Advanced

Concept Development of Customized Small-Scale Production

Engström, Jonna LU (2012) MMK920 20121
Product Development
Abstract (Swedish)
Målet med detta examensarbete är att skapa ett koncept där kunden får möjlighet att påverka den visuella utformningen av höljen, och/eller utformningen av fästen till olika övervakningskameror.

Axis Communications kunder har hela tiden ökande krav på snabbare leveranser och det finns ett växande behov av kundanpassade produkter. I detta examensarbete undersöks möjligheterna med additiv tillverkning, även kallat 3D printning, som en metod för att möta de ökade kraven. Idag används additiv tillverkning mestadels för att tillverka prototyper, men det finns en tro på att metoden även kan användas för att skapa färdiga produkter och göra mer kundspecifika tillbehör.

För att uppnå detta syfte utvärderas olika tillverkningsmetoder och SLS... (More)
Målet med detta examensarbete är att skapa ett koncept där kunden får möjlighet att påverka den visuella utformningen av höljen, och/eller utformningen av fästen till olika övervakningskameror.

Axis Communications kunder har hela tiden ökande krav på snabbare leveranser och det finns ett växande behov av kundanpassade produkter. I detta examensarbete undersöks möjligheterna med additiv tillverkning, även kallat 3D printning, som en metod för att möta de ökade kraven. Idag används additiv tillverkning mestadels för att tillverka prototyper, men det finns en tro på att metoden även kan användas för att skapa färdiga produkter och göra mer kundspecifika tillbehör.

För att uppnå detta syfte utvärderas olika tillverkningsmetoder och SLS (selective laser sintering) väljs som den mest lämpliga metoden. För att få projektets vidare inriktning utforskas olika kundscenarier, försäljningsalternativ utreds och en studie över potentiella installationsmiljöer utförs.

Huvudfokus är att visualisera konceptet genom att utveckla ett monteringsfäste och ett hölje som passar till utvalda modeller av Axis Communications kameror. Dessa tillbehör är skapade för att visa möjligheterna med en parametrisk design och hur additiv tillverkning kan användas för att skapa färdiga produkter.

Slutsatserna av detta examensarbete är att individuell kundanpassning av fästen och höljen är möjlig att genomföra genom att utnyttja additiv tillverkning. Det krävs att priserna för de tillverkade delarna sjunker till en rimlig nivå innan en sådan implementering anses rimlig. Att erbjuda kundanpassning av detta slag är inget som passar in i Axis Communications befintliga affärsplan, där en produktionsserie idag innebär tiotusentals produkter. En alternativ lösning kan därför vara att samarbeta med ett annat företag som tog ansvaret för den småskaliga produktionen och det administrativa ansvaret kring försäljningen av produkterna. (Less)
Abstract
The thesis objective is to create a concept where the customer gets the opportunity to decide, or change some of, the visual design of the casings, and/or the design of the mounting bracket for an Axis Communications’ surveillance camera.

Customers have increased requirements for faster delivery and a growing need for customized products. In this thesis the possibilities with additive manufacturing is explored, to meet the customers’ increased requirements. As it is today additive manufacturing is primarily used for making prototypes, but there is a belief that the method can be used to manufacture end-use products and make more customer specific devices.

To achieve this aim different manufacturing methods are evaluated and the... (More)
The thesis objective is to create a concept where the customer gets the opportunity to decide, or change some of, the visual design of the casings, and/or the design of the mounting bracket for an Axis Communications’ surveillance camera.

Customers have increased requirements for faster delivery and a growing need for customized products. In this thesis the possibilities with additive manufacturing is explored, to meet the customers’ increased requirements. As it is today additive manufacturing is primarily used for making prototypes, but there is a belief that the method can be used to manufacture end-use products and make more customer specific devices.

To achieve this aim different manufacturing methods are evaluated and the selective laser sintering (SLS) is chosen to be the most suitable one. To get the direction of the project different customer scenarios are explored, sale alternatives are investigated and an exploration of potential installation environments is made.

The main focus is to visualizing the concept by developing one mounting bracket and one casing for Axis’ cameras. These devices are created to show the abilities with a parametric design and how additive manufacturing can be used to create end-use products.

The results show the possibilities to create customized products by using additive manufacturing. But the prices need to decrease before an application of this sort could be commercialised. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engström, Jonna LU
supervisor
organization
course
MMK920 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Additive manufacturing, Customer specified, Surveillance Camera, Axis Communications AB
report number
ISRN LUTMDN/TMKT 12/5447 SE
language
English
id
3125590
date added to LUP
2012-10-08 10:35:18
date last changed
2012-10-08 10:35:18
@misc{3125590,
 abstract   = {The thesis objective is to create a concept where the customer gets the opportunity to decide, or change some of, the visual design of the casings, and/or the design of the mounting bracket for an Axis Communications’ surveillance camera. 

Customers have increased requirements for faster delivery and a growing need for customized products. In this thesis the possibilities with additive manufacturing is explored, to meet the customers’ increased requirements. As it is today additive manufacturing is primarily used for making prototypes, but there is a belief that the method can be used to manufacture end-use products and make more customer specific devices.

To achieve this aim different manufacturing methods are evaluated and the selective laser sintering (SLS) is chosen to be the most suitable one. To get the direction of the project different customer scenarios are explored, sale alternatives are investigated and an exploration of potential installation environments is made. 

The main focus is to visualizing the concept by developing one mounting bracket and one casing for Axis’ cameras. These devices are created to show the abilities with a parametric design and how additive manufacturing can be used to create end-use products.
 
The results show the possibilities to create customized products by using additive manufacturing. But the prices need to decrease before an application of this sort could be commercialised.},
 author    = {Engström, Jonna},
 keyword   = {Additive manufacturing,Customer specified,Surveillance Camera,Axis Communications AB},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Concept Development of Customized Small-Scale Production},
 year     = {2012},
}