Advanced

Överavkastningar vid Carry Trade

Bohm, Viktor LU and Alm, Niklas LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I uppsatsen analyseras valutaspekulationsstrategin carry trading och huruvida den kan generera positiv avkastning och överavkastning. Perioden som studeras är 1990 till och med första kvartalet 2012. Vidare undersöks om skillnader förekommer i överavkastningar från carry trades innan och under den nuvarande finanskrisen som startade kring 2008. Teorierna kurssäkrad- och icke kurssäkrad ränteparitet utvärderas då avvikelser från dessa påverkar handel med och avkastning från carry trade. Resultaten visar att avvikelser från icke kurssäkrad ränteparitet förekommer, vilket utgör ett villkor för möjlighet till positiv avkastning. Överavkastningar från carry trade visar sig generellt vara högre före finanskrisen än under för de inkluderade... (More)
I uppsatsen analyseras valutaspekulationsstrategin carry trading och huruvida den kan generera positiv avkastning och överavkastning. Perioden som studeras är 1990 till och med första kvartalet 2012. Vidare undersöks om skillnader förekommer i överavkastningar från carry trades innan och under den nuvarande finanskrisen som startade kring 2008. Teorierna kurssäkrad- och icke kurssäkrad ränteparitet utvärderas då avvikelser från dessa påverkar handel med och avkastning från carry trade. Resultaten visar att avvikelser från icke kurssäkrad ränteparitet förekommer, vilket utgör ett villkor för möjlighet till positiv avkastning. Överavkastningar från carry trade visar sig generellt vara högre före finanskrisen än under för de inkluderade valutorna. De högsta individuella överavkastningarna observeras under krisen. Höga överavkastningar förklaras av stora räntedifferenser mellan de länder, vars valutor ingår i affären. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohm, Viktor LU and Alm, Niklas LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Icke kurssäkrad ränteparitet, kurssäkrad ränteparitet, carry trade, valutaspekulation, överavkastning
language
Swedish
id
3051077
date added to LUP
2012-09-27 12:48:56
date last changed
2012-09-27 12:48:56
@misc{3051077,
 abstract   = {I uppsatsen analyseras valutaspekulationsstrategin carry trading och huruvida den kan generera positiv avkastning och överavkastning. Perioden som studeras är 1990 till och med första kvartalet 2012. Vidare undersöks om skillnader förekommer i överavkastningar från carry trades innan och under den nuvarande finanskrisen som startade kring 2008. Teorierna kurssäkrad- och icke kurssäkrad ränteparitet utvärderas då avvikelser från dessa påverkar handel med och avkastning från carry trade. Resultaten visar att avvikelser från icke kurssäkrad ränteparitet förekommer, vilket utgör ett villkor för möjlighet till positiv avkastning. Överavkastningar från carry trade visar sig generellt vara högre före finanskrisen än under för de inkluderade valutorna. De högsta individuella överavkastningarna observeras under krisen. Höga överavkastningar förklaras av stora räntedifferenser mellan de länder, vars valutor ingår i affären.},
 author    = {Bohm, Viktor and Alm, Niklas},
 keyword   = {Icke kurssäkrad ränteparitet,kurssäkrad ränteparitet,carry trade,valutaspekulation,överavkastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Överavkastningar vid Carry Trade},
 year     = {2012},
}