Advanced

Är det dags att märka vår vattenförbrukning? - en studie av intresset av en ny livsmedelsmärkning om vattenåtgång samt dess utformning

Arntsen, Alexandra LU (2012) NEKK01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats studerar intresset hos svenska företag och konsumenter för en märkning om vattenåtgång på livsmedel från gröda/djur till färdig vara.
Vid produktion av det flesta typer av varor finns en vattenåtgång med mer eller mindre skadlig påverkan på miljön beroende på liter per kilo, geografisk allokering och årstid. De miljöeffekter vattenåtgången innebär är majoriteten av konsumenterna omedvetna om vid valet av och mellan varor och vi har därmed asymmetrisk information, ett marknadsmisslyckande. För att avhjälpa detta kan man använda information och livsmedelsmärkning.
Datat i undersökningen togs fram genom en enkätundersökning där 219 konsumenter besvarade konsumentenkäten och 18 företag tillfrågades att besvara företagsenkäten. ... (More)
Denna uppsats studerar intresset hos svenska företag och konsumenter för en märkning om vattenåtgång på livsmedel från gröda/djur till färdig vara.
Vid produktion av det flesta typer av varor finns en vattenåtgång med mer eller mindre skadlig påverkan på miljön beroende på liter per kilo, geografisk allokering och årstid. De miljöeffekter vattenåtgången innebär är majoriteten av konsumenterna omedvetna om vid valet av och mellan varor och vi har därmed asymmetrisk information, ett marknadsmisslyckande. För att avhjälpa detta kan man använda information och livsmedelsmärkning.
Datat i undersökningen togs fram genom en enkätundersökning där 219 konsumenter besvarade konsumentenkäten och 18 företag tillfrågades att besvara företagsenkäten.
Det fanns ett signifikant intresse bland konsumenterna för en vattenåtgångsmärkning, medans företag ställde sig motvilliga att ens besvara enkäten. Konsumenterna tillfrågades även om utformningen på hur en eventuell märkning skulle se ut. Flest antal konsumenter föredrog en enklare märkning med vissa krav som måste nås upp till, pga. dess enkelhet. Den märkning som föredrogs därefter var en märkning lik vitvarors energiåtgångsmärkning pga. dess informationsrikedom. Minst föredrogs den existerande finska märkningen pga. den var för svår om man inte satt på förhandskunskap. Dock kan undersökningen inte visa vilket av alternativen som föredrogs signifikant. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arntsen, Alexandra LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Livsmedelsmärkning, asymmetrisk information, miljömärkning, vattenåtgång, miljöfotavtryck
language
Swedish
id
3053554
date added to LUP
2012-09-28 10:13:24
date last changed
2012-09-28 10:13:24
@misc{3053554,
 abstract   = {Denna uppsats studerar intresset hos svenska företag och konsumenter för en märkning om vattenåtgång på livsmedel från gröda/djur till färdig vara.
Vid produktion av det flesta typer av varor finns en vattenåtgång med mer eller mindre skadlig påverkan på miljön beroende på liter per kilo, geografisk allokering och årstid. De miljöeffekter vattenåtgången innebär är majoriteten av konsumenterna omedvetna om vid valet av och mellan varor och vi har därmed asymmetrisk information, ett marknadsmisslyckande. För att avhjälpa detta kan man använda information och livsmedelsmärkning.
Datat i undersökningen togs fram genom en enkätundersökning där 219 konsumenter besvarade konsumentenkäten och 18 företag tillfrågades att besvara företagsenkäten. 
Det fanns ett signifikant intresse bland konsumenterna för en vattenåtgångsmärkning, medans företag ställde sig motvilliga att ens besvara enkäten. Konsumenterna tillfrågades även om utformningen på hur en eventuell märkning skulle se ut. Flest antal konsumenter föredrog en enklare märkning med vissa krav som måste nås upp till, pga. dess enkelhet. Den märkning som föredrogs därefter var en märkning lik vitvarors energiåtgångsmärkning pga. dess informationsrikedom. Minst föredrogs den existerande finska märkningen pga. den var för svår om man inte satt på förhandskunskap. Dock kan undersökningen inte visa vilket av alternativen som föredrogs signifikant.},
 author    = {Arntsen, Alexandra},
 keyword   = {Livsmedelsmärkning,asymmetrisk information,miljömärkning,vattenåtgång,miljöfotavtryck},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det dags att märka vår vattenförbrukning? - en studie av intresset av en ny livsmedelsmärkning om vattenåtgång samt dess utformning},
 year     = {2012},
}