Advanced

Strokedrabbade personers erfarenheter och upplevelser av förändringar i deras vardagliga aktiviteter

Swa, Bukineh LU and Kozlicic, Sabina LU (2012) ATPK54 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av stroke. Individer som drabbats av stroke får oftast funktionsnedsättningar som orsakar aktivitetsbegränsning i vardagslivet. Syfte. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser strokedrabbade personer har av förändringar i vardagliga aktiviteter.Metod. Studien genomfördes som en kvantitativ metod där instrumenten The Community Intergration Questionnaire [CIQ], en enkät om eventuella förändringar av dagliga aktiviteter före/efter skada/sjukdom använts som datainsamling. Även en öppen fråga tillfogades kring upplevelsen av förändringarna i vardagliga aktiviteter, och vad det innebar för deltagarna. Undersökningsgruppen bestod av 19 individer, varav 11... (More)
Bakgrund. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av stroke. Individer som drabbats av stroke får oftast funktionsnedsättningar som orsakar aktivitetsbegränsning i vardagslivet. Syfte. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser strokedrabbade personer har av förändringar i vardagliga aktiviteter.Metod. Studien genomfördes som en kvantitativ metod där instrumenten The Community Intergration Questionnaire [CIQ], en enkät om eventuella förändringar av dagliga aktiviteter före/efter skada/sjukdom använts som datainsamling. Även en öppen fråga tillfogades kring upplevelsen av förändringarna i vardagliga aktiviteter, och vad det innebar för deltagarna. Undersökningsgruppen bestod av 19 individer, varav 11 kvinnor och 8 män mellan 57-81 år. För svaren från enkäten användes deskriptiv statistik och den öppna frågans svar analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat. Resultatet visade att deltagarna har minskat sitt utförande i flera aktiviteter efter insjuknandet i stroke. Deltagarnas upplevelser och erfarenheter av aktivitetsförändringar beskrivs i tabellform samt en figur följt av fyra huvudkategorier ”Anpassning”, ”Kontroll”, ”Roller” och ”Avvikande”, som belyses med citat utifrån den öppna frågan. Konklusion. Med förståelse för hur personer som insjuknat i stroke påverkas av de förändrande aktiviteterna kan enskilda personer inom vården men även personer i allmänheten bidra till ökad aktivitet och delaktighet i dessa personers vardagliga liv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swa, Bukineh LU and Kozlicic, Sabina LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Stroke, Vardagliga aktiviteter, Förändringar, Upplevelser, Erfarenheter
language
Swedish
id
3123118
date added to LUP
2012-09-28 12:01:19
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123118,
 abstract   = {Bakgrund. Varje år drabbas omkring 25 000 personer i Sverige av stroke. Individer som drabbats av stroke får oftast funktionsnedsättningar som orsakar aktivitetsbegränsning i vardagslivet. Syfte. Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser strokedrabbade personer har av förändringar i vardagliga aktiviteter.Metod. Studien genomfördes som en kvantitativ metod där instrumenten The Community Intergration Questionnaire [CIQ], en enkät om eventuella förändringar av dagliga aktiviteter före/efter skada/sjukdom använts som datainsamling. Även en öppen fråga tillfogades kring upplevelsen av förändringarna i vardagliga aktiviteter, och vad det innebar för deltagarna. Undersökningsgruppen bestod av 19 individer, varav 11 kvinnor och 8 män mellan 57-81 år. För svaren från enkäten användes deskriptiv statistik och den öppna frågans svar analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultat. Resultatet visade att deltagarna har minskat sitt utförande i flera aktiviteter efter insjuknandet i stroke. Deltagarnas upplevelser och erfarenheter av aktivitetsförändringar beskrivs i tabellform samt en figur följt av fyra huvudkategorier ”Anpassning”, ”Kontroll”, ”Roller” och ”Avvikande”, som belyses med citat utifrån den öppna frågan. Konklusion. Med förståelse för hur personer som insjuknat i stroke påverkas av de förändrande aktiviteterna kan enskilda personer inom vården men även personer i allmänheten bidra till ökad aktivitet och delaktighet i dessa personers vardagliga liv.},
 author    = {Swa, Bukineh and Kozlicic, Sabina},
 keyword   = {Arbetsterapi,Stroke,Vardagliga aktiviteter,Förändringar,Upplevelser,Erfarenheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strokedrabbade personers erfarenheter och upplevelser av förändringar i deras vardagliga aktiviteter},
 year     = {2012},
}