Advanced

Fritidsaktiviteter och upplevd hälsa bland arbetsterapeutstudenter i Lund och Madrid

Andersson, Helen LU and Magnusson, Emma LU (2012) ATPK54 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Studier visar att universitetsstudenter skattar sin hälsa sämre jämfört med jämnåriga icke-studerande, samt att deras psykiska hälsa är ett större problem än deras fysiska. Inom arbetsterapi är aktiviteters betydelse för hälsa centralt. Studier som beskriver arbetsterapeutstudenters hälsa fokuserar framförallt på stress, men få studier belyser sambandet mellan fritidaktiviteter och upplevd hälsa. Syftet med studien var att kartlägga fritidsaktiviteter samt upplevd hälsa bland arbetsterapeutstudenter i Lund och Madrid. Data samlades in med hjälp av en studiespecifik enkät, självskattningsinstrumentet Oval-9 samt en hälsofråga från SF-36 hälsoenkät. I studien deltog 38 arbetsterapeutstudenter från Lund respektive 34 från Madrid.... (More)
Studier visar att universitetsstudenter skattar sin hälsa sämre jämfört med jämnåriga icke-studerande, samt att deras psykiska hälsa är ett större problem än deras fysiska. Inom arbetsterapi är aktiviteters betydelse för hälsa centralt. Studier som beskriver arbetsterapeutstudenters hälsa fokuserar framförallt på stress, men få studier belyser sambandet mellan fritidaktiviteter och upplevd hälsa. Syftet med studien var att kartlägga fritidsaktiviteter samt upplevd hälsa bland arbetsterapeutstudenter i Lund och Madrid. Data samlades in med hjälp av en studiespecifik enkät, självskattningsinstrumentet Oval-9 samt en hälsofråga från SF-36 hälsoenkät. I studien deltog 38 arbetsterapeutstudenter från Lund respektive 34 från Madrid. Statistikprogrammet SPSS 17 användes för bearbetning och analys. Studien beskriver likheter och skillnader mellan studenternas val, frekvens och betydelse av fritidsaktiviteter samt upplevda hälsa. Gym/träningspass var den fritidsaktivitet som var mest förekommande bland studenterna i Lund och i Madrid var det sociala aktiviteter. Majoriteten av studenterna i båda länderna skattade sin hälsa som mycket god och ingen skattade den som dålig. Ingen av studenterna i Madrid skattade sin hälsa som utmärkt, vilket gjordes av 18,4 % studenter i Lund. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Helen LU and Magnusson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
– En kvantitativ studie
course
ATPK54 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fritidsaktiviteter, upplevd hälsa, arbetsterapeutstudenter, likheter och skillnader
language
Swedish
id
3123130
date added to LUP
2012-09-28 11:59:29
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123130,
 abstract   = {Studier visar att universitetsstudenter skattar sin hälsa sämre jämfört med jämnåriga icke-studerande, samt att deras psykiska hälsa är ett större problem än deras fysiska. Inom arbetsterapi är aktiviteters betydelse för hälsa centralt. Studier som beskriver arbetsterapeutstudenters hälsa fokuserar framförallt på stress, men få studier belyser sambandet mellan fritidaktiviteter och upplevd hälsa. Syftet med studien var att kartlägga fritidsaktiviteter samt upplevd hälsa bland arbetsterapeutstudenter i Lund och Madrid. Data samlades in med hjälp av en studiespecifik enkät, självskattningsinstrumentet Oval-9 samt en hälsofråga från SF-36 hälsoenkät. I studien deltog 38 arbetsterapeutstudenter från Lund respektive 34 från Madrid. Statistikprogrammet SPSS 17 användes för bearbetning och analys. Studien beskriver likheter och skillnader mellan studenternas val, frekvens och betydelse av fritidsaktiviteter samt upplevda hälsa. Gym/träningspass var den fritidsaktivitet som var mest förekommande bland studenterna i Lund och i Madrid var det sociala aktiviteter. Majoriteten av studenterna i båda länderna skattade sin hälsa som mycket god och ingen skattade den som dålig. Ingen av studenterna i Madrid skattade sin hälsa som utmärkt, vilket gjordes av 18,4 % studenter i Lund.},
 author    = {Andersson, Helen and Magnusson, Emma},
 keyword   = {Fritidsaktiviteter,upplevd hälsa,arbetsterapeutstudenter,likheter och skillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fritidsaktiviteter och upplevd hälsa bland arbetsterapeutstudenter i Lund och Madrid},
 year     = {2012},
}