Advanced

Aktiviteter samt aktiviteters värden bland en grupp pensionärsföreningsaktiva personer i sydvästra Skåne

Brusquini, Johan LU and Leiva Thiers, Nellyan LU (2012) ATPK54 20121
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund. Det har forskats kring vilka aktiviteter personer över 65 års ålder utför, men det har inte undersökts lika mycket kring vilket värde de lägger i sina aktiviteter. Aktivitet främjar äldres hälsa och välbefinnande och att generera ny kunskap kring de äldres aktivitetsvärden kan stärka folkhälsan. Syfte. Vilka aktiviteter utförde personer över 65 år som bodde i ordinärt boende, samt vilket värde upplevde de i dem aktiviteter de utförde? Studiedesign. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod. Enkäter med frågor från Enable-Age projektet samt Oval-pd lämnades till pensionärsföreningar i sydvästra Skåne. Urvalet var selektivt. Sammanlagt deltog 35 personer i studien. Deskriptiv statistik användes för att analysera och... (More)
Bakgrund. Det har forskats kring vilka aktiviteter personer över 65 års ålder utför, men det har inte undersökts lika mycket kring vilket värde de lägger i sina aktiviteter. Aktivitet främjar äldres hälsa och välbefinnande och att generera ny kunskap kring de äldres aktivitetsvärden kan stärka folkhälsan. Syfte. Vilka aktiviteter utförde personer över 65 år som bodde i ordinärt boende, samt vilket värde upplevde de i dem aktiviteter de utförde? Studiedesign. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod. Enkäter med frågor från Enable-Age projektet samt Oval-pd lämnades till pensionärsföreningar i sydvästra Skåne. Urvalet var selektivt. Sammanlagt deltog 35 personer i studien. Deskriptiv statistik användes för att analysera och redovisa resultatet. Resultat. Deltagarna i studien rapporterade kortspel och promenader flest gånger, utöver detta rapporterades ett flertal olika aktiviteter enstaka gånger. De upplevda aktivitetsvärdena är jämnt fördelade mellan de tre dimensionerna, konkret, symboliskt och självbelönande värde men det symboliska aktivitetsvärdet skattades högst och det självbelönande aktivitetsvärdet skattades lägst. Slutsats. Deltagarna i studien håller sig aktiva men på grund av lågt antal deltagare inom ett begränsat geografiskt område är det svårt att dra generella slutsatser kring de äldre. Mer forskning kring de äldres upplevda aktivitetsvärden skulle vara meningsfull eftersom denna studie visade på jämn fördelning mellan de tre aktivitetsdimensionerna och ingen betydande skillnad kunde påvisas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brusquini, Johan LU and Leiva Thiers, Nellyan LU
supervisor
organization
course
ATPK54 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvärde, äldre, hälsa, ordinärt boende, Oval-pd
language
Swedish
id
3123175
date added to LUP
2012-09-28 11:59:48
date last changed
2015-12-14 13:22:05
@misc{3123175,
 abstract   = {Bakgrund. Det har forskats kring vilka aktiviteter personer över 65 års ålder utför, men det har inte undersökts lika mycket kring vilket värde de lägger i sina aktiviteter. Aktivitet främjar äldres hälsa och välbefinnande och att generera ny kunskap kring de äldres aktivitetsvärden kan stärka folkhälsan. Syfte. Vilka aktiviteter utförde personer över 65 år som bodde i ordinärt boende, samt vilket värde upplevde de i dem aktiviteter de utförde? Studiedesign. Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Metod. Enkäter med frågor från Enable-Age projektet samt Oval-pd lämnades till pensionärsföreningar i sydvästra Skåne. Urvalet var selektivt. Sammanlagt deltog 35 personer i studien. Deskriptiv statistik användes för att analysera och redovisa resultatet. Resultat. Deltagarna i studien rapporterade kortspel och promenader flest gånger, utöver detta rapporterades ett flertal olika aktiviteter enstaka gånger. De upplevda aktivitetsvärdena är jämnt fördelade mellan de tre dimensionerna, konkret, symboliskt och självbelönande värde men det symboliska aktivitetsvärdet skattades högst och det självbelönande aktivitetsvärdet skattades lägst. Slutsats. Deltagarna i studien håller sig aktiva men på grund av lågt antal deltagare inom ett begränsat geografiskt område är det svårt att dra generella slutsatser kring de äldre. Mer forskning kring de äldres upplevda aktivitetsvärden skulle vara meningsfull eftersom denna studie visade på jämn fördelning mellan de tre aktivitetsdimensionerna och ingen betydande skillnad kunde påvisas.},
 author    = {Brusquini, Johan and Leiva Thiers, Nellyan},
 keyword   = {Aktivitetsvärde,äldre,hälsa,ordinärt boende,Oval-pd},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Aktiviteter samt aktiviteters värden bland en grupp pensionärsföreningsaktiva personer i sydvästra Skåne},
 year     = {2012},
}