Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att arbeta med dans för skådespelare - infallsvinklar, strategier och verktyg

Drotz Ruhn, Alexandra (2012)
Malmö Theatre Academy
Abstract (Swedish)
Hur arbetar man, rent konkret, på bästa sätt med dans för skådespelare? Vilka verktyg och strategier kan vara användbara för koreografer som arbetar med skådespelare, och för dansande skådespelare? Syftet med uppsatsen är i första hand att besvara denna frågeställning. Men jag vill också bidra till, och utöka, den svenska litteraturen i ämnet Dans för
skådespelare samt höja dansens status på teaterscenen. Uppsatsen är indelad i två delar; jag börjar med att utgå enbart ifrån mig själv. I Del 1 beskriver jag de verktyg och strategier jag anser användbara utifrån mina egna erfarenheter. De första två avsnitten kallar jag för Utgångspunkter. De ska ses som en grund att stå på som alltid kan användas
som bas i arbetet med dans för... (More)
Hur arbetar man, rent konkret, på bästa sätt med dans för skådespelare? Vilka verktyg och strategier kan vara användbara för koreografer som arbetar med skådespelare, och för dansande skådespelare? Syftet med uppsatsen är i första hand att besvara denna frågeställning. Men jag vill också bidra till, och utöka, den svenska litteraturen i ämnet Dans för
skådespelare samt höja dansens status på teaterscenen. Uppsatsen är indelad i två delar; jag börjar med att utgå enbart ifrån mig själv. I Del 1 beskriver jag de verktyg och strategier jag anser användbara utifrån mina egna erfarenheter. De första två avsnitten kallar jag för Utgångspunkter. De ska ses som en grund att stå på som alltid kan användas
som bas i arbetet med dans för skådespelare. Kärnan i dessa avsnitt handlar om att göra dansen nödvändig som del i en teaterföreställning och att alltid ge dansen en specifik funktion som understrykande, kommenterande, berättande eller etablerande. Utan funktion blir dansen överflödig. Nästkommande avsnitt i Del 1 kallar jag för Verktygslåda. De ska ses som inspirationsmaterial eller just en verktygslåda att plocka ur. Här diskuterar jag bl.a. exempel på tillvägagångssätt samt fällor man kan riskera att ramla i, och hur man undviker dem. I Del 2 har jag valt att utgå ifrån andra. Den andra delen bygger på intervjuer för att vidga mitt eget perspektiv genom andras erfarenheter, och komma åt infallsvinklar som jag själv har missat och därmed eventuella brister eller luckor i mina egna resonemang. Därpå följer en sammanfattning där jag beskriver intervjuernas värde för uppsatsen som helhet, och försöker
besvara mina inledande frågeställningar genom ett metodförslag för koreografer och ett för skådespelare. Jag avslutar med en slutledning som bl.a. beskriver förtjänsten av att ha skrivit uppsatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Drotz Ruhn, Alexandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
dans, skådespelare, teater
language
Swedish
id
3055554
date added to LUP
2012-09-24 11:19:27
date last changed
2012-09-24 11:19:27
@misc{3055554,
 abstract   = {{Hur arbetar man, rent konkret, på bästa sätt med dans för skådespelare? Vilka verktyg och strategier kan vara användbara för koreografer som arbetar med skådespelare, och för dansande skådespelare? Syftet med uppsatsen är i första hand att besvara denna frågeställning. Men jag vill också bidra till, och utöka, den svenska litteraturen i ämnet Dans för
skådespelare samt höja dansens status på teaterscenen. Uppsatsen är indelad i två delar; jag börjar med att utgå enbart ifrån mig själv. I Del 1 beskriver jag de verktyg och strategier jag anser användbara utifrån mina egna erfarenheter. De första två avsnitten kallar jag för Utgångspunkter. De ska ses som en grund att stå på som alltid kan användas
som bas i arbetet med dans för skådespelare. Kärnan i dessa avsnitt handlar om att göra dansen nödvändig som del i en teaterföreställning och att alltid ge dansen en specifik funktion som understrykande, kommenterande, berättande eller etablerande. Utan funktion blir dansen överflödig. Nästkommande avsnitt i Del 1 kallar jag för Verktygslåda. De ska ses som inspirationsmaterial eller just en verktygslåda att plocka ur. Här diskuterar jag bl.a. exempel på tillvägagångssätt samt fällor man kan riskera att ramla i, och hur man undviker dem. I Del 2 har jag valt att utgå ifrån andra. Den andra delen bygger på intervjuer för att vidga mitt eget perspektiv genom andras erfarenheter, och komma åt infallsvinklar som jag själv har missat och därmed eventuella brister eller luckor i mina egna resonemang. Därpå följer en sammanfattning där jag beskriver intervjuernas värde för uppsatsen som helhet, och försöker
besvara mina inledande frågeställningar genom ett metodförslag för koreografer och ett för skådespelare. Jag avslutar med en slutledning som bl.a. beskriver förtjänsten av att ha skrivit uppsatsen.}},
 author    = {{Drotz Ruhn, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att arbeta med dans för skådespelare - infallsvinklar, strategier och verktyg}},
 year     = {{2012}},
}