Advanced

Stamning och åldrandeatt leva med stamning ur ett livslångt perspektiv

Kolmert, Emma LU (2012) LOGM81 20121
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Med hjälp av kvalitativa intervjuer med äldre personer undersöktes hur stamning förändras ur
ett livslångt perspektiv. Relativt få studier har utförts inom området tidigare. Syftet är därför
att få ökade kunskaper och en bättre förståelse för hur stamning påverkat det sociala livet,
yrkeslivet och om den eventuellt har förändrats med åren. Tio personer mellan 59 och 71 år,
som stammat upp i vuxen ålder eller fortfarande stammar, deltog i studien. Materialet
bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att stamningen
har haft stor påverkan för flera av deltagarna genom åren, både socialt och vid val av
utbildning, yrkesliv och karriär. Flera deltagare har genom åren provat olika behandlingar för
... (More)
Med hjälp av kvalitativa intervjuer med äldre personer undersöktes hur stamning förändras ur
ett livslångt perspektiv. Relativt få studier har utförts inom området tidigare. Syftet är därför
att få ökade kunskaper och en bättre förståelse för hur stamning påverkat det sociala livet,
yrkeslivet och om den eventuellt har förändrats med åren. Tio personer mellan 59 och 71 år,
som stammat upp i vuxen ålder eller fortfarande stammar, deltog i studien. Materialet
bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att stamningen
har haft stor påverkan för flera av deltagarna genom åren, både socialt och vid val av
utbildning, yrkesliv och karriär. Flera deltagare har genom åren provat olika behandlingar för
stamning, med varierande resultat. Det finns intresse för att få effektiv logopedbehandling
idag. För majoriteten av deltagarna har stamningen förändrats och förbättrats med åren. En
minskning av den subjektivt upplevda problematiken kan urskiljas och deltagarna upplever
idag mindre påverkan från stamningen i vardagslivet. Flera upplever dock fortfarande att
stamningen har viss betydelse i deras liv. Heterogeniteten av deltagarnas tankar och
erfarenheter är stor, vilket stämmer väl överens med stamningsproblematiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kolmert, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Stamning, äldre, livslångt perspektiv, utveckling, terapi
language
Swedish
id
3052808
date added to LUP
2012-09-12 13:40:47
date last changed
2012-09-12 13:40:47
@misc{3052808,
 abstract   = {Med hjälp av kvalitativa intervjuer med äldre personer undersöktes hur stamning förändras ur
ett livslångt perspektiv. Relativt få studier har utförts inom området tidigare. Syftet är därför
att få ökade kunskaper och en bättre förståelse för hur stamning påverkat det sociala livet,
yrkeslivet och om den eventuellt har förändrats med åren. Tio personer mellan 59 och 71 år,
som stammat upp i vuxen ålder eller fortfarande stammar, deltog i studien. Materialet
bearbetades och analyserades med hjälp av tematisk analys. Resultatet visar att stamningen
har haft stor påverkan för flera av deltagarna genom åren, både socialt och vid val av
utbildning, yrkesliv och karriär. Flera deltagare har genom åren provat olika behandlingar för
stamning, med varierande resultat. Det finns intresse för att få effektiv logopedbehandling
idag. För majoriteten av deltagarna har stamningen förändrats och förbättrats med åren. En
minskning av den subjektivt upplevda problematiken kan urskiljas och deltagarna upplever
idag mindre påverkan från stamningen i vardagslivet. Flera upplever dock fortfarande att
stamningen har viss betydelse i deras liv. Heterogeniteten av deltagarnas tankar och
erfarenheter är stor, vilket stämmer väl överens med stamningsproblematiken.},
 author    = {Kolmert, Emma},
 keyword   = {Stamning,äldre,livslångt perspektiv,utveckling,terapi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stamning och åldrandeatt leva med stamning ur ett livslångt perspektiv},
 year     = {2012},
}