjuer valdes. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Tio barnmorskor intervjuades. Resultat: Totalt fem kategorier biladades utifrån studiens syfte. Dessa var Kultur, religion och lagstiftning styr; Medicinsk betydelse; Erfarenhetsbaserad handläggning av förlossning; Etik och känslor; Ökad kunskap. Flertal barnmorskor angav att kunskapen om kvinnlig könsstympning ökat samt att sedvänjan minskat i omfattning. De flesta barnmorskor ansåg att de hade tillräckliga kunskaper när det gällde den kulturella bakgrunden till kvinnlig könsstympning. Barnmorskorna ansåg inte att förlossningen påverkades av kvinnlig könsstympning men att infibulation försvårade vaginalundersökning. Ingen av barnmorskorna hade genomfört reinfibulation på kvinnorna och det ansågs inte vara ett etiskt dilemma att neka kvinnorna detta. Oftast ville kvinnorna själv inte bli reinfibulerade. Slutsats: Resultatet överensstämmer med tidigare forskning men det som var nytt är enligt barnmorskorna i föreliggande studie att kvinnlig könsstympning upplevs ha minskat i omfattning. Samtliga barnmorskor var negativa till reinfibulation och fann stöd i lagen.


Nyckelord

Kvinnlig könsstympning, Barnmorska, Infibulation, Kunskap, Reinfibulation, FörlossningAvdelningen för omvårdnad Institutionen för hälsa, vård och samhälle Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hosseini, Basira LU
supervisor
organization
course
SBMM50 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kvinnlig könsstympning, Barnmorska, Infibulation, Kunskap, Reinfibulation, Förlossning
language
Swedish
id
3046530
date added to LUP
2012-08-30 19:43:55
date last changed
2015-12-14 13:21:27
@misc{3046530,
 abstract   = {KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING

Barnmorskors erfarenheter 

Författare:	Basira Hosseini

Handledare:	Anna-Karin Dykes 


Magisteruppsats

Augusti 2012

Abstrakt

Invandring från länder där kvinnlig könsstympning förekommer ha ökat och barnmorskan möter dessa kvinnor oftare inom vården. Det kan bland annat vara svårt att göra vaginalundersökning på kvinnorna och därmed följa förlossningsförloppet. Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att möta och vårda könsstympade kvinnor samt deras uppleverser av att handlägga förlossning av könsstympade kvinnor. Metod: Kvalitativ metod med narrativa intervjuer valdes. Intervjuerna analyserades med innehållsanalys. Tio barnmorskor intervjuades. Resultat: Totalt fem kategorier biladades utifrån studiens syfte. Dessa var Kultur, religion och lagstiftning styr; Medicinsk betydelse; Erfarenhetsbaserad handläggning av förlossning; Etik och känslor; Ökad kunskap. Flertal barnmorskor angav att kunskapen om kvinnlig könsstympning ökat samt att sedvänjan minskat i omfattning. De flesta barnmorskor ansåg att de hade tillräckliga kunskaper när det gällde den kulturella bakgrunden till kvinnlig könsstympning. Barnmorskorna ansåg inte att förlossningen påverkades av kvinnlig könsstympning men att infibulation försvårade vaginalundersökning. Ingen av barnmorskorna hade genomfört reinfibulation på kvinnorna och det ansågs inte vara ett etiskt dilemma att neka kvinnorna detta. Oftast ville kvinnorna själv inte bli reinfibulerade. Slutsats: Resultatet överensstämmer med tidigare forskning men det som var nytt är enligt barnmorskorna i föreliggande studie att kvinnlig könsstympning upplevs ha minskat i omfattning. Samtliga barnmorskor var negativa till reinfibulation och fann stöd i lagen.


Nyckelord

Kvinnlig könsstympning, Barnmorska, Infibulation, Kunskap, Reinfibulation, Förlossning Avdelningen för omvårdnad Institutionen för hälsa, vård och samhälle Medicinska fakulteten Lunds universitet, Box 157, 221 00 LUND},
 author    = {Hosseini, Basira},
 keyword   = {Kvinnlig könsstympning,Barnmorska,Infibulation,Kunskap,Reinfibulation,Förlossning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {KÖNSSTYMPNING OCH FÖRLOSSNING Barnmorskors erfarenheter},
 year     = {2012},
}