Advanced

The Palestinian Refugees in Lebanon and the Mirage of Human Rights

Diab, Emily LU (2012) JURM02 20121
Department of Law
Abstract (Swedish)
Rätten till arbete, som utgör en av de mest centrala mänskliga rättigheterna och även ses som en grundläggande förutsättning för samhällsintegrering, är införlivad i en rad olika MR-instrument. Lika tillgång till arbetsmarknaden är en mycket viktig aspekt av denna rättighet, som även utmanar den underliggande norm om universalitet som präglar det internationella ramverket för mänskliga rättigheter. Stater är förpliktigade att försäkra rätten till arbete för varje individ som befinner sig inom respektive stats territorium, oavsett dennes rättsliga status. Trots detta, tyder de oklarheter som råder kring rättighetens faktiska innehåll på en underliggande spänning i det internationella rättssystemet. Värderingar om jämlikhet och... (More)
Rätten till arbete, som utgör en av de mest centrala mänskliga rättigheterna och även ses som en grundläggande förutsättning för samhällsintegrering, är införlivad i en rad olika MR-instrument. Lika tillgång till arbetsmarknaden är en mycket viktig aspekt av denna rättighet, som även utmanar den underliggande norm om universalitet som präglar det internationella ramverket för mänskliga rättigheter. Stater är förpliktigade att försäkra rätten till arbete för varje individ som befinner sig inom respektive stats territorium, oavsett dennes rättsliga status. Trots detta, tyder de oklarheter som råder kring rättighetens faktiska innehåll på en underliggande spänning i det internationella rättssystemet. Värderingar om jämlikhet och icke-diskriminering är tänkt att genomsyra implementeringen av mänskliga rättigheter, likväl ger verkligheten en annan bild.
Palestinska flyktingars situation i Libanon och den diskriminering de utsätts för på den libanesiska arbetsmarknaden aktualiserar frågor kring medborgarskapets betydelse för mänskliga rättigheter och statssuveränitetens roll inom ramen för den internationella rättighetsregimen.
Syftet med denna uppsats har varit att utmana de samtida normer som präglar diskursen om mänskliga rättigheter samt att angripa problemet kring de palestinska flyktingarna i Libanon utifrån ett kritiskt perspektiv. Detta perspektiv uppmärksammar sambanden mellan migrationspolicy och mänskliga rättigheter, samt hur stater utnyttjar sin suveräna rätt att forma samhällsmedlemskap. Genom att använda mänskliga rättigheter i ett led att internalisera migrationspolicy har stater en möjlighet att kontrollera de processer som styr inkludering respektive exkludering i samhället. Dessa processer är i sig förankrade i en så kallad ‘hospitalitydiskurs’. I syfte att synliggöra hur uppfattade risker och prövningar av statssuveräniteten och ‘värdidentiteten’ påverkar de palestinska och libanesiska relationerna har intervjuer med libanesiska politiker utförts inom ramen för en fältstudie i Libanon under våren 2010. (Less)
Abstract
The right to work, as one of the most crosscutting and enabling socio-economic rights, as well as a basic requirement for social integration, is enshrined in a wide range of international human rights instruments. Equal access to the labour market is one important aspect of this right that challenges the underlying universality norm of the human rights regime by imposing on states the obligation to ensure the right to work for all individuals within their territory, regardless of their legal status. However, the ambiguities of this right reveal the inherent tensions in the human rights regime. Values of equality and non-discrimination are supposed to guide the legal application of human rights, yet reality provides a different view.
The... (More)
The right to work, as one of the most crosscutting and enabling socio-economic rights, as well as a basic requirement for social integration, is enshrined in a wide range of international human rights instruments. Equal access to the labour market is one important aspect of this right that challenges the underlying universality norm of the human rights regime by imposing on states the obligation to ensure the right to work for all individuals within their territory, regardless of their legal status. However, the ambiguities of this right reveal the inherent tensions in the human rights regime. Values of equality and non-discrimination are supposed to guide the legal application of human rights, yet reality provides a different view.
The case of Palestinian refugees in Lebanon and their exclusion from the Lebanese labour market actualizes questions concerning the relationship between citizenship and human rights protection and what role sovereignty plays on the universal arena of human rights.
This thesis seeks to challenge contemporary norms of the human rights discourse, and approaches the case of the Palestinian refugees in Lebanon from a critical perspective, shedding light on the links between immigration policy and human rights, and the ways in which states insist on reasserting their sovereign right to shape the membership of their respective communities. Using human rights as a tool to internalize migration policy, states are able to control the inclusion and exclusion processes in society, processes that are rooted in a discourse of hospitality. Interviews with Lebanese officials are used to illustrate how perceived risks and challenges to Lebanese sovereignty and host identity influence and dictate the Palestinian-Lebanese relationship. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Diab, Emily LU
supervisor
organization
course
JURM02 20121
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Labour Law, Law, International Human Rights Law, Migration Law, Palestinian Refugees in Lebanon, Hospitality, Refugees, Politics of Human Rights, The Right to Have Rights, Citizenship, Sovereignty, Migration, Human Rights, The Right to Work
language
English
id
3128670
date added to LUP
2012-11-01 12:04:20
date last changed
2012-11-01 12:04:20
@misc{3128670,
 abstract   = {The right to work, as one of the most crosscutting and enabling socio-economic rights, as well as a basic requirement for social integration, is enshrined in a wide range of international human rights instruments. Equal access to the labour market is one important aspect of this right that challenges the underlying universality norm of the human rights regime by imposing on states the obligation to ensure the right to work for all individuals within their territory, regardless of their legal status. However, the ambiguities of this right reveal the inherent tensions in the human rights regime. Values of equality and non-discrimination are supposed to guide the legal application of human rights, yet reality provides a different view. 
The case of Palestinian refugees in Lebanon and their exclusion from the Lebanese labour market actualizes questions concerning the relationship between citizenship and human rights protection and what role sovereignty plays on the universal arena of human rights. 
This thesis seeks to challenge contemporary norms of the human rights discourse, and approaches the case of the Palestinian refugees in Lebanon from a critical perspective, shedding light on the links between immigration policy and human rights, and the ways in which states insist on reasserting their sovereign right to shape the membership of their respective communities. Using human rights as a tool to internalize migration policy, states are able to control the inclusion and exclusion processes in society, processes that are rooted in a discourse of hospitality. Interviews with Lebanese officials are used to illustrate how perceived risks and challenges to Lebanese sovereignty and host identity influence and dictate the Palestinian-Lebanese relationship.},
 author    = {Diab, Emily},
 keyword   = {Labour Law,Law,International Human Rights Law,Migration Law,Palestinian Refugees in Lebanon,Hospitality,Refugees,Politics of Human Rights,The Right to Have Rights,Citizenship,Sovereignty,Migration,Human Rights,The Right to Work},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Palestinian Refugees in Lebanon and the Mirage of Human Rights},
 year     = {2012},
}