Advanced

Vilka är de huvudsakliga förklaringsvariablerna till kreditspreadarna på Euro-områdets obligationsmarknad?

Larsson, Joakim LU (2012) NEKN05 20121
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker förklaringsvariabler till företagsobligationers kreditspreadar på euro-områdets obligationsmarknad under tre perioder som sträcker sig mellan 1999.12.31 – 2011.12.31. Studien använder sig av tidigare forskning som utgångspunkt och modellen som appliceras härstammar från Mertons modell från 1974. Vidare undersöks två olika segment, icke-finansiella företag och finansiella företag inom totalt 17 olika index med olika kreditbetyg. De förklaringsvariabler som ingår i modellen är variabler för skuldsättning, likviditet, implicit volatilitet, makroekonomisk indikator och räntekurvans lutning. Uppsatsen ger också läsaren en historisk inblick i marknaden och redovisar varför marknaden för företagsobligationer växer och... (More)
Denna uppsats undersöker förklaringsvariabler till företagsobligationers kreditspreadar på euro-områdets obligationsmarknad under tre perioder som sträcker sig mellan 1999.12.31 – 2011.12.31. Studien använder sig av tidigare forskning som utgångspunkt och modellen som appliceras härstammar från Mertons modell från 1974. Vidare undersöks två olika segment, icke-finansiella företag och finansiella företag inom totalt 17 olika index med olika kreditbetyg. De förklaringsvariabler som ingår i modellen är variabler för skuldsättning, likviditet, implicit volatilitet, makroekonomisk indikator och räntekurvans lutning. Uppsatsen ger också läsaren en historisk inblick i marknaden och redovisar varför marknaden för företagsobligationer växer och kommer att fortsätta att växa i framtiden. Studien besvarar frågeställningen ”Vilka är de huvudsakliga förklaringsvariablerna till kreditspreadarna på Euro-områdets obligationsmarknad”. Resultatet visar att de använda förklaringsvariablerna kan förklara stora delar av företagsobligationers kreditspreadar och har ett högre förklaringsvärde än vad tidigare studier som genomförts på den europeiska marknaden har kunnat säkerställa. Samtidigt utförs test för autokorrelation, multikolinjäritet, normalfördelning och heteroskedasticitet för att säkerställa att resultatet och data är tillförlitligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Joakim LU
supervisor
organization
course
NEKN05 20121
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
3127371
date added to LUP
2012-10-09 11:05:02
date last changed
2012-10-09 11:05:02
@misc{3127371,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker förklaringsvariabler till företagsobligationers kreditspreadar på euro-områdets obligationsmarknad under tre perioder som sträcker sig mellan 1999.12.31 – 2011.12.31. Studien använder sig av tidigare forskning som utgångspunkt och modellen som appliceras härstammar från Mertons modell från 1974. Vidare undersöks två olika segment, icke-finansiella företag och finansiella företag inom totalt 17 olika index med olika kreditbetyg. De förklaringsvariabler som ingår i modellen är variabler för skuldsättning, likviditet, implicit volatilitet, makroekonomisk indikator och räntekurvans lutning. Uppsatsen ger också läsaren en historisk inblick i marknaden och redovisar varför marknaden för företagsobligationer växer och kommer att fortsätta att växa i framtiden. Studien besvarar frågeställningen ”Vilka är de huvudsakliga förklaringsvariablerna till kreditspreadarna på Euro-områdets obligationsmarknad”. Resultatet visar att de använda förklaringsvariablerna kan förklara stora delar av företagsobligationers kreditspreadar och har ett högre förklaringsvärde än vad tidigare studier som genomförts på den europeiska marknaden har kunnat säkerställa. Samtidigt utförs test för autokorrelation, multikolinjäritet, normalfördelning och heteroskedasticitet för att säkerställa att resultatet och data är tillförlitligt.},
 author    = {Larsson, Joakim},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vilka är de huvudsakliga förklaringsvariablerna till kreditspreadarna på Euro-områdets obligationsmarknad?},
 year     = {2012},
}