Advanced

När är det i marknadsföring lagligt att referera till tredje mans varumärke?

Freij, Maria LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna studie undersöker när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. Uppsatsen undersöker härmed när referering till tredje mans varumärke innebär ett varumärkesintrång och sambandet mellan Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

I samband med interneteran och den tekniska utvecklingen har marknadsföringen förändrats, vilket i sin tur medför nya utmaningar för rättstillämpningen på området. Många av de rättsfall som berörs i denna uppsats rör tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords,... (More)
Denna studie undersöker när det i marknadsföring är lovligt att referera till tredje mans varumärke. Uppsatsen undersöker härmed när referering till tredje mans varumärke innebär ett varumärkesintrång och sambandet mellan Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam.

I samband med interneteran och den tekniska utvecklingen har marknadsföringen förändrats, vilket i sin tur medför nya utmaningar för rättstillämpningen på området. Många av de rättsfall som berörs i denna uppsats rör tvister som uppkommit genom annonsering i Google AdWords, något som skapat stor kontrovers på senare tid.

Arbetsmetoden är att analysera relevanta ståndpunkter från EU-domstolen utifrån den "nya tidens" marknadsföring. Detta innebär en analys dels vad gällande rätt innebär för den "nya tidens" marknadsföring, dels huruvida gällande rätt är anpassad utifrån hur marknadsföring ser ut idag.

Slutsatsen som dras i uppsatsen är att rättsläget i dag är något oklart. Det är varken helt fastställt vad ett varumärkesintrång innebär, vad jämförande reklam är eller förhållandet mellan de varumärkesrättsliga regleringarna och bestämmelserna om otillbörlig reklam. (Less)
Abstract
This study examines under what circumstances it is legitimate in marketing to refer to a trademark belonging to a third-party. The thesis hereby examines when referring to a trademark belonging to a third-party means trademark infringement, and the relationship between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.

Due to the Internet era and the technological development, marketing has changed. New ways of marketing brings new challenges for law enforcement. Many of the cases cited in this thesis are relating to disputes arising out of advertising with Google AdWords, which recently has caused great... (More)
This study examines under what circumstances it is legitimate in marketing to refer to a trademark belonging to a third-party. The thesis hereby examines when referring to a trademark belonging to a third-party means trademark infringement, and the relationship between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.

Due to the Internet era and the technological development, marketing has changed. New ways of marketing brings new challenges for law enforcement. Many of the cases cited in this thesis are relating to disputes arising out of advertising with Google AdWords, which recently has caused great controversy.

The methodology is to analyze the relevant positions of the European Court of Justice, based on how marketing is performed today. This involves both an analysis of what the law means to "new forms" of marketing and whether the law is adapted to marketing today.

The conclusion is that the legal position is somewhat unclear. It is neither fully determined what a trademark infringement is, what comparative advertising is, nor what the relationship is between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Freij, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
Under what circumstances is it in marketing legitimate to refer to a trademark belonging to a third-party?
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt
language
Swedish
id
3127650
date added to LUP
2012-11-01 11:50:29
date last changed
2012-11-01 11:50:29
@misc{3127650,
 abstract   = {This study examines under what circumstances it is legitimate in marketing to refer to a trademark belonging to a third-party. The thesis hereby examines when referring to a trademark belonging to a third-party means trademark infringement, and the relationship between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.

Due to the Internet era and the technological development, marketing has changed. New ways of marketing brings new challenges for law enforcement. Many of the cases cited in this thesis are relating to disputes arising out of advertising with Google AdWords, which recently has caused great controversy.

The methodology is to analyze the relevant positions of the European Court of Justice, based on how marketing is performed today. This involves both an analysis of what the law means to "new forms" of marketing and whether the law is adapted to marketing today.

The conclusion is that the legal position is somewhat unclear. It is neither fully determined what a trademark infringement is, what comparative advertising is, nor what the relationship is between the Directive 2008/95/EC to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, and the Directive 2006/114/EC concerning misleading and comparative advertising.},
 author    = {Freij, Maria},
 keyword   = {Immaterialrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När är det i marknadsföring lagligt att referera till tredje mans varumärke?},
 year     = {2012},
}