Advanced

Arbetsledningsrätten. Skillnader med avseende på anställd och inhyrd personal.

Nilsson, Therese LU (2012) HARH16 20122
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
En arbetsgivares rätt att ensam leda och fördela arbetet samt besluta om vem som ska ingå i arbetskraften i arbetsgivarens verksamhet är en väl förankrad rättighet på den svenska arbetsmarknaden. I den så kallade decemberkompromissen år 1906 skrevs denna fria arbetsledningsrätt in i huvudavtalet mellan SAF och LO varpå arbetsledningsrätten blev erkänd. Än idag är arbetsgivarens arbetsledningsrätt vidsträckt men numera är arbetsgivaren skyldig att följa olika regleringar och lagar som inskränker på den fria arbetsledningsrätten.

Den traditionella anställningen bygger på ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som en följd av anställningsavtalet har arbetstagaren en arbetsskyldighet och en lydnadsplikt gentemot... (More)
En arbetsgivares rätt att ensam leda och fördela arbetet samt besluta om vem som ska ingå i arbetskraften i arbetsgivarens verksamhet är en väl förankrad rättighet på den svenska arbetsmarknaden. I den så kallade decemberkompromissen år 1906 skrevs denna fria arbetsledningsrätt in i huvudavtalet mellan SAF och LO varpå arbetsledningsrätten blev erkänd. Än idag är arbetsgivarens arbetsledningsrätt vidsträckt men numera är arbetsgivaren skyldig att följa olika regleringar och lagar som inskränker på den fria arbetsledningsrätten.

Den traditionella anställningen bygger på ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som en följd av anställningsavtalet har arbetstagaren en arbetsskyldighet och en lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren, men även ett skydd för anställningen.
På senare år har det traditionella anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare fått sällskap av exempelvis bemanningsanställningar.

Bemanningsbranschen är en relativt ny företeelse i Sverige då den under större delen av 1900 talet var förbjuden. I början av 1990-talet blev den en erkänd faktor på den svenska arbetsmarknaden då statens arbetsförmedlingsmonopol upphävdes genom lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Sedan dess har den expanderat och anses idag vara väl etablerad på arbetsmarknaden. Inhyrning av personal innebär att tre parter måste samverka; bemanningsföretaget, kundföretaget och personen som hyrs ut. Denna trepartsrelation sätter krav på en fungerande arbetsledning men ger även upphov till frågor om kundföretaget har rätt att utöva sin arbetsledningsrätt över inhyrd personal då inget avtal slutits mellan kundföretaget och den inhyrda medarbetaren, vidare blir det oklart om det föreligger arbetsskyldighet och lydnadsplikt för den inhyrde personen gentemot kundföretaget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Therese LU
supervisor
organization
course
HARH16 20122
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsbranschen Arbetsledningsrätt Anställningsavtal Inhyrd personal
language
Swedish
id
3163994
date added to LUP
2012-11-14 12:23:56
date last changed
2012-11-14 12:23:56
@misc{3163994,
 abstract   = {En arbetsgivares rätt att ensam leda och fördela arbetet samt besluta om vem som ska ingå i arbetskraften i arbetsgivarens verksamhet är en väl förankrad rättighet på den svenska arbetsmarknaden. I den så kallade decemberkompromissen år 1906 skrevs denna fria arbetsledningsrätt in i huvudavtalet mellan SAF och LO varpå arbetsledningsrätten blev erkänd. Än idag är arbetsgivarens arbetsledningsrätt vidsträckt men numera är arbetsgivaren skyldig att följa olika regleringar och lagar som inskränker på den fria arbetsledningsrätten.

Den traditionella anställningen bygger på ett anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Som en följd av anställningsavtalet har arbetstagaren en arbetsskyldighet och en lydnadsplikt gentemot arbetsgivaren, men även ett skydd för anställningen.
På senare år har det traditionella anställningsförhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare fått sällskap av exempelvis bemanningsanställningar. 

Bemanningsbranschen är en relativt ny företeelse i Sverige då den under större delen av 1900 talet var förbjuden. I början av 1990-talet blev den en erkänd faktor på den svenska arbetsmarknaden då statens arbetsförmedlingsmonopol upphävdes genom lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Sedan dess har den expanderat och anses idag vara väl etablerad på arbetsmarknaden. Inhyrning av personal innebär att tre parter måste samverka; bemanningsföretaget, kundföretaget och personen som hyrs ut. Denna trepartsrelation sätter krav på en fungerande arbetsledning men ger även upphov till frågor om kundföretaget har rätt att utöva sin arbetsledningsrätt över inhyrd personal då inget avtal slutits mellan kundföretaget och den inhyrda medarbetaren, vidare blir det oklart om det föreligger arbetsskyldighet och lydnadsplikt för den inhyrde personen gentemot kundföretaget.},
 author    = {Nilsson, Therese},
 keyword   = {Bemanningsbranschen Arbetsledningsrätt Anställningsavtal Inhyrd personal},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsledningsrätten. Skillnader med avseende på anställd och inhyrd personal.},
 year     = {2012},
}