Advanced

Sambandet mellan fonders förvaltningsavgift och avkastning - En studie av fonder i Indien, Kina och Ryssland

Stark, Karl LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att komma fram till om den effektiva marknadshypotesen gäller för marknaderna Indien, Kina och Ryssland. Detta görs främst genom att jämföra fonders avgifter med deras avkastning. Fokus ligger på prestation över 5 års sikt men även 3- och 1 års sikt redovisas. För att göra en jämförelse har jag tittat på alla fonder från dessa länder som är tillgängliga för svenska småsparare och delat upp dem i två grupper, en grupp med hög avgift och en grupp med låg avgift. Presterar den ena gruppen bättre än den andra? Resultaten kommer att jämföras inom varje marknad och som en helhet av de tre marknaderna. Jag kommer även att titta på fondernas förklaringsvärde för att se om någon grupp av fonder är mer aktivt förvaltad än... (More)
Syftet med denna studie är att komma fram till om den effektiva marknadshypotesen gäller för marknaderna Indien, Kina och Ryssland. Detta görs främst genom att jämföra fonders avgifter med deras avkastning. Fokus ligger på prestation över 5 års sikt men även 3- och 1 års sikt redovisas. För att göra en jämförelse har jag tittat på alla fonder från dessa länder som är tillgängliga för svenska småsparare och delat upp dem i två grupper, en grupp med hög avgift och en grupp med låg avgift. Presterar den ena gruppen bättre än den andra? Resultaten kommer att jämföras inom varje marknad och som en helhet av de tre marknaderna. Jag kommer även att titta på fondernas förklaringsvärde för att se om någon grupp av fonder är mer aktivt förvaltad än någon annan.
Genom att svara på dessa frågor hoppas jag få en indikation på om effektiva marknadshypotesen gäller för marknaderna Indien, Kina och Ryssland. Det är för optimistiskt att kunna ge ett definitivt svar på om den effektiva marknadshypotesen gäller på ovanstående marknader men jag hoppas kunna ge en fingervisning.
Studien ger vissa indikationer på att fondgruppen med låga avgifter presterar bättre än gruppen med höga avgifter. Denna skillnad är dock inte statistiskt säkerställd. Studien visar även att båda fondgrupperna har samma grad av aktiv förvaltning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stark, Karl LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fonder, BRIC, Förvaltningsavgifter, Avkastning
language
Swedish
id
3051761
date added to LUP
2012-09-27 12:41:11
date last changed
2012-09-27 12:41:11
@misc{3051761,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att komma fram till om den effektiva marknadshypotesen gäller för marknaderna Indien, Kina och Ryssland. Detta görs främst genom att jämföra fonders avgifter med deras avkastning. Fokus ligger på prestation över 5 års sikt men även 3- och 1 års sikt redovisas. För att göra en jämförelse har jag tittat på alla fonder från dessa länder som är tillgängliga för svenska småsparare och delat upp dem i två grupper, en grupp med hög avgift och en grupp med låg avgift. Presterar den ena gruppen bättre än den andra? Resultaten kommer att jämföras inom varje marknad och som en helhet av de tre marknaderna. Jag kommer även att titta på fondernas förklaringsvärde för att se om någon grupp av fonder är mer aktivt förvaltad än någon annan.
Genom att svara på dessa frågor hoppas jag få en indikation på om effektiva marknadshypotesen gäller för marknaderna Indien, Kina och Ryssland. Det är för optimistiskt att kunna ge ett definitivt svar på om den effektiva marknadshypotesen gäller på ovanstående marknader men jag hoppas kunna ge en fingervisning.
Studien ger vissa indikationer på att fondgruppen med låga avgifter presterar bättre än gruppen med höga avgifter. Denna skillnad är dock inte statistiskt säkerställd. Studien visar även att båda fondgrupperna har samma grad av aktiv förvaltning.},
 author    = {Stark, Karl},
 keyword   = {Fonder,BRIC,Förvaltningsavgifter,Avkastning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan fonders förvaltningsavgift och avkastning - En studie av fonder i Indien, Kina och Ryssland},
 year     = {2012},
}