Advanced

Oljeaktier eller Oljeserviceaktier? En studie av riskjusterad avkastning

Sjölund, Christian and Lönn, Per (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte: Detta arbete har som syfte att undersöka den eventuella förekomsten av skillnader i riskjusterad avkastning mellan aktieportföljer bestående av bolag verksamma inom oljeproduktion respektive servicebolag inom oljesektorn
Metod: För att undersöka om skillnader i riskjusterad avkastning föreligger har vi skapat två olika portföljer innehållande femton bolag ur respektive sektor. För dessa portföljer har därefter beräknats avkastning och tre prestationsmått på riskjusterad avkastning under de tio åren 2002-2011. De observerade skillnaderna i prestationsmåtten jämförs även med hjälp av t-test för att undersöka om de är statistiskt signifikanta.
Slutsats: De utvärderingsmått som använts ger inte något statistiskt signifikant svar på... (More)
Syfte: Detta arbete har som syfte att undersöka den eventuella förekomsten av skillnader i riskjusterad avkastning mellan aktieportföljer bestående av bolag verksamma inom oljeproduktion respektive servicebolag inom oljesektorn
Metod: För att undersöka om skillnader i riskjusterad avkastning föreligger har vi skapat två olika portföljer innehållande femton bolag ur respektive sektor. För dessa portföljer har därefter beräknats avkastning och tre prestationsmått på riskjusterad avkastning under de tio åren 2002-2011. De observerade skillnaderna i prestationsmåtten jämförs även med hjälp av t-test för att undersöka om de är statistiskt signifikanta.
Slutsats: De utvärderingsmått som använts ger inte något statistiskt signifikant svar på vilken portfölj som ger bäst riskjusterad avkastning. Dock visar båda portföljerna betydande överavkastningar i absoluta tal i förhållande till det breda marknadsindex som används i studien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjölund, Christian and Lönn, Per
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sharpe, Jensens alpha, riskjusterad avkastning, Olja, Oljeservice
language
Swedish
id
3053177
date added to LUP
2012-09-27 12:47:36
date last changed
2012-09-27 12:47:36
@misc{3053177,
 abstract   = {Syfte: Detta arbete har som syfte att undersöka den eventuella förekomsten av skillnader i riskjusterad avkastning mellan aktieportföljer bestående av bolag verksamma inom oljeproduktion respektive servicebolag inom oljesektorn
Metod: För att undersöka om skillnader i riskjusterad avkastning föreligger har vi skapat två olika portföljer innehållande femton bolag ur respektive sektor. För dessa portföljer har därefter beräknats avkastning och tre prestationsmått på riskjusterad avkastning under de tio åren 2002-2011. De observerade skillnaderna i prestationsmåtten jämförs även med hjälp av t-test för att undersöka om de är statistiskt signifikanta.
Slutsats: De utvärderingsmått som använts ger inte något statistiskt signifikant svar på vilken portfölj som ger bäst riskjusterad avkastning. Dock visar båda portföljerna betydande överavkastningar i absoluta tal i förhållande till det breda marknadsindex som används i studien.},
 author    = {Sjölund, Christian and Lönn, Per},
 keyword   = {Sharpe,Jensens alpha,riskjusterad avkastning,Olja,Oljeservice},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Oljeaktier eller Oljeserviceaktier? En studie av riskjusterad avkastning},
 year     = {2012},
}