Advanced

Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning

Ericson, Fredrik LU (2012) PSYK01 20121
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. Arbetet kartlägger existerande attityder till tandsjukdomar och tandhälsa, samt behandlar hur viktig tandhälsa uppfattas, jämfört med hur viktig allmänhälsa.
Tandhälsa och allmänhälsa ansågs vara lika viktiga av undersökningsdeltagarna. Signifikant skillnad förelåg mellan hur undersökningsdeltagarna uppfattade allvarlighetsgraden av få hål i en tand och att få tandlossning. Tandlossning ansågs som mest allvarligt (p<0,001). Resultaten visar att hur man definierar ett tillstånd, som sjukdom eller inte sjukdom, påverkar den uppfattade... (More)
Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. Arbetet kartlägger existerande attityder till tandsjukdomar och tandhälsa, samt behandlar hur viktig tandhälsa uppfattas, jämfört med hur viktig allmänhälsa.
Tandhälsa och allmänhälsa ansågs vara lika viktiga av undersökningsdeltagarna. Signifikant skillnad förelåg mellan hur undersökningsdeltagarna uppfattade allvarlighetsgraden av få hål i en tand och att få tandlossning. Tandlossning ansågs som mest allvarligt (p<0,001). Resultaten visar att hur man definierar ett tillstånd, som sjukdom eller inte sjukdom, påverkar den uppfattade allvarlighetsgraden av tillståndet. Kvinnor ser allvarligare på tandhälsa och allmänhälsa än män. Inga strukturella skillnader fanns mellan åldersgrupperna studerande och senior med tanke på hur de uppfattar allvarlighetsgraden av tand respektive allmänhälsa.
Denna kunskap kan användas för att utforma beteendeförändrande metoder till tandhälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericson, Fredrik LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
HBM, Tandhälsa, allmänhälsa, uppfattad allvarlighetsgrad
language
Swedish
id
3048422
date added to LUP
2012-09-19 10:53:59
date last changed
2012-09-19 10:53:59
@misc{3048422,
 abstract   = {Tandhälsobeteende styrs till viss del av attityder. Därför undersöktes attityder genom en enkätundersökning med 218 medverkande (studenter n=159, seniorer n 58) med ett bekvämlighetsurval. Svarsfrekvens 76,6%. Arbetet kartlägger existerande attityder till tandsjukdomar och tandhälsa, samt behandlar hur viktig tandhälsa uppfattas, jämfört med hur viktig allmänhälsa.
Tandhälsa och allmänhälsa ansågs vara lika viktiga av undersökningsdeltagarna. Signifikant skillnad förelåg mellan hur undersökningsdeltagarna uppfattade allvarlighetsgraden av få hål i en tand och att få tandlossning. Tandlossning ansågs som mest allvarligt (p<0,001). Resultaten visar att hur man definierar ett tillstånd, som sjukdom eller inte sjukdom, påverkar den uppfattade allvarlighetsgraden av tillståndet. Kvinnor ser allvarligare på tandhälsa och allmänhälsa än män. Inga strukturella skillnader fanns mellan åldersgrupperna studerande och senior med tanke på hur de uppfattar allvarlighetsgraden av tand respektive allmänhälsa. 
Denna kunskap kan användas för att utforma beteendeförändrande metoder till tandhälsa.},
 author    = {Ericson, Fredrik},
 keyword   = {HBM,Tandhälsa,allmänhälsa,uppfattad allvarlighetsgrad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ålders- och könsskillnader i uppfattningar om tand- och allmänhälsa: en attitydundersökning},
 year     = {2012},
}