Advanced

Ett okänt samband? Om mobbning och organisationsförändringar

Wilke, Evalinn LU and Jeansson, Caroline LU (2012) SOCK01 20121
Sociology
Abstract (Swedish)
Mobbning i arbetslivet är ett stort och komplext samhällsproblem. Bortsett från det lidande som kan uppstå för utsatta individer, kan mobbning medföra höga kostnader, dels för arbetsorganisationen men också för samhället. Syftet med denna uppsats har varit att belysa fenomenet mobbning i arbetslivet och dess samband med organisationsförändringar ur ett strukturellt perspektiv. Forskning har visat att organisationsförändringar kan ha en bidragande inverkan till ökad mobbning på arbetsplatser. Frågan är om detta samband är känt bland personer i ledande ställning på arbetsmarknaden. Denna studie har en såväl teoretisk som en praktisk infallsvinkel. Den teoretiska infallsvinklen belyser mobbning som en arbetsmiljöfråga och dess konsekvenser.... (More)
Mobbning i arbetslivet är ett stort och komplext samhällsproblem. Bortsett från det lidande som kan uppstå för utsatta individer, kan mobbning medföra höga kostnader, dels för arbetsorganisationen men också för samhället. Syftet med denna uppsats har varit att belysa fenomenet mobbning i arbetslivet och dess samband med organisationsförändringar ur ett strukturellt perspektiv. Forskning har visat att organisationsförändringar kan ha en bidragande inverkan till ökad mobbning på arbetsplatser. Frågan är om detta samband är känt bland personer i ledande ställning på arbetsmarknaden. Denna studie har en såväl teoretisk som en praktisk infallsvinkel. Den teoretiska infallsvinklen belyser mobbning som en arbetsmiljöfråga och dess konsekvenser. Den praktiska infallsvinkeln belyser samhälls- och arbetsmarknadsaktörers uppfattning om sambandet mellan organisationsförändringar och mobbning. Representanter från regering, riksdag och stora arbetsorganisationer inom den offentliga sektorn har intervjuats. Dessutom intervjuades representanter från en arbetstagarorganisation samt en arbetsgivarorganisation för att få en mer heltäckande bild. Resultatet visar att det råder varierande uppfattning om organisationsförändringars samband med mobbning hos det olika samhälls- och arbetsmarknadsaktörerna. Hos arbetsorganisationerna verkar mobbning inte vara en prioriterad fråga vid organisationsförändringar. Inte heller tycks det föreligga särskilt hög medvetenhet om att organisationsförändringar kan vara en bidragande inverkan till ökad mobbning på arbetsplatser. Generellt finns preventiva åtgärder mot mobbning hos arbetsorganisationerna. Det tyder emellertid inte på att finnas några särskilt specifika preventiva åtgärder mot mobbning vid organisationsförändringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wilke, Evalinn LU and Jeansson, Caroline LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
handlingsutrymme, maktobalans, anomi, mobbning, organisationsförändringar, arbetsmiljö
language
Swedish
id
3046978
date added to LUP
2012-09-10 09:02:04
date last changed
2012-12-18 10:52:36
@misc{3046978,
 abstract   = {Mobbning i arbetslivet är ett stort och komplext samhällsproblem. Bortsett från det lidande som kan uppstå för utsatta individer, kan mobbning medföra höga kostnader, dels för arbetsorganisationen men också för samhället. Syftet med denna uppsats har varit att belysa fenomenet mobbning i arbetslivet och dess samband med organisationsförändringar ur ett strukturellt perspektiv. Forskning har visat att organisationsförändringar kan ha en bidragande inverkan till ökad mobbning på arbetsplatser. Frågan är om detta samband är känt bland personer i ledande ställning på arbetsmarknaden. Denna studie har en såväl teoretisk som en praktisk infallsvinkel. Den teoretiska infallsvinklen belyser mobbning som en arbetsmiljöfråga och dess konsekvenser. Den praktiska infallsvinkeln belyser samhälls- och arbetsmarknadsaktörers uppfattning om sambandet mellan organisationsförändringar och mobbning. Representanter från regering, riksdag och stora arbetsorganisationer inom den offentliga sektorn har intervjuats. Dessutom intervjuades representanter från en arbetstagarorganisation samt en arbetsgivarorganisation för att få en mer heltäckande bild. Resultatet visar att det råder varierande uppfattning om organisationsförändringars samband med mobbning hos det olika samhälls- och arbetsmarknadsaktörerna. Hos arbetsorganisationerna verkar mobbning inte vara en prioriterad fråga vid organisationsförändringar. Inte heller tycks det föreligga särskilt hög medvetenhet om att organisationsförändringar kan vara en bidragande inverkan till ökad mobbning på arbetsplatser. Generellt finns preventiva åtgärder mot mobbning hos arbetsorganisationerna. Det tyder emellertid inte på att finnas några särskilt specifika preventiva åtgärder mot mobbning vid organisationsförändringar.},
 author    = {Wilke, Evalinn and Jeansson, Caroline},
 keyword   = {handlingsutrymme,maktobalans,anomi,mobbning,organisationsförändringar,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett okänt samband? Om mobbning och organisationsförändringar},
 year     = {2012},
}