Advanced

Kan säkring av omräkningsexponering ge ökad stabilitet i eget kapital?

Bjelkenkrantz, Ebba LU (2012) NEKH01 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Hur omräkningsexponering ska hanteras är en fråga för alla koncerner med dotterbolag i utlandet. Trots att detta i grunden är ett redovisningstekniskt problem - och inte involverar några reella kassaflöden - har det betydelse för koncernens balansräkning och i längden för viktiga finansiella mått . Perspektiven på hur frågan skall hanteras är många och hänsyn måste tas både till finansiella redovisningsdetaljer och till ledningens policy då en säkringsstrategi utarbetas. Ibland svenska koncerner är säkring av omräkningsexponering en vanlig företeelse sedan decennier. Förutsättningarna och incitamenten för finansiella säkringar har förändrats under åren men fenomenet fortlever. Det mest betydande argumentet för att säkra sin... (More)
Hur omräkningsexponering ska hanteras är en fråga för alla koncerner med dotterbolag i utlandet. Trots att detta i grunden är ett redovisningstekniskt problem - och inte involverar några reella kassaflöden - har det betydelse för koncernens balansräkning och i längden för viktiga finansiella mått . Perspektiven på hur frågan skall hanteras är många och hänsyn måste tas både till finansiella redovisningsdetaljer och till ledningens policy då en säkringsstrategi utarbetas. Ibland svenska koncerner är säkring av omräkningsexponering en vanlig företeelse sedan decennier. Förutsättningarna och incitamenten för finansiella säkringar har förändrats under åren men fenomenet fortlever. Det mest betydande argumentet för att säkra sin omräkningsexponering är idag att balansera valutakursändringar för nettoinvesteringar i utländska dotterbolag och på så sätt stabilisera viktiga ekonomiska mått i koncernredovisningen. Det finns dock många koncerner som av olika skäl väljer att inte säkra denna redovisningstekniska risk. Detta leder till uppsatsens huvudfråga; Får koncerner som aktivt säkrar för omräkningsexponering en lägre volatilitet i Eget Kapital än andra koncerner?

Studien har genomförts genom att samla information från trettio svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Urvalet har gjorts så att fördelningen mellan säkrande – ickesäkrande koncerner skulle bli tillräckligt jämn för att kunna urskilja olikheter mellan de båda grupperna. I sökandet efter lämpliga koncerner för studien har företagsstorlek premierats och innehav av självständiga dotterbolag i utlandet förutsatts. Företagen som valts till studien har dessutom gemensamt att de alla hade en enhetlig säkringsstrategi mellan de observerade åren 2004 - 2010. De insamlade uppgifterna har sedan bearbetats och testats för att kunna ta fram resultatet. Undersökningen visade att de företag som aktivt idkar säkring av utländska nettotillgångar för ett mer stabilt eget kapital i koncernredovisningen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjelkenkrantz, Ebba LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20121
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
säkringsredovisning omräkningsexponering valutarisk
language
Swedish
id
3125223
date added to LUP
2012-10-03 13:51:03
date last changed
2012-10-03 13:51:03
@misc{3125223,
 abstract   = {Hur omräkningsexponering ska hanteras är en fråga för alla koncerner med dotterbolag i utlandet. Trots att detta i grunden är ett redovisningstekniskt problem - och inte involverar några reella kassaflöden - har det betydelse för koncernens balansräkning och i längden för viktiga finansiella mått . Perspektiven på hur frågan skall hanteras är många och hänsyn måste tas både till finansiella redovisningsdetaljer och till ledningens policy då en säkringsstrategi utarbetas. Ibland svenska koncerner är säkring av omräkningsexponering en vanlig företeelse sedan decennier. Förutsättningarna och incitamenten för finansiella säkringar har förändrats under åren men fenomenet fortlever. Det mest betydande argumentet för att säkra sin omräkningsexponering är idag att balansera valutakursändringar för nettoinvesteringar i utländska dotterbolag och på så sätt stabilisera viktiga ekonomiska mått i koncernredovisningen. Det finns dock många koncerner som av olika skäl väljer att inte säkra denna redovisningstekniska risk. Detta leder till uppsatsens huvudfråga; Får koncerner som aktivt säkrar för omräkningsexponering en lägre volatilitet i Eget Kapital än andra koncerner?

Studien har genomförts genom att samla information från trettio svenska koncerner med dotterbolag i utlandet. Urvalet har gjorts så att fördelningen mellan säkrande – ickesäkrande koncerner skulle bli tillräckligt jämn för att kunna urskilja olikheter mellan de båda grupperna. I sökandet efter lämpliga koncerner för studien har företagsstorlek premierats och innehav av självständiga dotterbolag i utlandet förutsatts. Företagen som valts till studien har dessutom gemensamt att de alla hade en enhetlig säkringsstrategi mellan de observerade åren 2004 - 2010. De insamlade uppgifterna har sedan bearbetats och testats för att kunna ta fram resultatet. Undersökningen visade att de företag som aktivt idkar säkring av utländska nettotillgångar för ett mer stabilt eget kapital i koncernredovisningen},
 author    = {Bjelkenkrantz, Ebba},
 keyword   = {säkringsredovisning omräkningsexponering valutarisk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan säkring av omräkningsexponering ge ökad stabilitet i eget kapital?},
 year     = {2012},
}