Advanced

The Tree Theme Method®

Gustavsson, Evelyn LU and Olsson, Petra LU (2012) ATPK54 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: The Tree Theme Method® (TTM) är en behandlingsmetod inom psykiatrisk arbetsterapi som bygger på att klienten uttrycker sin livssituation i bildskapande och livsberättelse. Trädet är en central symbol i bildskapandet.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever TTM som behandlingsmetod, främst avseende metodens värde och mening. ValMO-modellen användes för att belysa klienternas upplevda värden av TTM utifrån dess olika värdedimensioner.
Metod: Urvalsgruppens inklusionskriterier var att de skulle ha psykiatriska diagnoser, genomgått TTM-behandling och vara i arbetsför ålder, det vill säga mellan 18 och 65 år. En kvalitativ design användes i form av en semistrukturerad intervju för att samla... (More)
Bakgrund: The Tree Theme Method® (TTM) är en behandlingsmetod inom psykiatrisk arbetsterapi som bygger på att klienten uttrycker sin livssituation i bildskapande och livsberättelse. Trädet är en central symbol i bildskapandet.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever TTM som behandlingsmetod, främst avseende metodens värde och mening. ValMO-modellen användes för att belysa klienternas upplevda värden av TTM utifrån dess olika värdedimensioner.
Metod: Urvalsgruppens inklusionskriterier var att de skulle ha psykiatriska diagnoser, genomgått TTM-behandling och vara i arbetsför ålder, det vill säga mellan 18 och 65 år. En kvalitativ design användes i form av en semistrukturerad intervju för att samla in data. Data analyserades efter en riktad innehållsanalys utifrån ValMO-modellens värdetriad.
Resultat: Studiens resultat visade att alla informanter upplevde samtliga värden, det vill säga konkreta, symboliska och självbelönande, i samband med TTM-behandlingen.
Diskussion: ValMO-modellen var en användbar modell för att belysa klienternas upplevda värde och mening i samband med TTM. Det diskuteras bland annat om vikten av att arbetsterapeutiska behandlingsmetoder ska kännas meningsfulla för klienterna och vad arbetsterapeuter med TTM-utbildning bör tänka på för att säkerställa detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Evelyn LU and Olsson, Petra LU
supervisor
organization
alternative title
Metodens värde och mening enligt personer med psykisk ohälsa
course
ATPK54 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, meningsfullhet, psykiatri, ValMO
language
Swedish
id
3123142
date added to LUP
2012-09-28 11:59:55
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123142,
 abstract   = {Bakgrund: The Tree Theme Method® (TTM) är en behandlingsmetod inom psykiatrisk arbetsterapi som bygger på att klienten uttrycker sin livssituation i bildskapande och livsberättelse. Trädet är en central symbol i bildskapandet. 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur personer med psykisk ohälsa upplever TTM som behandlingsmetod, främst avseende metodens värde och mening. ValMO-modellen användes för att belysa klienternas upplevda värden av TTM utifrån dess olika värdedimensioner. 
Metod: Urvalsgruppens inklusionskriterier var att de skulle ha psykiatriska diagnoser, genomgått TTM-behandling och vara i arbetsför ålder, det vill säga mellan 18 och 65 år. En kvalitativ design användes i form av en semistrukturerad intervju för att samla in data. Data analyserades efter en riktad innehållsanalys utifrån ValMO-modellens värdetriad. 
Resultat: Studiens resultat visade att alla informanter upplevde samtliga värden, det vill säga konkreta, symboliska och självbelönande, i samband med TTM-behandlingen. 
Diskussion: ValMO-modellen var en användbar modell för att belysa klienternas upplevda värde och mening i samband med TTM. Det diskuteras bland annat om vikten av att arbetsterapeutiska behandlingsmetoder ska kännas meningsfulla för klienterna och vad arbetsterapeuter med TTM-utbildning bör tänka på för att säkerställa detta.},
 author    = {Gustavsson, Evelyn and Olsson, Petra},
 keyword   = {arbetsterapi,meningsfullhet,psykiatri,ValMO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Tree Theme Method®},
 year     = {2012},
}