Advanced

Some Questions on Contracts of Affreightment

Axelsson, Björn (2012) JUR092 20122
Department of Law
Abstract
This work deals with Contracts of Affreightment (“COA”), a shipping contract for the transportation of a certain amount of cargo on vessels that are to be nominated. The standard agreements Gencoa, Volcoa, Intercoa and The Swedish Maritime Code, a joint Nordic legislation product, forms a base for the issues discussed, but not all issues raised here, however, are directly based on this sources of regulation.
Abstract (Swedish)
Kvantumkontraktet är en kontraktsform inom området för godstransporter till sjös uppbyggt av ett ramavtal omfattande den totala kontraktstiden och innefattande funktionen att den specifika skeppningen regleras i förhållande till den enskilda nomineringen av fartyg, den enskilda resan regleras på detta sätt av ett underliggande kontrakt (t ex ett rese-certeparti).

Avtalskonstruktionen som sådan ställer krav på en avgränsning mellan ramavtalet och det underliggande avtalet och dess skilda ansvarsformer, en distinktion som i vissa fall kan väcka frågor och är samtidigt en inte obetydlig fråga i denna framställning.

Avtalet erbjuder flexibilitet för redaren då denne kan utnyttja det kvantumkontrakt dedikerade tonnaget även under andra... (More)
Kvantumkontraktet är en kontraktsform inom området för godstransporter till sjös uppbyggt av ett ramavtal omfattande den totala kontraktstiden och innefattande funktionen att den specifika skeppningen regleras i förhållande till den enskilda nomineringen av fartyg, den enskilda resan regleras på detta sätt av ett underliggande kontrakt (t ex ett rese-certeparti).

Avtalskonstruktionen som sådan ställer krav på en avgränsning mellan ramavtalet och det underliggande avtalet och dess skilda ansvarsformer, en distinktion som i vissa fall kan väcka frågor och är samtidigt en inte obetydlig fråga i denna framställning.

Avtalet erbjuder flexibilitet för redaren då denne kan utnyttja det kvantumkontrakt dedikerade tonnaget även under andra kontrakt, lastägaren kan och sin sida under en bestämd tid för ett förutsett transportbehov reducera sina fraktkostnader.

Som en bas för framställning finns källorna; standardavtalen Gencoa, Volcoa, Intercoa och sjölagen som är gemensam för de nordiska länderna, samtidigt som en del frågor inte direkt utgår från dessa. Hävning av kvantumkontraktet diskuteras där fråga uppkommer om hel eller partiell sådan. Det finns också anledning att diskutera hur nominering av fartyg och last skall ske tidsmässigt i relation till avtalsförpliktelsen, ett resonemang som i denna framställning leder till frågan hur reklamationsinstitutet skall behandlas inom den aktuella kontraktsformen. Kvantumkontraktet ger också uppslag till att olika aspekter av skadeståndsansvaret diskuteras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Axelsson, Björn
supervisor
organization
course
JUR092 20122
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
English
id
3126230
date added to LUP
2013-01-31 15:49:30
date last changed
2013-02-14 14:07:35
@misc{3126230,
 abstract   = {This work deals with Contracts of Affreightment (“COA”), a shipping contract for the transportation of a certain amount of cargo on vessels that are to be nominated. The standard agreements Gencoa, Volcoa, Intercoa and The Swedish Maritime Code, a joint Nordic legislation product, forms a base for the issues discussed, but not all issues raised here, however, are directly based on this sources of regulation.},
 author    = {Axelsson, Björn},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Some Questions on Contracts of Affreightment},
 year     = {2012},
}