Advanced

Värdet av att vara aktiv i en volontärförmedling

Hildorsson, Frida LU and Lannér, Isabel LU (2012) ATPK54 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ett sätt att hjälpa andra människor är att vara engagerad som volontär i en volontärförmedling. Enligt ValMO-modellen krävs det att en aktivitet ska innehålla ett eller flera värden för att upplevas som meningsfull. Forskning visar att det finns positiva relationer mellan volontärarbete och välmående, dock är denna enbart fokuserad på volontärernas upplevelser och ett fåtal ur ett aktivitetsperspektiv. Det behövs mer forskning, som fokuserar på värdeupplevelsen av aktiviteterna, där även mottagaren av insatserna är en av de centrala parterna. Syfte: Hur volontärer och seniorer, engagerade i en volontärförmedling, upplever och beskriver värde i deras gemensamma aktiviteter. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats för att fånga de... (More)
Bakgrund: Ett sätt att hjälpa andra människor är att vara engagerad som volontär i en volontärförmedling. Enligt ValMO-modellen krävs det att en aktivitet ska innehålla ett eller flera värden för att upplevas som meningsfull. Forskning visar att det finns positiva relationer mellan volontärarbete och välmående, dock är denna enbart fokuserad på volontärernas upplevelser och ett fåtal ur ett aktivitetsperspektiv. Det behövs mer forskning, som fokuserar på värdeupplevelsen av aktiviteterna, där även mottagaren av insatserna är en av de centrala parterna. Syfte: Hur volontärer och seniorer, engagerade i en volontärförmedling, upplever och beskriver värde i deras gemensamma aktiviteter. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats för att fånga de självupplevda erfarenheterna hos volontärer och seniorer. Materialet samlades in genom tio intervjuer och analyserades med riktad innehållsanalys. Resultat: Samtliga deltagare upplevde varierande mängder av konkreta-, symboliska- samt självbelönande värden genom att utföra aktiviteter tillsammans. Det symboliska värdet var det som hade flest utsagor i intervjuerna. Diskussion: Volontärförmedlingen medförde värde- och meningsupplevelser för deltagarna, samt möjliggjorde, framförallt för seniorerna, ett större aktivitetsutbud. Studiens resultat styrkte ValMO-modellens grundantaganden om aktivitetsvärde. Studien bevisar även arbetsterapins- och aktivitetsvetenskapens grundantaganden, om vikten av värdefulla aktiviteter och dess terapeutiska betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hildorsson, Frida LU and Lannér, Isabel LU
supervisor
organization
alternative title
– en kvalitativ studie som beskriver volontärers och seniorers upplevelser
course
ATPK54 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, ValMO-modellen, aktivitetsvärde, volontärarbete
language
Swedish
id
3123154
date added to LUP
2012-09-28 12:00:04
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123154,
 abstract   = {Bakgrund: Ett sätt att hjälpa andra människor är att vara engagerad som volontär i en volontärförmedling. Enligt ValMO-modellen krävs det att en aktivitet ska innehålla ett eller flera värden för att upplevas som meningsfull. Forskning visar att det finns positiva relationer mellan volontärarbete och välmående, dock är denna enbart fokuserad på volontärernas upplevelser och ett fåtal ur ett aktivitetsperspektiv. Det behövs mer forskning, som fokuserar på värdeupplevelsen av aktiviteterna, där även mottagaren av insatserna är en av de centrala parterna. Syfte: Hur volontärer och seniorer, engagerade i en volontärförmedling, upplever och beskriver värde i deras gemensamma aktiviteter. Metod: Studien hade en kvalitativ ansats för att fånga de självupplevda erfarenheterna hos volontärer och seniorer. Materialet samlades in genom tio intervjuer och analyserades med riktad innehållsanalys. Resultat: Samtliga deltagare upplevde varierande mängder av konkreta-, symboliska- samt självbelönande värden genom att utföra aktiviteter tillsammans. Det symboliska värdet var det som hade flest utsagor i intervjuerna. Diskussion: Volontärförmedlingen medförde värde- och meningsupplevelser för deltagarna, samt möjliggjorde, framförallt för seniorerna, ett större aktivitetsutbud. Studiens resultat styrkte ValMO-modellens grundantaganden om aktivitetsvärde. Studien bevisar även arbetsterapins- och aktivitetsvetenskapens grundantaganden, om vikten av värdefulla aktiviteter och dess terapeutiska betydelse.},
 author    = {Hildorsson, Frida and Lannér, Isabel},
 keyword   = {Arbetsterapi,ValMO-modellen,aktivitetsvärde,volontärarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdet av att vara aktiv i en volontärförmedling},
 year     = {2012},
}