Advanced

Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad?

Göransson, Carolina LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden. Praxis har visat att den mest problematiska och svåråtkomliga lönediskrimineringen främst finns i arbeten vilka teoretiskt är att betrakta som likvärdiga, men i praktiken väsentligt olikartade. Här återfinns den strukturella värdediskrimineringen, vilken sällan omfattas av Diskrimineringslagen. Likalönstvister vid lika arbete löses vanligtvis genom förhandlingar mellan parterna. Förutsättningarna för... (More)
Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden. Praxis har visat att den mest problematiska och svåråtkomliga lönediskrimineringen främst finns i arbeten vilka teoretiskt är att betrakta som likvärdiga, men i praktiken väsentligt olikartade. Här återfinns den strukturella värdediskrimineringen, vilken sällan omfattas av Diskrimineringslagen. Likalönstvister vid lika arbete löses vanligtvis genom förhandlingar mellan parterna. Förutsättningarna för lönediskriminering enligt lagen har kartlagts och praxis har påvisat en spänning mellan EU-rättens utvidgning och den svenska autonomin med kollektivt framförhandlade villkor. Marknadsfaktorn har godtagits som saklig grund för löneskillnader och är det vanligast förekommande motbevisningsargumentet hos arbetsgivaren i domstol. Det finns ett tydligt mönster av lättnad i bevisbördan för arbetsgivaren i praxis som inte överensstämmer med bevisbördesregeln. Arbetsdomstolen tillämpar EU-rätten inkonsekvent, endast då den överensstämmer med kollektivavtal och den svenska modellen. Större krav behöver ställas på arbetsgivarens motbevisning vid likalönstvister. Arbetsgivaren har inte behövt påvisa hur stor del av löneskillnaderna som tillkommit på grund av marknadsskäl. Inte heller svårigheter i rekryteringsprocessen vid försök att bortse från marknadsfaktorn eller hög personalomsättning på jämförelsepersonens befattning. Det finns därav mer att efterfråga avseende bevisunderlaget i Arbetsdomstolen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Göransson, Carolina LU
supervisor
organization
alternative title
En arbetsrättslig kartläggning av lönediskriminering på grund av kön.
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lönediskriminering, osakliga löneskillnader på grund av kön, Diskrimineringslagen, marknaden, strukturell värdediskriminering.
language
Swedish
id
3159735
date added to LUP
2012-11-14 13:57:01
date last changed
2012-11-14 13:57:01
@misc{3159735,
 abstract   = {Föreliggande uppsats behandlar lönediskriminering och osakliga löneskillnader på grund av kön på den svenska arbetsmarknaden. Rättsdogmatisk metod har legat till grund för uppsatsens underlag genom rättskälleläran samt empiriskt material i form av statistik från Medlingsinstitutet och rapporter från motparter på arbetsmarknaden. Praxis har visat att den mest problematiska och svåråtkomliga lönediskrimineringen främst finns i arbeten vilka teoretiskt är att betrakta som likvärdiga, men i praktiken väsentligt olikartade. Här återfinns den strukturella värdediskrimineringen, vilken sällan omfattas av Diskrimineringslagen. Likalönstvister vid lika arbete löses vanligtvis genom förhandlingar mellan parterna. Förutsättningarna för lönediskriminering enligt lagen har kartlagts och praxis har påvisat en spänning mellan EU-rättens utvidgning och den svenska autonomin med kollektivt framförhandlade villkor. Marknadsfaktorn har godtagits som saklig grund för löneskillnader och är det vanligast förekommande motbevisningsargumentet hos arbetsgivaren i domstol. Det finns ett tydligt mönster av lättnad i bevisbördan för arbetsgivaren i praxis som inte överensstämmer med bevisbördesregeln. Arbetsdomstolen tillämpar EU-rätten inkonsekvent, endast då den överensstämmer med kollektivavtal och den svenska modellen. Större krav behöver ställas på arbetsgivarens motbevisning vid likalönstvister. Arbetsgivaren har inte behövt påvisa hur stor del av löneskillnaderna som tillkommit på grund av marknadsskäl. Inte heller svårigheter i rekryteringsprocessen vid försök att bortse från marknadsfaktorn eller hög personalomsättning på jämförelsepersonens befattning. Det finns därav mer att efterfråga avseende bevisunderlaget i Arbetsdomstolen.},
 author    = {Göransson, Carolina},
 keyword   = {lönediskriminering,osakliga löneskillnader på grund av kön,Diskrimineringslagen,marknaden,strukturell värdediskriminering.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Osakliga skillnader i lön eller diskriminerande löneskillnad?},
 year     = {2012},
}