Advanced

Analys och effektivisering av patientflöden på Skånes Universitetssjukhus Ortopediska klinik

Nilsson, Johan LU (2012) MTT820 20121
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Problem: Vilka är de drivande faktorerna till köbildning på klinikens avdelningar samt hur kan ökad kunskap om dessa faktorer på sikt skapa möjligheter för en effektivare kapacitetsplanering och en förbättrad servicenivå mot klinikens kunder?

Syfte: Förbättra kapacitetsplaneringen för att på så sätt frigöra resurser och minska väntetiderna. Ta reda på vilka data som krävs för att på ett smidigt men effektivt sätt utvärdera verksamheten till att hantera rådande arbetsbelastning.

Metod: Rapporten bygger till stor del på kvantitativ data hämtad från SUS datasystem QlickView. Även kvalitativa och förklarande intervjuer med sakkunniga personer från SUS har genomförts för ökad förståelse. Kvantitativa analysmetoder som i flera fall... (More)
Problem: Vilka är de drivande faktorerna till köbildning på klinikens avdelningar samt hur kan ökad kunskap om dessa faktorer på sikt skapa möjligheter för en effektivare kapacitetsplanering och en förbättrad servicenivå mot klinikens kunder?

Syfte: Förbättra kapacitetsplaneringen för att på så sätt frigöra resurser och minska väntetiderna. Ta reda på vilka data som krävs för att på ett smidigt men effektivt sätt utvärdera verksamheten till att hantera rådande arbetsbelastning.

Metod: Rapporten bygger till stor del på kvantitativ data hämtad från SUS datasystem QlickView. Även kvalitativa och förklarande intervjuer med sakkunniga personer från SUS har genomförts för ökad förståelse. Kvantitativa analysmetoder som i flera fall verifierats mot verkligt utfall bidrar till studiens reliabilitet.

Slutsatser: Säsongsvariationer och bristande underlag vid kapacitetsplanering är de främsta anledningarna till den köbildning som uppstår. För att motverka dessa köuppkomster krävs ökad medvetenhet och som en led i detta förbättrade prognoser för framtida patientflöden. (Less)
Abstract
Problem: Which are the driving factors creating queues at the different sections at the Department of Orthopedics and is it possible to use enhanced knowledge of these factors to create competitive advantage when conducting capacity planning? Will this also lead to an increased service level towards the patients?

Purpose: Improve the capacity planning in order to free resources and reduce waiting times. Research which data is necessary to in an effective and efficient way evaluate the operation and to better cope with the current work load.
Method: The report depends a great deal on quantitative data retrieved from the hospitals computer system QlickView. It also relies on quality focused interviews conducted with the purpose to... (More)
Problem: Which are the driving factors creating queues at the different sections at the Department of Orthopedics and is it possible to use enhanced knowledge of these factors to create competitive advantage when conducting capacity planning? Will this also lead to an increased service level towards the patients?

Purpose: Improve the capacity planning in order to free resources and reduce waiting times. Research which data is necessary to in an effective and efficient way evaluate the operation and to better cope with the current work load.
Method: The report depends a great deal on quantitative data retrieved from the hospitals computer system QlickView. It also relies on quality focused interviews conducted with the purpose to complement and verify the data retrieved. The result of quantitative methods of analysis has been compared with the actual outcome in order to increase to reliability of the study.
Conclusions: Seasonality’s and a lack of knowledge in capacity planning are the main reasons to the queue increase. To counter this effect it’s necessary to increase awareness of the problem through forecasting of patient flows. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis and optimization of patient flow at the Clinic of Orthopedics at Skåne University Hospital
course
MTT820 20121
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Forecasting, Capacity Planning, Service Management, Health Care, Prognostisering, Produktionsplanering, Sjukvård
other publication id
5733
language
Swedish
id
3130940
date added to LUP
2012-10-18 16:24:37
date last changed
2013-02-12 11:31:11
@misc{3130940,
 abstract   = {Problem: Which are the driving factors creating queues at the different sections at the Department of Orthopedics and is it possible to use enhanced knowledge of these factors to create competitive advantage when conducting capacity planning? Will this also lead to an increased service level towards the patients?

Purpose: Improve the capacity planning in order to free resources and reduce waiting times. Research which data is necessary to in an effective and efficient way evaluate the operation and to better cope with the current work load.
Method: The report depends a great deal on quantitative data retrieved from the hospitals computer system QlickView. It also relies on quality focused interviews conducted with the purpose to complement and verify the data retrieved. The result of quantitative methods of analysis has been compared with the actual outcome in order to increase to reliability of the study.
Conclusions: Seasonality’s and a lack of knowledge in capacity planning are the main reasons to the queue increase. To counter this effect it’s necessary to increase awareness of the problem through forecasting of patient flows.},
 author    = {Nilsson, Johan},
 keyword   = {Forecasting,Capacity Planning,Service Management,Health Care,Prognostisering,Produktionsplanering,Sjukvård},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Analys och effektivisering av patientflöden på Skånes Universitetssjukhus Ortopediska klinik},
 year     = {2012},
}