Advanced

”Vi har inget liv förutom att vänta på detta uppehållstillstånd”

Ionescu-Idbohrn, Helene LU (2012) ATPK65 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Studien berörde asylsökande immigranters och flyktingars situation i väntan på beslut på asylansökan respektive under tidig period av vidarebosättning. Politiska, sociala, ekonomiska, fysiska och kulturella faktorer som var utanför individernas kontroll begränsade möjligheterna till att vara delaktig i aktiviteter som upplevdes meningsfulla. Syftet var att utifrån CMOP-E modellen beskriva upplevelsen av och delaktigheten i dagliga aktiviteter. En systematisk litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar från länder i västvärlden analyserades. Resultatet visade obalans mellan aktiviteter inom egenvård/hushåll, arbete och fritid, där avsaknaden av arbete var den främsta orsaken. Därutöver uppvisades förändring i... (More)
Studien berörde asylsökande immigranters och flyktingars situation i väntan på beslut på asylansökan respektive under tidig period av vidarebosättning. Politiska, sociala, ekonomiska, fysiska och kulturella faktorer som var utanför individernas kontroll begränsade möjligheterna till att vara delaktig i aktiviteter som upplevdes meningsfulla. Syftet var att utifrån CMOP-E modellen beskriva upplevelsen av och delaktigheten i dagliga aktiviteter. En systematisk litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar från länder i västvärlden analyserades. Resultatet visade obalans mellan aktiviteter inom egenvård/hushåll, arbete och fritid, där avsaknaden av arbete var den främsta orsaken. Därutöver uppvisades förändring i egenvårds-/hushålls och fritidsaktiviteter samt omprioritering av livsroller till följd av den omgivande miljön. Individerna upplevde stress vad gällde tillstånd att stanna i de länder där asyl söktes och otillfredsställelse på grund av yttre begränsningar av aktiviteter, i synnerhet gällande arbete. Individer med religiös övertygelse och hoppfullhet, som utgör delar av spirituality, upplevde sammanhang i tillvaron och såg möjligheter till framtida deltagande i aktiviteter. Slutsatser som kunde dras från studien var att preventiv arbetsterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå i framtiden skulle kunna användas för att förbättra asylsökande immigranters och flyktingars möjligheter att ta del i dagliga aktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ionescu-Idbohrn, Helene LU
supervisor
organization
alternative title
Asylsökande immigranters och flyktingars upplevelser av och deltagande i dagliga aktiviteter
course
ATPK65 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Asylsökande, dagliga aktiviteter, aktivitetsbalans, aktivitetsberövan, delaktighet, flykting
language
Swedish
id
3123160
date added to LUP
2013-05-20 13:49:02
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123160,
 abstract   = {Studien berörde asylsökande immigranters och flyktingars situation i väntan på beslut på asylansökan respektive under tidig period av vidarebosättning. Politiska, sociala, ekonomiska, fysiska och kulturella faktorer som var utanför individernas kontroll begränsade möjligheterna till att vara delaktig i aktiviteter som upplevdes meningsfulla. Syftet var att utifrån CMOP-E modellen beskriva upplevelsen av och delaktigheten i dagliga aktiviteter. En systematisk litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar från länder i västvärlden analyserades. Resultatet visade obalans mellan aktiviteter inom egenvård/hushåll, arbete och fritid, där avsaknaden av arbete var den främsta orsaken. Därutöver uppvisades förändring i egenvårds-/hushålls och fritidsaktiviteter samt omprioritering av livsroller till följd av den omgivande miljön. Individerna upplevde stress vad gällde tillstånd att stanna i de länder där asyl söktes och otillfredsställelse på grund av yttre begränsningar av aktiviteter, i synnerhet gällande arbete. Individer med religiös övertygelse och hoppfullhet, som utgör delar av spirituality, upplevde sammanhang i tillvaron och såg möjligheter till framtida deltagande i aktiviteter. Slutsatser som kunde dras från studien var att preventiv arbetsterapi på individ-, grupp- och samhällsnivå i framtiden skulle kunna användas för att förbättra asylsökande immigranters och flyktingars möjligheter att ta del i dagliga aktiviteter.},
 author    = {Ionescu-Idbohrn, Helene},
 keyword   = {Asylsökande,dagliga aktiviteter,aktivitetsbalans,aktivitetsberövan,delaktighet,flykting},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Vi har inget liv förutom att vänta på detta uppehållstillstånd”},
 year     = {2012},
}